Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

wyświetl galerię w Cooliris
 • 23918 (1)
 • Fundusz Spójności
  „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”
   
  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023

  Wartość projektu: 41 600,00 zł
  Koszty kwalifikowalne: 41 600,00 zł
  Dotacja:  37 440,00 zł
  Okres realizacji: 2016 – 2017  rok