Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Piątek 5 Czerwca 2020
Bonifacego, Walerii, Waltera

Wyszukiwarka

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

V sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się jutro o godz. 14.00 w sali kina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2020r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie położonym w Pyzdrach.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyzdry.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry oznaczonej numerem geodezyjnym 1118/17 cz. o pow. 1.40 ha w drodze bezprzetargowej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry oznaczonej numerem geodezyjnym 1118/17 cz.
  o powierzchni 25.2491 ha w drodze bezprzetargowej.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych Ratajach oznaczonych numerami geodezyjnymi 10/8 i 10/10 w drodze przetargowej.

 14. Zapytania i wolne wnioski.

 15. Zakończenie sesji.

                          Przewodnicząca Rady

                          /-/ Justyna Sosnowska

 

 

 

 

 

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony