Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Czwartek 2 Kwietnia 2020
Franciszka, Władysława, Władysławy

Wyszukiwarka

Treść strony

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Pyzdry 2020

Nabieraliśmy wiatru w żagle ...

Skutecznie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w pyzdrskiej gminie. Mieszkańcy po raz kolejny udowodnili, że cel tej akcji nie jest im obojętny. Padł rekord finansowy. Zebraliśmy 21 tys. 805 zł.
   Tegoroczny finał rozpoczęliśmy wystrzałem armatnim, bo to właśnie 12 stycznia 1383 r. użyto po raz pierwszy na ziemiach polskich broni palnej. Pieniążki na terenie gminy zbierało 45 wolontariuszy. Nad ich bezpieczeństwem czuwali miejscowi strażacy.
   Impreza, zorganizowana w hali, była połączeniem części artystycznej z licytacją gadżetów. Prezentowały się dzieci z miejscowego przedszkola i szkoły podstawowej, zagrał akordeonista Wiktor Bąk i Pyzdrska Orkiestra Dęta. Świetny pokaz dał Damian Olejniczak. Publiczności spodobał się duet Adreo i Karina. Ponadczasowe włoskie hity w ich wykonaniu zabrzmiały rewelacyjnie.
  Niezwykłe emocje panowały w czasie licytacji. Kwota 10 tys. 337 zł uzyskana ze sprzedaży gadżetów to wielka sprawa. Najwyższe kwoty uzyskały: koszulka Lecha Poznań i kurtka zespołu Zouzy (gwiazdy tegorocznej Nocy Świętojańskiej) – 650 zł, serce ze słodyczy – 600 zł, tort – 500 zł, koszulka Macieja Makuszewskiego - 400 zł i 350 zł oraz koszulka PGE Vive Kielce - 400 zł. Zainteresowaniem cieszyły się też obrazy Joanny Frontczak, a także gadżety z logo WOŚP i te związane z naszym miastem. Pod młotek poszła też płyta zespołu Wilki, który uświetni lipcowe Wystrzałowe Pyzdry.
  Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i wielką szczodrość, zwłaszcza w czasie licytacji. Osobne podziękowania kierujemy w stronę występujących, wolontariuszy, sponsorów, komisji liczącej pieniądze oraz tych wszystkich, którzy pomogli nam przy organizacji tegorocznego finału. Dzięki Wam wszystkim ponownie osiągnęliśmy sukces.


SK
fot. AP, DP

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200112_090252
 • 20200112_112055
 • 20200112_114310
 • 20200112_123117
 • 20200112_123143
 • 20200112_123206
 • DSC_0010
 • DSC_0022
 • DSC_0030
 • DSC_0032
 • DSC_0043
 • DSC_0049
 • DSC_0054
 • DSC_0055
 • DSC_0057
 • DSC_0058
 • DSC_0066
 • DSC_0089
 • DSC_0106
 • DSC_0122
 • DSC_0127
 • DSC_0128
 • DSC_0134
 • DSC_0144
 • DSC_0149
 • DSC_0153
 • DSC_0162
 • DSC_0168
 • DSC_0185
 • DSC_0196
 • DSC_0200
 • DSC_0212
 • DSC_0220
 • DSC_0224
 • DSC_0224
 • DSC_0226
 • DSC_0230
 • DSC_0245
 • DSC_0246
 • DSC_0253
 • DSC_0257
 • DSC_0268
 • DSC_0279
 • DSC_0285
 • DSC_0290
 • DSC_0291
 • DSC_0294
 • DSC_0295
 • DSC_0307
 • DSC_0309
 • DSC_0316
 • DSC_0323
 • DSC_0335
 • DSC_0345
 • DSC_0357
 • DSC_0361
 • DSC_0367
 • DSC_0375
 • DSC_0377
 • DSC_0378
 • DSC_0382
 • DSC_0391
 • DSC_0400
 • DSC_0406
 • DSC_0416
 • DSC_0420
 • DSC_0427
 • DSC_0428
 • DSC_0431
 • DSC_0436
 • DSC_0440
 • DSC_0441
 • DSC_0451
 • DSC_0462
 • DSC_0527
 • DSC_0528
 • DSC_0548
 • DSC_0551
 • DSC_0567
 • DSC_0571
 • DSC_0575
 • DSC_0584
 • DSC_0597
 • DSC_0600
 • DSC_0607
 • DSC_0614
 • DSC_0616
 • DSC_0622
 • DSC_0626
 • DSC_0632
 • DSC_0637
 • DSC_0642
 • DSC_0645
 • DSC_0657
 • DSC_0664
 • DSC_0675
 • DSC_0684
 • DSC_0687
 • DSC_0692
 • DSC_0694
 • DSC_0715
 • DSC_0719
 • DSC_0728
 • DSC_0731
 • DSC_0735
 • DSC_0739
 • DSC_0741
 • DSC_0744
 • DSC_0747
 • DSC_0757
 • DSC_0758
 • DSC_0759
 • DSC_0765

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Pyzdr ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry. Szczegóły w załączeniu.

Punkt konsultacyjny - zmiana godzin otwarcia

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach informuje, że Punkt Konsultacyjny działający w siedzibie budynku Niepublicznego Zakładu Lekarskiego PRO FAMILIA w Pyzdrach przy ul. Rynek 5 jest czynny w każdą środę w godz. 15.00 – 17.00, natomiast od marca 2020 roku będzie czynny w godzinach 15.30-17.30. W punkcie przyjmuje psycholog p. Elżbieta Tomczak.

Podajemy również do ogólnej wiadomości, iż od stycznia br. z Punktem Konsultacyjnym można kontaktować się telefonicznie pod numerem 516 409 212.

Pomoc świadczona jest bezpłatnie. Zapraszamy.

 

 

 

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 23 stycznia o godzinie 14.00 w Centrum Kultury.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady
  i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Nadrzecznej 5
  w miejscowości Pyzdry.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Kaliskiej 39
  w miejscowości Pyzdry.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 288/12 położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczynkowskie Holendry.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.

 17. Zapytania i wolne wnioski.

 18. Zakończenie sesji.

                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                     /-/ Justyna Sosnowska

 

Od lutego zmiany w „małym ZUS”

Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”.
    Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na przykład w styczniu ulga przysługuje firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Ale już niedługo ten limit znacząco wzrośnie. Od 1 lutego z „małego ZUS” będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.
Zmieni się również sposób obliczania składek. Teraz kwota składek na „małym ZUS” zależy od przychodu. Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Co ważne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na „małym ZUS”. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 roku).
    W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego będzie zawierał dane potrzebne do obliczeń na „małym ZUS” po zmianach.
Kiedy zgłosić się do „małego ZUS” na nowych zasadach?
Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z „małego ZUS” i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla „małego ZUS”: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
    W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już w styczniu 2020 roku korzystają z „małego ZUS” i chcą kontynuować ulgę na nowych zasadach. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek – najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty).
    Od 1 lutego „mały ZUS” jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
Z „małego ZUS” wykluczone są firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
    „Mały ZUS” można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi na start” (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek. Na „małym ZUS” można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.
 

                                Marlena Nowicka
                                regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
                                w Wielkopolsce

 

Styczniowe seanse w kinie - zapowiedź

To już jest pewne! Zresztą innej opcji pod uwagę nie braliśmy, Kino w Pyzdrach zaczyna funkcjonować na dobre! Prezentujemy Wam repertuar na ten miesiąc. Premierowe seanse będziecie mogli obejrzeć 24, 25 i 26 stycznia. Oglądajcie zwiastuny i planujcie czas na wizytę w naszym kinie.

URWIS

Porywająca animowana komedia producentów „SHREKA”!
Pełna przygód i wyszczekanego humoru opowieść o psie z wyższych sfer, który musi nauczyć się żyć wśród zwykłych ulicznych Burków i Azorów. Jeden prawdziwy przyjaciel wart jest więcej niż cała kiełbasa świata! Przebojowa ścieżka dźwiękowa z nowym utworem samego Snoop Dogga!

Zwiastun - https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-52169

ŚNIEŻKA I FANTASTYCZNA SIÓDEMKA

Kompletnie zaskakująca, nieprzewidywalna i czarująca humorem nowa wersja ulubionej bajki wszystkich pokoleń o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Przygotujcie się na przewrotną przygodę z wielkim przesłaniem o tym, że prawdziwe piękno tkwi w nas samych i nie jest tym czym wydaje się na pierwszy rzut oka.

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=sowoZe8xuCU

MAYDAY

Jeden mężczyzna, dwie żony i setki kłopotów, w których nie pomoże żadne „mayday” ani „S.O.S”! Jedna z najlepszych komedii świata doczekała się ekranizacji. „Mayday” to film reżysera przebojów „Planeta Singli 2” i „Planeta Singli 3” oraz współscenarzystki hitów „Lejdis” i „Śniadanie do łóżka”. W rolach głównych niezawodna komediowa obsada: Piotr Adamczyk, Anna Dereszowska, Weronika Książkiewicz, Adam Woronowicz i Andrzej Grabowski. Scenariusz filmu powstał na podstawie sztuki, która podbiła serca widzów na całym świecie od europejskich stolic aż po nowojorski Broadway, a w samej Polsce wystawiana była tysiące razy w kilkudziesięciu teatrach na terenie całego kraju.

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=5eWaKow97sw

JAK ZOSTAŁEM GANGSTEREM. HISTORIA PRAWDZIWA

Film o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby – najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w latach 70-tych – już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko w proszku. Z czasem odkrywa też pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się transformacja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię. Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów: zaczynali w kreszowych dresach i stworzyli organizację przestępczą, która przez chwilę panowała nad całym krajem. Finał tej historii nie został jednak napisany pociskami i krwią – czasem słowo rani mocniej niż kula, a miłość i przyjaźń mogą być lekarstwem, nawet w najbardziej okrutnych rękach.

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=sA2HS-UCltk

PSY 3. W IMIĘ ZASAD

Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i „Nowego”. Ich spotkanie zmieni wszystko.Producentem filmu jest Klaudiusz Frydrych, współtwórca sukcesu świetnie przyjętego przez widzów i krytyków „Jacka Stronga”. Partneruje mu Janusz Dorosiewicz, producent hitu „Psy II: Ostatnia krew”. Film na podstawie własnego scenariusza reżyseruje Władysław Pasikowski. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki („Drogówka”). Za montaż odpowiada Jarosław Kamiński („Zimna wojna”, „Jack Strong”), za dźwięk Bartłomiej Bogacki. Scenografię przygotował Wojciech Żogała, kostiumy Małgorzata Braszka. Charakteryzację tworzy Janusz Kaleja. Za postprodukcję obrazu i efekty specjalne odpowiada CHIMNEY POLAND (Zuzanna Hencz, Marcin Drabiński). Kierownictwo nad produkcją filmu objęła Ewa Jastrzębska.

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=eSi6gARsrgw

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • repertuar_PYZDRY_24-26.01.2020
 • urwis-plakat_final_800
 • SnieżkaB1_web-711x1024
 • Mayday-plakat-711x1024
 • JZG-plakat
 • Psy-3.-W-imię-zasad_plakat_FINAL_B1-729x1024

Kwalifikacja wojskowa

Burmistrz Pyzdr informuje, że kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn rocznik 2001 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej z terenu gminy Pyzdry odbędzie się w dniach od 11 do 12 lutego 2020 r., natomiast dla kobiet urodzonych w latach 1996 - 2001 dnia 27 lutego 2020 r.

Osoby stawiają się do kwalifikacji wojskowej w terminie i w godzinach wskazanych w imiennym wezwaniu w Szpitalu Powiatowym we Wrześni ul. Warszawska 20.

Ferie zimowe w mieście - zapowiedź

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach w ramach tegorocznych ferii zimowych. Będzie to czas na zabawę i kreatywne działania.

wyświetl galerię w Cooliris
 • ferie2020

Zmagania o puchar prezesa Warty

Pięć drużyn wzięło udział w Turnieju Halowej Piłki Nożnej, rozegranym 25 stycznia w hali sportowej w Pyzdrach. Rywalizowały o Puchar Prezesa MKS Warta Pyzdry.

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy
2. Polonia Nowy Tomyśl I
3. Polonia Nowy Tomyśl II
4. Mieszko Gniezno
5. MKS Warta Pyzdry

Nagrody indywidualne:
Najlepszy Zawodnik - Gracjan Wyrozumialski
Najlepszy Bramkarz - Wojciech Bąk
Najlepszy strzelec - Kamil Kuster
Fot. Grzegorz Frontczak

wyświetl galerię w Cooliris
 • 83239692_628002427959285_5556334156440403968_o
 • 82654401_628001984625996_7860064625860018176_o
 • 82804480_628001967959331_204769064122318848_o
 • 83454443_628002284625966_203925433761136640_o
 • 83886996_628001937959334_8621639649737048064_o
 • 82616431_628025237957004_2172383540509933568_o
 • 82638246_628025361290325_1416597389518569472_o
 • 82788190_628036861289175_8523320821765111808_o
 • 83377919_628025197957008_5764499332808048640_o
 • 84108398_628036914622503_6940988426774642688_o
 • 84578834_628025307956997_5477554693771100160_o
 • 82587251_628091057950422_609879583595954176_o
 • 83583979_628091811283680_8401638050307768320_o
 • 83778753_628091044617090_7913181349698076672_o
 • 83886996_628091727950355_4541243284848115712_o
 • 83909843_628091204617074_233283205971574784_o
 • 83953977_628091631283698_2377614270666899456_o
 • 82589713_628091671283694_3158569157646090240_o
 • 83645377_628091137950414_8715943658244800512_o
 • 83663806_628002561292605_1393290736601923584_o

Pierwszy taki spektakl w kinie - zapowiedź

Serdecznie zapraszamy na spektakl - ,,Separacja'' – farsa małżeńska. Jest to przezabawna historia pary, która po latach przeżywa kryzys...
Ten spektakl to dwie godziny znakomitej zabawy. Bohaterem zbiorowym jest para małżeńska z 10 letnim stażem, która weszła w fazę kryzysu, wynikającego z pewnej znaczącej asymetrii wiekowej. A ponieważ są to Kowalscy mieszkający w bloku, więc z faktu użytkowania wspólnej kuchni i łazienki wynika moc przezabawnych knowań i spisków, które bawią publiczność.Spektakl odbędzie się 9 lutego o godz. 17.00 w sali kina. Bilety w cenie 20 zł można nabyć w Centrum Kultury.

SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • plakat farsa

Spotkanie z mieszkańcami - zapowiedź

Ekologiczne ogrzewanie pelletem będzie tematem spotkania z mieszkańcami, które zaplanowano na 17 lutego. Zapraszamy do aktywnego udziału.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 84119390_3088297044538617_5509095967225282560_o

Organizacje pozarządowe - ogłoszenie

Ogłoszenie o otwarciu oraz opiniowaniu złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry w 2020 roku

Burmistrz Pyzdr informuje, że otwarcie oraz opiniowanie złożonych ofert nastąpi w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach z możliwością udziału oferentów. Komisja Konkursowa przedstawi liczbę, rodzaj złożonych ofert oraz kwotę wnioskowanej dotacji w dniu 11 lutego 2020 roku o godzinie 10:00.
 

 

Lutowy weekend kinowy - zapowiedź

Znamy już repertuar na ten miesiąc. W naszym kinie kolejne nowości filmowe???? Wyświetlimy je dla Was 21,22 i 23 lutego! Zapraszamy!
Bilety już za chwilę dostępne na https://ekobilet.pl/kino-ferment/ i przed każdym seansem.

wyświetl galerię w Cooliris
 • repertuar_PYZDRY_21-23.02.2020
 • URWIS_FKO_PYZDRY
 • ŚNIEŻKA_FKO_PYZDRY
 • GANG-ZWIERZAKÓW_FKO_PYZDRY
 • ZENEK_FKO_PYZDRY
 • BAD-BOY_FKO_PYZDRY2
 • 365-DNI_FKO_PYZDRY

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 01 marca 2020 roku ulega zmianie stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Podwyżka opłaty podyktowana jest zwiększonymi kosztami jakie ponosi Gmina i Miasto Pyzdry w związku z zagospodarowaniem odpadów przez Zakład w Lulkowie:     

1) odpady zmieszane 20 03 01 o ponad 52% (z 315 zł na 480 zł netto / tonę)
2) opakowania z papieru i tektury 15 01 01 o 100 % (z 29 zł na 58 zł netto/ tonę)
3) opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 o ponad 517 % (z 29 zł za 150 zł netto/ tonę)
4) opakowania ze szkła 15 01 07 o ponad 517 % (z 29 zł na 150 zł netto/ tonę)
5) odpady biodegradowalne 20 02 01 o 100 % (z 29 zł na 58 zł netto/ tonę) - jeżeli nie są pakowane w worki, a w przypadku ich dostarczania do Lulkowa w workach cena rośnie do 480 zł netto/ tonę.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

Odpady komunalne należy zbierać wyłącznie w sposób selektywny. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane. Opłata podwyższona za niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi: 40,00 zł miesięcznie od osoby.

- 18,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostować bioodpady w kompostowniku na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.  

 

Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymuje się kompost. Wyróżnia się trzy główne rodzaje kompostowników:

- Otwarte – składają się z belek i tworzą rodzaj skrzyni bez dna. Otwarty kompostownik z drewna jest stosunkowo łatwy w budowie. Należy wykonać cztery ściany kompostownika z drewnianych desek. Po wkopaniu do ziemi czterech pionowych narożników, deski stopniowo układamy wraz ze wzrostem wysokości pryzmy. Można też zastosować gotowy otwarty kompostownik plastikowy lub metalowy.
- Zamknięte – najczęściej plastikowe, zapewniają optymalne warunki do rozkładu biomasy. Często stosowane systemy szczelin przewietrzających oraz termoizolacja powodują, że humus można otrzymywać kilka razy do roku. Kompostownik zamknięty nazywany jest również termokompostownikiem i zazwyczaj wykonany jest z surowców wtórnych.

- Rotacyjne – w postaci zamkniętej obrotowej beczki plastikowej lub metalowej, zawieszonej na konstrukcji, która umożliwia obracanie kompostownikiem. Rotacja zapewnia lepsze wymieszanie  i napowietrzenie kompostowanej biomasy.

            W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów albo uniemożliwia upoważnionym przez Burmistrza Pyzdr osobom dokonania kontroli nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, burmistrz stwierdza, w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia na okres 6 miesięcy. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, podający dane niezgodne ze stanem faktycznym podlega karze grzywny.

Zmiana wysokości stawki nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji. Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są mieszkańcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych jest dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pyzdrach (Ogłoszenia - Gospodarka odpadami) oraz w kasie urzędu i w biurze nr 16.

UWAGA!

- Od 1 marca br. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy: 30 9681 0002 0300 0101 2000 0160.

- Kompostować bioodpady mogą tylko i wyłącznie właściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (kompostować bioodpadów nie mogą mieszkańcy domów wielorodzinnych).  

- Bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów.

 

                                                                     Burmistrz Pyzdr
                                                                  Przemysław Dębski

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 33200

Ferie, ferie i po feriach

Przez ostatnie dwa tygodnie, tak jak przypuszczaliśmy, nie było prawdziwej zimy w Pyzdrach. Dobrze, że śnieg można zastąpić czymś innym. Przekonali się o tym uczestnicy zajęć, które odbywały się w centrum kultury.
   Miały one na celu zagospodarowanie czasu wolnego w aktywny i wesoły sposób. Oprócz beztroskich zabaw był czas na kreatywne działania. Dzieciakom bardzo spodobały się warsztaty teatralne, rękodzielnicze, modelarskie i komiksowe. Chętnie oglądały bajki w kinie i brały udział w zabawach ruchowych. Nagrodą za aktywny udział były wycieczki. Wizyta w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego, w Parku rozrywki Fantazja w Słupcy i na basenie w Jarocinie dostarczyły moc wrażeń.

SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200127_103359
 • 20200127_113459
 • 20200128_121028
 • 20200128_122617
 • 20200128_123906
 • 20200128_130731
 • 20200128_131025
 • 20200128_131254
 • 20200128_132757
 • 20200129_101351
 • 20200129_101401
 • 20200129_101937
 • 20200129_101956
 • 20200129_103107
 • 20200129_103950
 • 20200129_105840
 • 20200129_105907
 • 20200129_110328
 • 20200129_115739
 • 20200129_123202
 • 20200129_123205
 • 20200129_124955
 • 20200129_125342
 • 20200130_114218
 • 20200131_093654
 • 20200131_100156
 • 20200131_101847
 • 20200131_102710
 • 20200131_103149
 • 20200131_103337
 • 20200131_103352
 • 20200131_103404
 • 20200131_103414
 • 20200131_103423
 • 20200131_103443
 • 20200131_103509
 • 20200131_103545
 • 20200131_103551
 • 20200131_103606
 • 20200131_103617
 • 20200131_104222
 • 20200131_104929
 • 20200131_105549
 • 20200131_110212
 • 20200131_111024
 • 20200131_112838
 • 20200131_112842
 • 20200131_123959
 • 20200131_124056
 • 20200203_130511
 • 20200203_133349
 • 20200204_113313
 • 20200204_113645
 • 20200204_113907
 • 20200204_113934
 • 20200204_113941
 • 20200204_114625
 • 20200204_122245
 • 20200204_123139
 • 20200204_123326
 • 20200204_123424
 • 20200204_134512
 • 20200204_140052
 • 20200205_101547
 • 20200205_110939
 • 20200205_110955
 • 20200205_111013
 • 20200205_111144
 • 20200205_114303
 • 20200206_100758
 • 20200206_105831
 • 20200207_104901
 • 20200207_114334
 • 20200207_120119
 • 20200207_123051

Nieruchomość na sprzedaż

Gmina Pyzdry posiada nieruchomość na sprzedaż, zlokalizowaną we Wrąbczynkowskich Holendrach. Działka o powierzchni 0,1700 ha była wykorzystywana na cele budowlane (na gruncie znajdują się fundamenty dawnych budynków).

wyświetl galerię w Cooliris
 • nieruchomość wrabhol

Lutowy weekend kinowy (21, 22 i 23.02) - bajki dla najmłodszych

Po raz kolejny zapraszamy dzieci na bajkowe seanse w naszym kinie. W tym miesiącu ponownie wyświetlimy Urwisa i Śnieżkę - na prośbę naszych milusińskich. Mamy też nowość - Gang Zwierzaków.
Zachęcamy grupy szkolne i przedszkolne do rezerwacji biletów (piątek - można dobrać repertuar indywidualnie - tel. 797-358-360).
Bilety można kupić też na https://ekobilet.pl/kino-ferment/ i przed każdym seansem.

Gang Zwierzaków

Pełna przygód animowana komedia o paczce czworonogów, która musi wspólnymi siłami ocalić swoje miasto.
W świecie przyszłości, gdy ludzie przegrywają rywalizację z robotami, cała nadzieja w zwierzakach domowych.
Czas zerwać się ze smyczy!
Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=mz6lYRj_Qe4

Śnieżka i Fantastyczna Siódemka

Przewrotna przygoda z wielkim przesłaniem. Prawdziwe piękno tkwi w nas samych. I nie jest tym, czym wydaje się na pierwszy rzut oka.
Zwiastun https://www.youtube.com/watch?v=sowoZe8xuCU

Urwis

Pełna wyszczekanego humoru opowieść o psie z wyższych sfer, który musi nauczyć się żyć wśród zwykłych ulicznych Burków i Azorów. Okaże się, że jeden prawdziwy przyjaciel wart jest więcej niż cała kiełbasa świata.
Zwiastun  https://www.youtube.com/watch?v=3GkSMsJRbqs

 
 
wyświetl galerię w Cooliris
 • repertuar_PYZDRY_21-23.02.2020
 • URWIS_FKO_PYZDRY
 • ŚNIEŻKA_FKO_PYZDRY
 • GANG-ZWIERZAKÓW_FKO_PYZDRY

Nieruchomość na sprzedaż

Gmina Pyzdry posiada nieruchomość na sprzedaż, zlokalizowaną w Pyzdrach, przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz. Dwie działki (346 i 347) o łącznej powierzchni 0,6677 ha wykorzystywane są obecnie na cele rolnicze - sad.
wyświetl galerię w Cooliris
 • nieruchmośćpyzdry1

Lutowy weekend kinowy (21, 22 i 23.02) - filmy dla dorosłych

Ku naszemu zadowoleniu zainteresowanie pyzdrskim kinem jest spore. Aby sprostać wymaganiom naszych kinomaniaków wyświetlimy kolejne nowości. Zastanawiamy się, który film będzie miał komplet widzów na każdym seansie ...

Bilety można kupić na https://ekobilet.pl/kino-ferment/ i przed każdym seansem.

„Zenek”, to oparta na biografii Zenona Martyniuka historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie: śpiewa i bawi ludzi. Film ukazuje drogę Zenona do wielkiego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom. Król disco polo jest tylko jeden!

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=S3vrSHbU_Bs


Bad Boy

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokat znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola, coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=XbzrrEJAjqs
 

365 dni” to pierwszy polski erotyk. Film powstał na podstawie bestsellerowej książki autorstwa Blanki Lipińskiej. To nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach.
Massimo Torricelli, młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje ostatnią próbę ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go.

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=VwvTcI22Pc0

wyświetl galerię w Cooliris
 • repertuar_PYZDRY_21-23.02.2020
 • ZENEK_FKO_PYZDRY
 • BAD-BOY_FKO_PYZDRY2
 • 365-DNI_FKO_PYZDRY

Sercem dla Kornelii

W najbliższą niedzielę, 23 lutego odbędzie się kolejna impreza charytatywna w Pyzdrach. Tym razem dedykowana jest ona 6-letniej mieszkańce gminy Gizałki – Kornelii Rojewskiej, która ma przed sobą ciężką walkę ze złośliwym nowotworem.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy i zachęcamy do okazania potrzebnego wsparcia.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 86638850_3129041803797474_6424641024588513280_o
 • 87120373_3129044097130578_2317854993358520320_n

Przyznano wsparcie na trzy zadania

Burmistrz Pyzdr udzieli dotację trzem organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych gminy. Najwięcej środków finansowych przeznaczonych zostanie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
    Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań z zakresu potrzymania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości, upowszechniania sportu oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Puszcza Pyzdrska'' otrzyma 5 tys. zł na wykonanie mapy puszczy pyzdrskiej. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne ,,Nasza Szkoła''  za kwotę 13 tys. 500 zł zorganizuje aktywne i ciekawe zajęcia dla dzieci. Natomiast Miejski Klub Sportowy ,,Warta Pyzdry'' 60 tys. zł przeznaczy na całoroczną działalność klubu.

SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • ,,Zagraj z Wartą'' otrzymało największe wsparcie. Zostanie...
 • W zeszłym roku z tej samej dotacji powstała publikacja -...
 • Dzieci z Pietrzykowa i okolicy ponownie wezmą udział w...

Wędkarstwo to ich pasja ...

Członkowie pyzdrskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego podsumowali statutowe obowiązki i zadania społeczne minionego roku. Działo się to podczas zebrania sprawozdawczego, zorganizowanego 16 lutego w miejscowej remizie.
   Nim dokonano podsumowań zeszłorocznej pracy wyróżniono najaktywniejszych członków. Medale za rozwój wędkarstwa otrzymali: Kazimierz Mikołajczyk, Bogdan Parus i Kazimierz Matysiak. Medale i odznaki za zasługi wręczono też Piotrowi Gerlofowi i Ryszardowi Sumce. Prezes Ryszard Nowicki dyplomy z podziękowaniem wręczył - Mirosławowi Krysińskiemu, Jerzemu Dębskiemu, Dorocie Pilarczyk, Józefowi Pilarczykowi, Sławomirowi Faryńskiemu, Andrzejowi Nowaczykowi i Janowi Szarzyńskiemu. Ogłosił też wyniki Grand Prix. Wędkarzem minionego roku został Łukasz Makowski. Drugie miejsce przypadło Mirosławowi Krysińskiemu, a trzecie – Jerzemu Grzecznikowi.

Do pyzdrskiego koła wędkarskiego należy 519 członków, w tym 8 kobiet i 36 młodzieżowców. Jest to najliczniejsza grupa, spośród wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

SK
fot. SG


 


 

wyświetl galerię w Cooliris
 • DSC_6201Prezes Ryszard Nowicki podsumował zeszłoroczną...
 • DSC_6198Podziękował też wędkarzom za ich aktywną pracę na...
 • DSC_6202Najaktywniesi otrzymali wyróżniania
 • DSC_6209Najaktywniesi otrzymali wyróżniania
 • DSC_6213Najaktywniesi otrzymali wyróżniania
 • DSC_6209Najaktywniesi otrzymali wyróżniania
 • DSC_6206W zabraniu uczestniczyli członkowie i sympatycy koła
 • DSC_6227

Energosieć ponownie wygrywa halówkę

W minioną niedzielę dobiegły końca rozgrywki Halowej Ligii Piłki Nożnej. Siedem drużyn rywalizowało przez trzy miesiące o Puchar Burmistrza Pyzdr. Podsumowanie i oficjalne zakończenie halówki odbędzie się jednak 29 lutego.
W rundzie zasadniczej było siedem kolejek, a w rewanżowej – pięć. Do ostatecznego finału dotarło sześć drużyn. Zwycięska okazała się Energosieć Pyzdry. Jeden punkt mniej zdobyła ekipa Jóźwiak Materiały Budowlane.


Wyniki z ostatniego spotkania
- Jóźwiak Mat.Bud - Energosieć Pyzdry 3:3
- Twardy Elewacje - Masters 6:6
- Akademia Armat - FC Pomarańczowe Armaty 6:2

Punkty po V kolejce rundy rewanżowej:
- Energosieć Pyzdry 23 pkt. 73:29 bramki
- Jóźwiak Mat.Bud. 22 pkt. 50:25 bramki
- Masters 18 pkt. 49;32 bramki
- Twardy Elewacje 12 pkt. 45:44 bramki
- Akademia Armat 6 pkt. 22:72 bramki
- FC Pomarańczowe Armaty 4 pkt. 18:55 bramki

SK
fot. GF

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 74634600_579081069518088_6482339482098991104_oEmocjonujące...
 • 74680698_584522255640636_5139855893621374976_oEmocjonujące...
 • 75057910_573342086758653_5490057906210471936_oEmocjonujące...
 • 75398314_579081719518023_2439535617332215808_oEmocjonujące...
 • 76169701_579077636185098_2761085735585972224_oEmocjonujące...
 • 76697253_573342460091949_7043604691648774144_oEmocjonujące...
 • 77127433_584525775640284_8407296566641033216_oEmocjonujące...
 • 78035947_584525748973620_2017470993630494720_oEmocjonujące...
 • 78140471_584522918973903_3083952952805687296_oEmocjonujące...
 • 78207809_579079329518262_5478796879917481984_oEmocjonujące...
 • 78405106_584522835640578_515536224597835776_oEmocjonujące...
 • 78663342_584521748974020_7896899279002796032_oEmocjonujące...
 • 78709064_584521622307366_1276788623416492032_oEmocjonujące...
 • 79183775_595789621180566_2085929654182477824_oEmocjonujące...
 • 79203147_595790554513806_625454835818299392_oEmocjonujące...
 • 79290091_595789691180559_8334104542891212800_oEmocjonujące...
 • 80341209_604140010345527_3785517465262358528_oEmocjonujące...
 • 80887201_607785396647655_2971239417387155456_oEmocjonujące...
 • 81237903_607783663314495_3676752804380147712_oEmocjonujące...
 • 81246926_613715002721361_4414140917498249216_oEmocjonujące...
 • 84983576_638015596957968_2073648869509431296_o
 • 85238913_642173529875508_6029470042985332736_o
 • 86174765_642173499875511_709351902344642560_o
 • 86202292_638015370291324_2676782025851011072_o
 • 86375346_642173406542187_2878932207894790144_o
 • 86391614_642173399875521_3088756560193650688_o
 • 86391614_642173399875521_3088756560193650688_o
 • 86492168_642173896542138_4364104879212331008_o
 • 86776578_642173789875482_4133792261601230848_o
 • 87036233_642173429875518_9117333254276382720_o

Trwa budowa sieci światłowodowej

Przedstawiciele firmy Inea i lokalnej władzy samorządowej dokonali podsumowania trwającej w naszej gminie budowy sieci światłowodowej.

Technologia światłowodowa gwarantuje wysoką jakość usług, niezależnie od warunków atmosferycznych. Jest to obecnie najnowocześniejsza i najwydajniejsza technologia dostarczania szybkiego Internetu, najwyższej jakości telewizji oraz nieograniczonego przesyłu danych.
     Do tej pory wybudowano 1100 przyłączy. W zeszłym roku prace wykonano przede wszystkim w Ksawerowie Pietrzykowie-Kolonii, Tarnowej i w Pyzdrach (łącznie ok. 500 przyłączy) . Obecnie trwa ostatni etap budowy. Przyłącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wykonywane będą we Wrąbczynku, Zamościu, Kruszynach i Rudzie Komorskiej. Wszystkie zostaną podłączone do końca września. Termin ten obejmuje także budowę światłowodu na terenie miasta Pyzdry – wszystkie ulice zostaną przyłączone do końca trzeciego kwartału. Podłączenia usług odbywają się na bieżąco, po zakończonych etapach prac budowlanych.
    Osoby które chciałyby skorzystać z oferty firmy INEA na podłączenie do światłowodu mogą umówić się bezpośrednio z przedstawicielami handlowymi obsługującymi obszar gminy Pyzdry dzwoniąc pod nr telefonu: 514 346 536 lub 514 346 589.
    Zachęcamy do rozważania decyzji o przyłączeniu Państwa nieruchomości do sieci.

 

JF, SK

 

Pellet - efektywnym źródłem energii

Wymień kocioł węglowy na pelletowy! Twórz z nami czyste powietrze! - takie hasło nasuwa się po spotkaniu z mieszkańcami w sprawie wymiany źródeł ciepła. Zaproszeni przez burmistrza prelegenci przekazywali niezbędne informacje dotyczące problemów związanych z jakością powietrza, zasad działania ogrzewania pelletowego i możliwościach otrzymania dofinansowania na ekologiczne metody.

Dlaczego dobrze jest palić pelettem?
Pellet jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów opałowych. Cechuje go nie tylko wysoka ekologiczność, ale również wygoda stosowania. Ze względu na swą charakterystykę energetyczną jest jednym z bardziej efektywnych źródeł energii. Opał ten wytwarza się, prasując pod wysokim ciśnieniem odpady drzewne (trociny, kora. wióry, skrawki), do uzyskania postaci granulatu. Dzięki temu opał zajmuje znacznie mniej miejsca i jest wydajniejszy niż nieprzetworzona biomasa. Cena jednej tony opału waha się w granicach 800-900 zł, a zużycie na sezon grzewczy dla domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 może wynosić od 3 do 5 ton, w zależności od zastosowanej metody izolacji domu i sprawności kotła.

Pellet – optymalizacja kosztów ogrzewania
Aby móc zoptymalizować koszty eksploatacji przy ogrzewaniu domu pelletem, należy zaopatrzyć się w specjalny kocioł grzewczy, przeznaczony dla tego typu opału. Zaletą kotłów na pellet jest możliwość ich wysokiej automatyzacji, dzięki czemu obsługa urządzenia jest prosta i zabiera niewiele czasu. Niektóre z tych urządzeń są wyposażone w zasobnik ciepłej wody użytkowej, dzięki czemu spełniają dodatkowe funkcje.
Technologia kotłów pelletowych
Wiele kotłów zawiera czujniki pozwalające sterować systemem grzewczym i dopasowywać go do panujących warunków cieplnych.  Pellet jako paliwo opałowe sprawdzi się w wielu warunkach i wielu domach, zapewniając najwyższą wydajność i bezpieczeństwo przy najniższych kosztach.

Program – Czyste powietrze

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

Maksymalna kwota dotacji:
- korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów
- maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł
- pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki
- minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł

Program przewiduje dofinansowania na:
- wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniające wymagania określone w programie
- docieplenie przegród budynku
- zakup oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (ul. Szczepanowskiego 15a, tel. (61) 845-62-00, tel. (61) 845-62-01, www.wfosgw.poznan.pl biuro@wfosgw.poznan.pl

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Program zakłada możliwość otrzymania dofinansowania m.in...
 • Burmistrz zaprosił mieszkańców na spotkanie informacyjne
 • Maciej Kosiński - Magazyn Biomasa
 • Robert Rogosz - Centrum Ogrzewania Pelletowego
 • Robert Wawrzyniak - lokalny producent pelletu
 • Kinga Świtalska - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i...

Akcja charytatywna zakończona sukcesem

Niedzielna impreza charytatywna, zorganizowana w Pyzdrach, jest dowodem na to, że na pomaganie nie ma granic. Mieszkańcy dwóch ościennych gmin otworzyli swoje serca i portfele. Okazali tym samym wsparcie 6-letniej Kornelii, która zmaga się ze złośliwym nowotworem.

Choroba dziewczynki zjednoczyła ludzi. Świadczy o tym licznie zgromadzona publiczność, zwłaszcza z jej rodzinnego miasta i wielkie zaangażowanie wielu osób w przeprowadzenie całej akcji. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, a impreza zakończyła się sukcesem. Ze sprzedaży gadżetów, dobrowolnych wpłat przy wyjściu i w punktach gastronomicznych uzyskano kwotę 30 tys. zł.
Po raz kolejny byliśmy świadkami dobra płynącego zewsząd. Niech ono trwa jak najdłużej. A Kornelia niech wyzdrowieje jak najszybciej. Tego jej życzymy!

Przypomnijmy – Kornelia mieszka w Gizałkach, ale jej mama pochodzi z Lisewa. Dziewczynce można jeszcze pomóc przekazując 1 proc. podatku (KRS 0000023852) oraz wpłacając pieniądze na Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu nr konta 72 1240 3220 1111 0000 3528 6598 z dopiskiem „Kornelia Rojewska”.

SK
fot. KK

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_0150
 • IMG_0137
 • IMG_0146
 • IMG_0149
 • IMG_0155
 • IMG_0158
 • IMG_0163
 • IMG_0168
 • IMG_0177
 • IMG_0185
 • IMG_0190
 • IMG_0194
 • IMG_0198
 • IMG_0199
 • IMG_0201
 • IMG_0202
 • IMG_0203
 • IMG_0204
 • IMG_0211
 • IMG_0219
 • IMG_0220
 • IMG_0222
 • IMG_0225
 • IMG_0230
 • IMG_0235
 • IMG_0237
 • IMG_0239
 • IMG_0241
 • IMG_0243
 • IMG_0247
 • IMG_0256
 • IMG_0261
 • IMG_0265
 • IMG_0268
 • IMG_0269
 • IMG_0270
 • IMG_0272
 • IMG_0274
 • IMG_0277
 • IMG_0280
 • IMG_0287
 • full_DSC_6296
 • full_DSC_6337
 • full_DSC_6344
 • full_DSC_6347
 • full_DSC_6358
 • full_DSC_6375
 • full_DSC_6377
 • full_DSC_6383
 • full_DSC_6393
 • full_DSC_6420
 • full_DSC_6424

Pyzdry i Mer gminami partnerskimi

Kilka dni temu nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy gminy Pyzdry z gminą Mer we Francji. Wcześniej, 30 sierpnia 2017 roku w Pyzdrach podpisano list intencyjny motywujący gminy do rozwijania współpracy. Po trzech latach ożywionych kontaktów, wymiany doświadczeń i wzajemnych wizyt, zawarto porozumienie o partnerstwie.

   W tym celu od 20 do 22 lutego w Mer gościła delegacja z Pyzdr. Podczas uroczystej ceremonii, do organizacji której gospodarze dołożyli wszelkich starań, nie zabrakło polskich flag i pyzdrskich akcentów.
   Po podpisaniu porozumienia nastąpiła tradycyjna wymiana upominków. Burmistrz Mer Raymond Gervy otrzymał obraz z panoramą naszego miasta, a przewodnicząca Komitetu Partnerstwa Gminy Mer Valerie Duranton szkic wiatraka holenderskiego. Nasza delegacja została miedzy innymi obdarowana prezentem ze słynnej wytwórni fajansu w Gien.
   Zawarte porozumienie zobowiązuje obydwie gminy do wymiany doświadczeń, współdziałania w wielu dziedzinach życia, a przede wszystkim pielęgnowania i rozwijania kontaktów pomiędzy rodzinami i uczniami.
   Najbliższa wizyta rodzin z gminy Pyzdry w Mer zaplanowana jest na przełomie lipca i sierpnia tego roku.

Fot. PD, GJ

wyświetl galerię w Cooliris
 • Zaproszenie na ceremonię podpisania porozumienia
 • Burmistrz Przemysław Dębski i Burmistrz Raymond Gervy...
 • Burmistrz Przemysław Dębski i Burmistrz Raymond Gervy...
 • 4
 • Burmistrz i Przewodnicząca Rady przekazali Burmistrzowi...
 • Wspólne zdjęcie zaproszonych na ceremonię gości
 • Pyzdrski akcent podczas ceremonii - fotokopia...
 • 8
 • Zamek w Chambord (największy zamek nad Loarą)
 • Zamek w Blois (Blois-siedziba powiatu, w którym znajduje...
 • Zamek w Blois (Blois-siedziba powiatu, w którym znajduje...
 • Panorama Blois (Blois-siedziba powiatu, w którym znajduje...
 • Teren przy zamku w Blois

Fotowoltaika – spotkanie z mieszkańcami

Spotkanie na temat instalacji fotowoltaicznych odbędzie się 3 marca w Sali Kina. Omawiane będą m.in. korzyści wynikające z ekologicznej produkcji prądu. Zachęcamy do aktywnego udziału.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat - spotkanie informacyjne Pyzdry

Dzień Kobiet - zapowiedź

Serdecznie zapraszamy Mieszkanki Gminy Pyzdry na uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Zapewniamy wspaniałą zabawę, okraszoną humorem i niespodziankami.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Biesiadny Dzień Kobiet

Sportowe rozgrywki najmłodszych

Hala sportowa w Pyzdrach była miejscem organizacji Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w Piłkę Ręczną Dziewcząt i Chłopców w kategorii ,,Igrzyska Dzieci''. Dobrze w nich wypadły reprezentacje naszej gminy.

26.02.2020 Mistrzostwa Dziewcząt
1. SP Pyzdry
2. SP Miłosław
3. SP Orzechowo
4. SP Bieganowo

20.02.2020 Mistrzostwa Chłopców
1. SP Miłosław
2. NSP Pietrzyków
3. SP Bieganowo
5. SP Orzechowo
5. SP Pyzdry

Zwycięzcy będą reprezentować powiat na zawodach rejonowych.

SK
fot. GF

wyświetl galerię w Cooliris
 • 87851036_648381055921422_2494274855260651520_o
 • 87484921_648457025913825_94577958701760512_o
 • 87448932_648456395913888_2778374078464000000_o
 • 87460017_648456619247199_5989278078331781120_o
 • 87754359_648456472580547_2659936627245187072_o
 • 87814312_648456549247206_6969412838167150592_o
 • 87379421_648346719258189_7334150733777862656_o
 • 87477205_648346675924860_102182932738736128_o
 • 87894275_648346722591522_6741944554057891840_o
 • 87449569_648346815924846_6250134269969039360_o
 • 87046715_644418036317724_3198017289798549504_o
 • 86972041_644487852977409_7857021340883091456_o
 • 86822057_644487882977406_1005892151155884032_o
 • 87013693_644389109653950_8189992356997496832_o
 • 87020519_644389349653926_3990606676246921216_o
 • 86725923_644389136320614_6026159297509982208_o
 • 87438195_644388626320665_1108198383815753728_o

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się 4 marca o godz. 14.00 w Centrum Kultury w Pyzdrach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych i sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na  2020r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.                                                   
11. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Kaliskiej 39 w miejscowości Pyzdry.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pyzdry na lata 2020-2022”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
16. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.
17. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2020 rok.
18. Zatwierdzenie planu pracy Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2020 rok.
19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska,   Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2020 rok.
20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.  
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Zakończenie sesji.
  
              Przewodnicząca Rady
             /-/ Justyna Sosnowska

 

Wspaniałomyślne gesty piłkarzy ...

Rozgrywkom XIV Halowej Ligi Piłki Nożnej towarzyszyły wielkie emocje. Zawodnicy, biorący w niej udział pokazali piękną grę i wspaniałą rywalizację. Na koniec udowodnili, że cały czas - serca wielkie mają...

Zakończenie halówki odbyło się 29 lutego w Restauracji Pavilon. Organizatorzy przyznali wiele wyróżnień indywidualnych. Miano najlepszego bramkarza otrzymał Rafał Cierzniak, a najlepszego zawodnika – Patryk Buczkowski. Odkryciem sezonu został Dominik Grzelewski, a zawodnikiem fair play – Arek Jóźwiak. Królem Strzelców okrzyknięto Łukasza Mocha. Tytuł najsympatyczniejszego kibica zdobyła Weronika Machajewska. Nagrodzono też najmłodszego zawodnika – Aleksa Narożnego i najstarszego – Kazimierza Jastrzębskiego. Podziękowania trafiły do sędziego Karola Kuszki i redaktora Wiadomości Wrzesińskich – Sławomira Grobelnego.
   W rozgrywkach uczestniczyło 7 drużyn, w tym 102 zawodników. Strzelono 257 bramek. Jedna drużyna została wycofana. Zwycięska ponownie okazała się Energosieć Pyzdry. W nagrodę otrzymała m.in. Puchar Burmistrza Pyzdr. Drugie, równie zaszczytne, miejsce przypadło drużynie Jóźwiak Materiały Budowlane, a trzecie drużynie Masters. Kolejne miejsca zajęli: Twardy Elewacje, Akademia Armat i FC Pomarańczowe Armaty.
  Piłkarze po raz kolejny pokazali, że stać ich na wspaniałomyślne gesty. Zrzekli się wpisowego i nagród finansowych na rzecz 2-letniego Franciszka. Chłopiec przyszedł na świat w 26 tygodniu ciąży. Ze swoja mamą Moniką toczy trudną walkę. Wymaga nieustannego leczenia i rehabilitacji.

SK


 

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_0340
 • IMG_0357
 • IMG_0360
 • IMG_0361
 • IMG_0364
 • IMG_0367
 • IMG_0372
 • IMG_0374
 • IMG_0379
 • IMG_0380
 • IMG_0381
 • IMG_0385
 • IMG_0389
 • IMG_0392
 • IMG_0393
 • IMG_0396
 • IMG_0399
 • IMG_0406
 • IMG_0413
 • IMG_0414
 • IMG_0416
 • IMG_0419
 • IMG_0423
 • IMG_0424
 • IMG_0430
 • IMG_0436
 • IMG_0440
 • IMG_0448
 • IMG_0450
 • IMG_0452
 • IMG_0454
 • IMG_0456
 • IMG_0457
 • IMG_0458
 • IMG_0461
 • IMG_0465
 • IMG_0470
 • IMG_0474
 • IMG_0479
 • IMG_0483
 • IMG_0486
 • IMG_0489
 • IMG_0490
 • IMG_0491
 • IMG_0493
 • IMG_0495
 • IMG_0496

Słodkie podsumowanie działalności

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach podsumowali zeszłoroczną działalność i przedstawili nowe plany. W czasie zebrania, zorganizowanego 29 lutego, składano liczne gratulacje, komplementy i podziękowania. Tak słodko dawno nie było …

Jednostka liczy 91 członków, w tym 14 kobiet i 38 członków honorowych. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopięca i dziewczęca mają po 22 osoby. W ubiegłym roku strażacy brali udział w 57 akcjach ratowniczych. Wyróżnili się w nich: Piotr Sikora, Piotr Paterka, Grzegorz Dębski, Tomasz Jankowski, Piotr Jarema, Nikodem Kryszak, Michał Dębski, Grzegorz Zaworski, Marcin Koperski, Sylwester Musiałowski, Grzegorz Paszak, Arkadiusz Marciniak i Kacper Sikora. Najmłodsi druhowie ukończyli kursy pierwszej pomocy, odnosili sukcesy w konkursach i zawodach.

Serdeczne gratulacje i pochwały strażakom składali przedstawiciele lokalnego samorządu oraz straży powiatowej. Wszyscy uczestnicy zebrania zostali podjęci tortem z racji przypadającego w tym roku jubileuszu120-lecia istnienia jednostki.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_0512
 • IMG_0520
 • IMG_0525
 • IMG_0498
 • IMG_0504
 • IMG_0530
 • IMG_0536
 • IMG_0507
 • IMG_0541
 • IMG_0543
 • IMG_0552
 • IMG_0550
 • IMG_0554
 • IMG_0557
 • IMG_0566
 • IMG_0570
 • IMG_0573
 • IMG_0579
 • IMG_0591
 • IMG_0597
 • IMG_0608
 • IMG_0612
 • IMG_0616
 • IMG_0619
 • IMG_0626
 • IMG_0627
 • IMG_0630
 • IMG_0637
 • IMG_0644
 • IMG_0645
 • IMG_0646
 • IMG_0650

Pomoc Żywnościowa

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach informuje, iż w związku z realizacją programu Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019 osoby, które zostały zakwalifikowane przez MGOPS w Pyzdrach do programu otrzymają paczki żywnościowe w dniach 04-06.03.2020 r.
W/w osoby o dokładnym terminie odbioru zostaną powiadomieni telefonicznie przez pracowników MGOPS.

Koronawirus

W związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w Polsce nie zostaną wprowadzone żadne nowe procedury. Należy zachować spokój i zdrowy rozsądek, a przede wszystkim przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym mycia rąk. Ta choroba jest w przebiegu podobna do grypy, 80 proc. osób przechodzi ją łagodnie, nie ma więc powodów do niepokoju.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Bez nazwy-1

Harmonogram imprez 2020

Tegoroczny sezon imprez kulturalno-sportowych w naszej gminie będzie ciekawy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem najważniejszych wydarzeń, tak byście mogli wziąć w nich udział.
    Jednocześnie informujemy, iż oprócz tych cyklicznych na terenie gminy odbywać się będą inne spotkania okolicznościowe, autorskie i wystawy oraz projekcje filmów w kinie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • HARMONOGRAM IMPREZ 2020

Zapraszamy Wystawców na Jarmark Wielkanocny

Dzieła sztuki rękodzielniczej, smaczne potrawy, a nawet rośliny i krzewy ogrodowe ˗ wszystko, co kojarzy się ze Świętami Wielkanocnymi i wiosną. To chcemy zaproponować mieszkańcom gminy Pyzdry i naszym gościom. Dlatego zapraszamy regionalnych producentów, rękodzielników i koła gospodyń wiejskich do udziału w II. Jarmarku Wielkanocnym.

    Wydarzenie mające na celu promocję lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego związanego ze Świętami Wielkanocnymi odbędzie się 5 kwietnia na Targowisku Miejskim w Pyzdrach. Do współpracy zachęcamy firmy, stowarzyszenia i osoby prywatne, które chciałyby zaprezentować m.in. efekty swojej twórczości manualnej, czy też pochwalić się swoimi kulinarnymi specjałami. Zwracamy jednak uwagę, aby asortyment nawiązywał do symboliki i tradycji Świąt Wielkiej Nocy. Jednakże w uzasadnionych przypadkach, dopuszczamy możliwość negocjacji.
    Udział w jarmarku jest bezpłatny! Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej z dokładnymi informacjami oraz ewentualnie fotografią wyrobów do 27 marca. Wszelkich informacje można uzyskać pod nr tel. 632768-207 i 664-178-646

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • zapisjarrmark

Pyzdrzanin w Ameryce

Artystyczną relację ze swojego pobytu w Ameryce zaprezentował nam Karol Budziński. Pyzdrzanin z pochodzenia, fotograf z zamiłowania wczoraj w muzeum spotkał się z mieszkańcami. Zachwycił obrazami i opowieściami.

Karol Budziński to pasjonat, którego można spotkać w wielu miejscach kraju i świata. Fotografuje głównie pejzaż, architekturę, ludzi i wydarzenia. Szczególne miejsce w jego pracach zajmuje fotografia sakralna. Często bywa w rodzinnych Pyzdrach. Na wielu zdjęciach uwiecznił wnętrze fary i klasztoru.

Od kilku lat jest członkiem Związku Artystów Plastyków. Ostatnia jego wystawa związana jest z 3-tygodniowym pobytem w USA. Podroż tą rozpoczął w San Francisco w Kalifornii, a zakończył w stolicy stanu Teksas – Austin. Łącznie pokonał 9 tys. km. Zwiedzał przede wszystkim Parki Narodowe (Sekwoi, Dolina Śmierci z Las Vegas, Zion, Grand Canyou, Yellowstone i Yosemite). Był też na punkcie widokowym ,,Horseshoe Bend'', gdzie rzeka Kolorado meandruje w malowniczym Glen Canyon, tworząc niepowtarzalny kształt podkowy. Najbardziej malowniczym miejscem okazał się jednak Kanion Antylopy i ,,Monument Valley''.

Wystawę Pyzdrzanina można oglądać w naszym muzeum do końca czerwca, do czego serdecznie zachęcamy.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_0664
 • IMG_0674
 • IMG_0683
 • IMG_0692
 • IMG_0688
 • IMG_0695
 • IMG_0704
 • IMG_0705
 • IMG_0709
 • IMG_0710
 • IMG_0712
 • IMG_0715
 • IMG_0717
 • IMG_0719
 • IMG_0723
 • IMG_0748

Żart i piosenka śląska, czyli babski comber 2020

Znany i lubiany kabareciarz Grzegorz Poloczek wczoraj rozśmieszał mieszkanki pyzdrskiej gminy. Okazją do wspaniałej zabawy był oczywiście Dzień Kobiet.
   Gminne obchody tego święta to już tradycja. Różni je tylko zmienna formuła i styl. W tym roku postawiliśmy na biesiadę okraszoną humorem. Autorskie monologi i piosenki Poloczka spodobały się bardzo. Zachwycić i sprawić radość prawie stu osiemdziesięciu paniom to było wyzwanie. Jemu się to udało. Dobrze wypadł też burmistrz Przemysław Dębski. Składając okolicznościowe życzenia, nawiązał żartem do pewnej sytuacji w kraju i na świecie. Otrzymał za to brawa takie, jak na powitanie zaproszony Ślązak.
    I właśnie o to nam chodziło, aby uczestniczki naszej imprezy były cały czas wesołe i zadowolone.
Grzegorz Poloczek do Pyzdr przyjechał niemal prosto ze swojej imprezy jubileuszowej. Dzień wcześniej obchodził bowiem benefis 30-lecia pracy artystycznej. Zarówno na nim jak i tej naszej imprezie wystąpił w towarzystwie wokalistki Kasi Piowczyk i gitarzysty Bartosa.

SK
fot. KK

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_0765
 • IMG_0769
 • IMG_0776
 • IMG_0779
 • IMG_0787
 • IMG_0790
 • IMG_0793
 • IMG_0797
 • IMG_0802
 • IMG_0803
 • IMG_0804
 • IMG_0810
 • IMG_0813
 • IMG_0814
 • IMG_0816
 • IMG_0819
 • IMG_0820
 • IMG_0825
 • IMG_0826
 • IMG_0829
 • IMG_0845
 • IMG_0848
 • IMG_0860
 • IMG_0861
 • IMG_0862
 • IMG_0863
 • IMG_0866
 • IMG_0870
 • IMG_0872
 • IMG_0876
 • IMG_0878
 • IMG_0879
 • IMG_0882

Koronawirus - ważne informacje

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi komunikatami.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • komunikatszkoły
 • imprezy
 • poradnia
 • targowisko

Koronwirus - ważne informacje dla mieszkańców

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 89658791_3184387591596228_1970466996097122304_n
 • 89774093_3184874501547537_2501425971513524224_o
 • 89929695_3184874304880890_6796291085946585088_o

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego - ogłoszenie

W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia:  

 1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych).
 2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy.
 3. Mieszkańcy we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Miejski
  w Pyzdrach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i e-mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną (ul. Taczanowskiego 1) lub poprzez ePUAP /GiMPyzdry/skrytka
 4. Prosimy o dokonywanie wpłat za odpady komunalne na numer:
  30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
  Pozostałe wpłaty na numer: 53 9681 0002 3300 0101 0016 0880.
  Wszystkie wpłaty dokonywane w PBS w Pyzdrach na rzecz Gminy i Miasta Pyzdry pozostają bez dodatkowych opłat. 
 5. Prosimy o podawanie stanów wodomierzy drogą telefoniczną - tel. 694 361 884 lub 667 058 754.
 6. Wykaz danych kontaktowych:

Centrala tel. 63-2768-333, e-mail gmina@pyzdry.pl
Podatki wew. 108, 109 e-mail podatki@pyzdry.pl, podatkiks@pyzdry.pl, Działalność gospodarcza  wew. 108 e-mail kasa1@pyzdry.pl
Urząd Stanu Cywilnego  wew. 102, 127  usc@pyzdry.pl, ewl@pyzdry.pl
Planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami -  wew.115, e-mail planowanie@pyzdry.pl, komunalizacja@pyzdry.pl
Gospodarka odpadami - wew. 119, e-mail mb@pyzdry.pl

                                       Burmistrz Pyzdr
                                   (-) Przemysław Dębski

 

Zakupy dla seniorów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach w okresie walki z pandemią koronawirusa uruchamia usługę "Zakupy dla seniorów".

To wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami mieszkających w Gminie i Mieście Pyzdry. Pomoc obejmowała będzie zakup leków, żywności oraz środków czystości. 

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 63 2768 175 w godzinach 8 00 do 14 00.

Akcja "Zakupy dla seniorów" adresowana jest do seniorów i osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w Gminie i Mieście Pyzdry. Jej celem jest maksymalna ochrona mieszkańców przed koniecznością wychodzenia z domów. 

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych. Leki kupowane będą tylko na podstawie recept.

Z "Zakupów dla seniorów" mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 60 roku życia, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną, które nie posiadają rodziny ( tzn. dzieci, wnuków, prawnuków).

Akcja zakłada jedną pomoc w tygodniu związaną z zakupem produktów codziennego użytku.

Podczas rozmowy z pracownikiem MGOPS w Pyzdrach należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu oraz podać potrzeby. Dzięki tej rozmowę senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji. 

Rozmowy telefoniczne będą podstawowym narzędziem kontaktu. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą.

                                                                                                   Kierownik MGOPS w Pyzdrach

                                                                                                            /-/ Beata Kruszka

Koronawirus - zasady kwarantanny

Wielkopolska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zachęca do zapoznania się z informacją dotyczącą zasad kwarantanny
wyświetl galerię w Cooliris
 • 0001

Punkt konsultacyjny - czynny zdalnie

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach informuje, że Punkt Konsultacyjny działający w każdą środę miesiąca w godz. 15.30 – 17.30 w siedzibie budynku PRO FAMILII w Pyzdrach przy ul. Rynek 5 będzie czynny zdalnie.

W punkcie dyżuruje psycholog p. Elżbieta Tomczak. Wszelkie porady do odwołania będą udzielane telefonicznie pod nr telefonu 516 409 212.

Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców. Wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Aby wypełnić uproszczony wniosek, wystarczy jedynie podać podstawowe dane, takie jak NIP, REGON lub PESEL. We wniosku należy również pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. - W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy, należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie www.zus.pl, w zakładce „koronawirus”.


Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego!

Przypominamy, iż w czasie trwającej epidemii należy przestrzegać zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 0001

A P E L

W związku z wprowadzoną usługą „Zakupy dla seniora” apeluję do WAS DRODZY SENIORZY, żebyście uważali na próby oszustw ze strony fałszywych wolontariuszy.

Pamiętajmy, to senior musi osobiście zadzwonić pod numer telefonu 63 2768-175 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach, aby zgłosić listę zakupów i ustalić termin ich realizacji oraz sposób zapłaty.

Żaden pracownik nie będzie pukał do Państwa drzwi, jeśli starsza osoba nie zgłosi wcześniej przez telefon zapotrzebowania na usługę.
W/w usługę będą realizowali wyłącznie pracownicy Ośrodka.

Bardzo proszę o zachowanie czujności. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 784 060 315

                     Kierownik MGOPS w Pyzdrach
                        /-/ Beata Kruszka

wyświetl galerię w Cooliris
 • zakupy

Informacja - zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych

Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu.

Urząd Miejski w Pyzdrach informuje, że zgłoszenia kandydatów:

1) przyjmowane będą do dnia 10 kwietnia 2020 roku w godzinach poniedziałek  8 30 – 15 30 ,
wtorek – piątek  7 30 – 15 00

2) mogą zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu) w formie skanu, za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@pyzdry.pl
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
W takim przypadku, oryginał zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

3) mogą zostać przesłane pocztą tradycyjną do dnia 10 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


Informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem:
63 27 68 333 wew. 107 lub 112.

 

 

Zawieszone kursy wszystkich linii

Uwaga podróżni! Od 1 kwietnia autobusy Firmy Handlowo-Usługowej WA-MA nie będą wyjeżdżać w trasy.
Jej właściciel Maciej Walicki zawiesza przewozy pasażerskie wszystkich linii.

Ma to związek z epidemią koronawirusa, a co za tym idzie troską o bezpieczeństwo i mniejszym zainteresowaniem.

Zamawiaj lokalnie i wspieraj pobliską gastronomię!

Nastał trudny czas dla gastronomii, ponieważ ze względu na stan epidemii, lokale muszą pozostać zamknięte dla gości. Jedynym sposobem na prowadzenie sprzedaży jest realizowanie zamówień na wynos i dowóz.

Większość lokali z naszego terenu zawiesiła działalność, ale są takie, które nadal będą świadczyć swoje usługi dla nas. Dlatego zachęcamy do korzystanie z ich oferty.

Pizzeria Papu
Pyzdry, ul. Rynek 15, tel. 781-208-333
Czynna w piątek i sobotę (12.00-22.00) i w niedzielę (14.00-21.00)
Zamówienia na dowóz lub odbiór osobisty poprzez ,,okienko''.
Płatność tylko kartą!

Bar Perkoz
Pyzdry, ul. Nadrzeczna
tel. 693-465-419
Można składać zamówienia na catering wielkanocny!

wyświetl galerię w Cooliris
 • 26952311_857151237797652_1196013157260247187_o
 • 91633682_2701158936650150_831501360653402112_o

Koronawirus - Rząd wprowadza nowe obostrzenia‼️

Wobec nasilającej się pandemii koronawirusa rząd zapowiedział nowe restrykcje, zakazy i nakazy. Będą obowiązywać od północy. Dotyczą m.in. robienia zakupów oraz pojedynczych wyjść z domu.

Wprowadzony zostanie obowiązek utrzymania co najmniej dwumetrowej odległości między pieszymi. Osoby niepełnoletnie będą mogły przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą. Wprowadzony zostanie zakaz przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Gabinety fryzjerskie i kosmetyczne zostaną zamknięte. Ograniczony zostanie ruch w sklepach – limit trzy osoby na jedną kasę. Przed wejściem do sklepu trzeba będzie założyć rękawiczki. Od godziny 10 do 12 sklepy i apteki będą otwarte tylko dla osób powyżej 65. roku życia.

Sytuacja jest poważna, czeka nas trudny czas, nie wiadomo, kiedy on się skończy. Musimy być wszyscy odpowiedzialni. Stosujmy się zatem do obowiązujących restrykcji.

wyświetl galerię w Cooliris
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.


Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.


Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.


Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.


W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,

 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),

 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,

 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

 • za pośrednictwem poczty,

 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony