wyświetl galerię w Cooliris
 • 23914
 • 23913

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie  

 • poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
  dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”
   
  operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
   
  Budowa targowiska w Pyzdrach

  Wartość operacji: 1 799 680,00 zł
  Koszty kwalifikowalne: 1 463 154,47 zł
  Dofinansowanie: 931 005,00 zł
  Termin realizacji: 2018 r.
  Cel: Zapewnienie infrastruktury handlowej i rozwój lokalnej przedsiębiorczości na terenie gminy i miasta Pyzdry poprzez budowę targowiska.


 • działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
   poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
   
  Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego

  Wartość operacji: 202 476,80 zł
  Koszty kwalifikowalne: 202 476,80 zł
  Dofinansowanie: 128 835,00 zł
  Termin realizacji: 2017 r.

  Cel: zagospodarowanie czasu wolnego lokalnej społeczności i udostępnienie miejsca odpoczynku na świeżym powietrzu poprzez przebudowę parku


 • Operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg gminnych
  Poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

  Przebudowa drogi gminnej m. Walga

  Wartość operacji 811 938,33 zł
  Koszty kwalifikowalne: 808 314,74 zł
  Dofinansowanie: 514 330,00 zł
  Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru i dostępu do infrastruktury społecznej przekładająca się na wzrost komfortu życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez przebudowę drogi o długości 2,384 km.


 • Przebudowa dróg gminnych ul. Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach

  Wartość operacji  619 452,24 zł
  Koszty kwalifikowalne: 619 452,24 zł
  Dofinansowanie: 394 157,00 zł
  Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej i dostępności do infrastruktury społecznej przekładająca się na wzrost komfortu życia mieszkańców Pyzdr poprzez przebudowę dróg o łącznej długości 0,716 km.


 • Przebudowa drogi gminnej Zapowiednia

  Wartość operacji: 791 851,40 zł                                                                             
  Koszty kwalifikowalne: 785 622,68 zł                                   
  Dofinansowanie: 499 891,00 zł
  Okres realizacji: 2018 rok
  Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej i dostępu do infrastruktury społecznej wpływająca na wzrost komfortu życia mieszkańców miejscowości Zapowiednia poprzez przebudowę drogi o długości 1,480 km.


 • Przebudowa drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy

  Wartość operacji: 1 080 700,00 zł
  Koszty kwalifikowalne: 1 066 963,60 zł
  Dofinansowanie: 678 908,00 zł
  Okres realizacji: 2018 rok
  Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej i dostępu do infrastruktury społecznej podnosząca komfort życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez przebudowę drogi o długości 1,850 km.


 • Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna

  Wartość operacji: 519 850,71
  Koszty kwalifikowalne: 519 850,71
  Dofinansowanie: 330 780,00 zł
  Okres realizacji: 2020 rok
  Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej i dostępu do infrastruktury społecznej wpływająca na wzrost komfortu życia mieszkańców miejscowości Tłoczyzna poprzez przebudowę drogi gminnej.


 • Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
  Operacja typu: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

  Zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowacja Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry

  Wartość operacji: 923 172,72 zł

  Koszty kwalifikowalne: 816 712,62 zł
  Dofinansowanie: 500 000,00 zł
  Okres realizacji: 2019 rok
  Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  kulturalnej, poprzez zakup dwóch obiektów zabytkowych w mieście Pyzdry i renowację jednego z nich.


 • Projekty zrealizowane przez:
  Parafię Rzymsko-Katolicką PW NNMP w Pyzdrach

  działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
  poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

  Remont elewacji wraz z wymianą okien z parapetami wewnętrznymi i drzwi budynku poklasztornego od strony ul. Zamkowej w Pyzdrach

  Wartość operacji: 98 260,86 zł
  Koszty kwalifikowalne: 98 260,86 zł
  Dofinansowanie: 98 260,86 zł
  Termin realizacji: 2017 r.
  Cel: Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, zabezpieczenie przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, poprawa estetyki oraz przyciągnięcie lokalnej społeczności i odwiedzających do cennego zabytku na terenie LGD ,,Z Nami Warto".