Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Wtorek 31 Marca 2020
Beniamina, Balbiny, Kornelii

Wyszukiwarka

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się 4 marca o godz. 14.00 w Centrum Kultury w Pyzdrach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych i sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na  2020r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.                                                   
11. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Kaliskiej 39 w miejscowości Pyzdry.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pyzdry na lata 2020-2022”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
16. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.
17. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2020 rok.
18. Zatwierdzenie planu pracy Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2020 rok.
19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska,   Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2020 rok.
20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.  
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Zakończenie sesji.
  
              Przewodnicząca Rady
             /-/ Justyna Sosnowska

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony