Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Poniedziałek 17 Lutego 2020
Aleksego, Zbigniewa, Donata

Wyszukiwarka

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 23 stycznia o godzinie 14.00 w Centrum Kultury.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady
  i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Nadrzecznej 5
  w miejscowości Pyzdry.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Kaliskiej 39
  w miejscowości Pyzdry.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 288/12 położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczynkowskie Holendry.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.

 17. Zapytania i wolne wnioski.

 18. Zakończenie sesji.

                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                     /-/ Justyna Sosnowska

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony