Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 4 Lipca 2020
Elżbiety, Malwiny, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Pyzdry 2020

Nabieraliśmy wiatru w żagle ...

Skutecznie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w pyzdrskiej gminie. Mieszkańcy po raz kolejny udowodnili, że cel tej akcji nie jest im obojętny. Padł rekord finansowy. Zebraliśmy 21 tys. 805 zł.
   Tegoroczny finał rozpoczęliśmy wystrzałem armatnim, bo to właśnie 12 stycznia 1383 r. użyto po raz pierwszy na ziemiach polskich broni palnej. Pieniążki na terenie gminy zbierało 45 wolontariuszy. Nad ich bezpieczeństwem czuwali miejscowi strażacy.
   Impreza, zorganizowana w hali, była połączeniem części artystycznej z licytacją gadżetów. Prezentowały się dzieci z miejscowego przedszkola i szkoły podstawowej, zagrał akordeonista Wiktor Bąk i Pyzdrska Orkiestra Dęta. Świetny pokaz dał Damian Olejniczak. Publiczności spodobał się duet Adreo i Karina. Ponadczasowe włoskie hity w ich wykonaniu zabrzmiały rewelacyjnie.
  Niezwykłe emocje panowały w czasie licytacji. Kwota 10 tys. 337 zł uzyskana ze sprzedaży gadżetów to wielka sprawa. Najwyższe kwoty uzyskały: koszulka Lecha Poznań i kurtka zespołu Zouzy (gwiazdy tegorocznej Nocy Świętojańskiej) – 650 zł, serce ze słodyczy – 600 zł, tort – 500 zł, koszulka Macieja Makuszewskiego - 400 zł i 350 zł oraz koszulka PGE Vive Kielce - 400 zł. Zainteresowaniem cieszyły się też obrazy Joanny Frontczak, a także gadżety z logo WOŚP i te związane z naszym miastem. Pod młotek poszła też płyta zespołu Wilki, który uświetni lipcowe Wystrzałowe Pyzdry.
  Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i wielką szczodrość, zwłaszcza w czasie licytacji. Osobne podziękowania kierujemy w stronę występujących, wolontariuszy, sponsorów, komisji liczącej pieniądze oraz tych wszystkich, którzy pomogli nam przy organizacji tegorocznego finału. Dzięki Wam wszystkim ponownie osiągnęliśmy sukces.


SK
fot. AP, DP

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200112_090252
 • 20200112_112055
 • 20200112_114310
 • 20200112_123117
 • 20200112_123143
 • 20200112_123206
 • DSC_0010
 • DSC_0022
 • DSC_0030
 • DSC_0032
 • DSC_0043
 • DSC_0049
 • DSC_0054
 • DSC_0055
 • DSC_0057
 • DSC_0058
 • DSC_0066
 • DSC_0089
 • DSC_0106
 • DSC_0122
 • DSC_0127
 • DSC_0128
 • DSC_0134
 • DSC_0144
 • DSC_0149
 • DSC_0153
 • DSC_0162
 • DSC_0168
 • DSC_0185
 • DSC_0196
 • DSC_0200
 • DSC_0212
 • DSC_0220
 • DSC_0224
 • DSC_0224
 • DSC_0226
 • DSC_0230
 • DSC_0245
 • DSC_0246
 • DSC_0253
 • DSC_0257
 • DSC_0268
 • DSC_0279
 • DSC_0285
 • DSC_0290
 • DSC_0291
 • DSC_0294
 • DSC_0295
 • DSC_0307
 • DSC_0309
 • DSC_0316
 • DSC_0323
 • DSC_0335
 • DSC_0345
 • DSC_0357
 • DSC_0361
 • DSC_0367
 • DSC_0375
 • DSC_0377
 • DSC_0378
 • DSC_0382
 • DSC_0391
 • DSC_0400
 • DSC_0406
 • DSC_0416
 • DSC_0420
 • DSC_0427
 • DSC_0428
 • DSC_0431
 • DSC_0436
 • DSC_0440
 • DSC_0441
 • DSC_0451
 • DSC_0462
 • DSC_0527
 • DSC_0528
 • DSC_0548
 • DSC_0551
 • DSC_0567
 • DSC_0571
 • DSC_0575
 • DSC_0584
 • DSC_0597
 • DSC_0600
 • DSC_0607
 • DSC_0614
 • DSC_0616
 • DSC_0622
 • DSC_0626
 • DSC_0632
 • DSC_0637
 • DSC_0642
 • DSC_0645
 • DSC_0657
 • DSC_0664
 • DSC_0675
 • DSC_0684
 • DSC_0687
 • DSC_0692
 • DSC_0694
 • DSC_0715
 • DSC_0719
 • DSC_0728
 • DSC_0731
 • DSC_0735
 • DSC_0739
 • DSC_0741
 • DSC_0744
 • DSC_0747
 • DSC_0757
 • DSC_0758
 • DSC_0759
 • DSC_0765

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Pyzdr ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry. Szczegóły w załączeniu.

Punkt konsultacyjny - zmiana godzin otwarcia

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach informuje, że Punkt Konsultacyjny działający w siedzibie budynku Niepublicznego Zakładu Lekarskiego PRO FAMILIA w Pyzdrach przy ul. Rynek 5 jest czynny w każdą środę w godz. 15.00 – 17.00, natomiast od marca 2020 roku będzie czynny w godzinach 15.30-17.30. W punkcie przyjmuje psycholog p. Elżbieta Tomczak.

Podajemy również do ogólnej wiadomości, iż od stycznia br. z Punktem Konsultacyjnym można kontaktować się telefonicznie pod numerem 516 409 212.

Pomoc świadczona jest bezpłatnie. Zapraszamy.

 

 

 

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 23 stycznia o godzinie 14.00 w Centrum Kultury.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady
  i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Nadrzecznej 5
  w miejscowości Pyzdry.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Kaliskiej 39
  w miejscowości Pyzdry.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 288/12 położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczynkowskie Holendry.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.

 17. Zapytania i wolne wnioski.

 18. Zakończenie sesji.

                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                     /-/ Justyna Sosnowska

 

Od lutego zmiany w „małym ZUS”

Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”.
    Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na przykład w styczniu ulga przysługuje firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Ale już niedługo ten limit znacząco wzrośnie. Od 1 lutego z „małego ZUS” będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.
Zmieni się również sposób obliczania składek. Teraz kwota składek na „małym ZUS” zależy od przychodu. Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Co ważne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na „małym ZUS”. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 roku).
    W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego będzie zawierał dane potrzebne do obliczeń na „małym ZUS” po zmianach.
Kiedy zgłosić się do „małego ZUS” na nowych zasadach?
Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z „małego ZUS” i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla „małego ZUS”: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
    W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już w styczniu 2020 roku korzystają z „małego ZUS” i chcą kontynuować ulgę na nowych zasadach. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek – najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty).
    Od 1 lutego „mały ZUS” jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
Z „małego ZUS” wykluczone są firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
    „Mały ZUS” można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi na start” (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek. Na „małym ZUS” można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.
 

                                Marlena Nowicka
                                regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
                                w Wielkopolsce

 

Styczniowe seanse w kinie - zapowiedź

To już jest pewne! Zresztą innej opcji pod uwagę nie braliśmy, Kino w Pyzdrach zaczyna funkcjonować na dobre! Prezentujemy Wam repertuar na ten miesiąc. Premierowe seanse będziecie mogli obejrzeć 24, 25 i 26 stycznia. Oglądajcie zwiastuny i planujcie czas na wizytę w naszym kinie.

URWIS

Porywająca animowana komedia producentów „SHREKA”!
Pełna przygód i wyszczekanego humoru opowieść o psie z wyższych sfer, który musi nauczyć się żyć wśród zwykłych ulicznych Burków i Azorów. Jeden prawdziwy przyjaciel wart jest więcej niż cała kiełbasa świata! Przebojowa ścieżka dźwiękowa z nowym utworem samego Snoop Dogga!

Zwiastun - https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-52169

ŚNIEŻKA I FANTASTYCZNA SIÓDEMKA

Kompletnie zaskakująca, nieprzewidywalna i czarująca humorem nowa wersja ulubionej bajki wszystkich pokoleń o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Przygotujcie się na przewrotną przygodę z wielkim przesłaniem o tym, że prawdziwe piękno tkwi w nas samych i nie jest tym czym wydaje się na pierwszy rzut oka.

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=sowoZe8xuCU

MAYDAY

Jeden mężczyzna, dwie żony i setki kłopotów, w których nie pomoże żadne „mayday” ani „S.O.S”! Jedna z najlepszych komedii świata doczekała się ekranizacji. „Mayday” to film reżysera przebojów „Planeta Singli 2” i „Planeta Singli 3” oraz współscenarzystki hitów „Lejdis” i „Śniadanie do łóżka”. W rolach głównych niezawodna komediowa obsada: Piotr Adamczyk, Anna Dereszowska, Weronika Książkiewicz, Adam Woronowicz i Andrzej Grabowski. Scenariusz filmu powstał na podstawie sztuki, która podbiła serca widzów na całym świecie od europejskich stolic aż po nowojorski Broadway, a w samej Polsce wystawiana była tysiące razy w kilkudziesięciu teatrach na terenie całego kraju.

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=5eWaKow97sw

JAK ZOSTAŁEM GANGSTEREM. HISTORIA PRAWDZIWA

Film o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby – najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w latach 70-tych – już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko w proszku. Z czasem odkrywa też pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się transformacja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię. Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów: zaczynali w kreszowych dresach i stworzyli organizację przestępczą, która przez chwilę panowała nad całym krajem. Finał tej historii nie został jednak napisany pociskami i krwią – czasem słowo rani mocniej niż kula, a miłość i przyjaźń mogą być lekarstwem, nawet w najbardziej okrutnych rękach.

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=sA2HS-UCltk

PSY 3. W IMIĘ ZASAD

Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i „Nowego”. Ich spotkanie zmieni wszystko.Producentem filmu jest Klaudiusz Frydrych, współtwórca sukcesu świetnie przyjętego przez widzów i krytyków „Jacka Stronga”. Partneruje mu Janusz Dorosiewicz, producent hitu „Psy II: Ostatnia krew”. Film na podstawie własnego scenariusza reżyseruje Władysław Pasikowski. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki („Drogówka”). Za montaż odpowiada Jarosław Kamiński („Zimna wojna”, „Jack Strong”), za dźwięk Bartłomiej Bogacki. Scenografię przygotował Wojciech Żogała, kostiumy Małgorzata Braszka. Charakteryzację tworzy Janusz Kaleja. Za postprodukcję obrazu i efekty specjalne odpowiada CHIMNEY POLAND (Zuzanna Hencz, Marcin Drabiński). Kierownictwo nad produkcją filmu objęła Ewa Jastrzębska.

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=eSi6gARsrgw

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • repertuar_PYZDRY_24-26.01.2020
 • urwis-plakat_final_800
 • SnieżkaB1_web-711x1024
 • Mayday-plakat-711x1024
 • JZG-plakat
 • Psy-3.-W-imię-zasad_plakat_FINAL_B1-729x1024

Kwalifikacja wojskowa

Burmistrz Pyzdr informuje, że kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn rocznik 2001 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej z terenu gminy Pyzdry odbędzie się w dniach od 11 do 12 lutego 2020 r., natomiast dla kobiet urodzonych w latach 1996 - 2001 dnia 27 lutego 2020 r.

Osoby stawiają się do kwalifikacji wojskowej w terminie i w godzinach wskazanych w imiennym wezwaniu w Szpitalu Powiatowym we Wrześni ul. Warszawska 20.

Ferie zimowe w mieście - zapowiedź

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach w ramach tegorocznych ferii zimowych. Będzie to czas na zabawę i kreatywne działania.

wyświetl galerię w Cooliris
 • ferie2020

Zmagania o puchar prezesa Warty

Pięć drużyn wzięło udział w Turnieju Halowej Piłki Nożnej, rozegranym 25 stycznia w hali sportowej w Pyzdrach. Rywalizowały o Puchar Prezesa MKS Warta Pyzdry.

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy
2. Polonia Nowy Tomyśl I
3. Polonia Nowy Tomyśl II
4. Mieszko Gniezno
5. MKS Warta Pyzdry

Nagrody indywidualne:
Najlepszy Zawodnik - Gracjan Wyrozumialski
Najlepszy Bramkarz - Wojciech Bąk
Najlepszy strzelec - Kamil Kuster
Fot. Grzegorz Frontczak

wyświetl galerię w Cooliris
 • 83239692_628002427959285_5556334156440403968_o
 • 82654401_628001984625996_7860064625860018176_o
 • 82804480_628001967959331_204769064122318848_o
 • 83454443_628002284625966_203925433761136640_o
 • 83886996_628001937959334_8621639649737048064_o
 • 82616431_628025237957004_2172383540509933568_o
 • 82638246_628025361290325_1416597389518569472_o
 • 82788190_628036861289175_8523320821765111808_o
 • 83377919_628025197957008_5764499332808048640_o
 • 84108398_628036914622503_6940988426774642688_o
 • 84578834_628025307956997_5477554693771100160_o
 • 82587251_628091057950422_609879583595954176_o
 • 83583979_628091811283680_8401638050307768320_o
 • 83778753_628091044617090_7913181349698076672_o
 • 83886996_628091727950355_4541243284848115712_o
 • 83909843_628091204617074_233283205971574784_o
 • 83953977_628091631283698_2377614270666899456_o
 • 82589713_628091671283694_3158569157646090240_o
 • 83645377_628091137950414_8715943658244800512_o
 • 83663806_628002561292605_1393290736601923584_o

Pierwszy taki spektakl w kinie - zapowiedź

Serdecznie zapraszamy na spektakl - ,,Separacja'' – farsa małżeńska. Jest to przezabawna historia pary, która po latach przeżywa kryzys...
Ten spektakl to dwie godziny znakomitej zabawy. Bohaterem zbiorowym jest para małżeńska z 10 letnim stażem, która weszła w fazę kryzysu, wynikającego z pewnej znaczącej asymetrii wiekowej. A ponieważ są to Kowalscy mieszkający w bloku, więc z faktu użytkowania wspólnej kuchni i łazienki wynika moc przezabawnych knowań i spisków, które bawią publiczność.Spektakl odbędzie się 9 lutego o godz. 17.00 w sali kina. Bilety w cenie 20 zł można nabyć w Centrum Kultury.

SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • plakat farsa

Spotkanie z mieszkańcami - zapowiedź

Ekologiczne ogrzewanie pelletem będzie tematem spotkania z mieszkańcami, które zaplanowano na 17 lutego. Zapraszamy do aktywnego udziału.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 84119390_3088297044538617_5509095967225282560_o

Organizacje pozarządowe - ogłoszenie

Ogłoszenie o otwarciu oraz opiniowaniu złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry w 2020 roku

Burmistrz Pyzdr informuje, że otwarcie oraz opiniowanie złożonych ofert nastąpi w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach z możliwością udziału oferentów. Komisja Konkursowa przedstawi liczbę, rodzaj złożonych ofert oraz kwotę wnioskowanej dotacji w dniu 11 lutego 2020 roku o godzinie 10:00.
 

 

Lutowy weekend kinowy - zapowiedź

Znamy już repertuar na ten miesiąc. W naszym kinie kolejne nowości filmowe???? Wyświetlimy je dla Was 21,22 i 23 lutego! Zapraszamy!
Bilety już za chwilę dostępne na https://ekobilet.pl/kino-ferment/ i przed każdym seansem.

wyświetl galerię w Cooliris
 • repertuar_PYZDRY_21-23.02.2020
 • URWIS_FKO_PYZDRY
 • ŚNIEŻKA_FKO_PYZDRY
 • GANG-ZWIERZAKÓW_FKO_PYZDRY
 • ZENEK_FKO_PYZDRY
 • BAD-BOY_FKO_PYZDRY2
 • 365-DNI_FKO_PYZDRY

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 01 marca 2020 roku ulega zmianie stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Podwyżka opłaty podyktowana jest zwiększonymi kosztami jakie ponosi Gmina i Miasto Pyzdry w związku z zagospodarowaniem odpadów przez Zakład w Lulkowie:     

1) odpady zmieszane 20 03 01 o ponad 52% (z 315 zł na 480 zł netto / tonę)
2) opakowania z papieru i tektury 15 01 01 o 100 % (z 29 zł na 58 zł netto/ tonę)
3) opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 o ponad 517 % (z 29 zł za 150 zł netto/ tonę)
4) opakowania ze szkła 15 01 07 o ponad 517 % (z 29 zł na 150 zł netto/ tonę)
5) odpady biodegradowalne 20 02 01 o 100 % (z 29 zł na 58 zł netto/ tonę) - jeżeli nie są pakowane w worki, a w przypadku ich dostarczania do Lulkowa w workach cena rośnie do 480 zł netto/ tonę.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

Odpady komunalne należy zbierać wyłącznie w sposób selektywny. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane. Opłata podwyższona za niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi: 40,00 zł miesięcznie od osoby.

- 18,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostować bioodpady w kompostowniku na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.  

 

Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymuje się kompost. Wyróżnia się trzy główne rodzaje kompostowników:

- Otwarte – składają się z belek i tworzą rodzaj skrzyni bez dna. Otwarty kompostownik z drewna jest stosunkowo łatwy w budowie. Należy wykonać cztery ściany kompostownika z drewnianych desek. Po wkopaniu do ziemi czterech pionowych narożników, deski stopniowo układamy wraz ze wzrostem wysokości pryzmy. Można też zastosować gotowy otwarty kompostownik plastikowy lub metalowy.
- Zamknięte – najczęściej plastikowe, zapewniają optymalne warunki do rozkładu biomasy. Często stosowane systemy szczelin przewietrzających oraz termoizolacja powodują, że humus można otrzymywać kilka razy do roku. Kompostownik zamknięty nazywany jest również termokompostownikiem i zazwyczaj wykonany jest z surowców wtórnych.

- Rotacyjne – w postaci zamkniętej obrotowej beczki plastikowej lub metalowej, zawieszonej na konstrukcji, która umożliwia obracanie kompostownikiem. Rotacja zapewnia lepsze wymieszanie  i napowietrzenie kompostowanej biomasy.

            W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów albo uniemożliwia upoważnionym przez Burmistrza Pyzdr osobom dokonania kontroli nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, burmistrz stwierdza, w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia na okres 6 miesięcy. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, podający dane niezgodne ze stanem faktycznym podlega karze grzywny.

Zmiana wysokości stawki nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji. Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są mieszkańcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych jest dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pyzdrach (Ogłoszenia - Gospodarka odpadami) oraz w kasie urzędu i w biurze nr 16.

UWAGA!

- Od 1 marca br. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy: 30 9681 0002 0300 0101 2000 0160.

- Kompostować bioodpady mogą tylko i wyłącznie właściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (kompostować bioodpadów nie mogą mieszkańcy domów wielorodzinnych).  

- Bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów.

 

                                                                     Burmistrz Pyzdr
                                                                  Przemysław Dębski

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 33200

Ferie, ferie i po feriach

Przez ostatnie dwa tygodnie, tak jak przypuszczaliśmy, nie było prawdziwej zimy w Pyzdrach. Dobrze, że śnieg można zastąpić czymś innym. Przekonali się o tym uczestnicy zajęć, które odbywały się w centrum kultury.
   Miały one na celu zagospodarowanie czasu wolnego w aktywny i wesoły sposób. Oprócz beztroskich zabaw był czas na kreatywne działania. Dzieciakom bardzo spodobały się warsztaty teatralne, rękodzielnicze, modelarskie i komiksowe. Chętnie oglądały bajki w kinie i brały udział w zabawach ruchowych. Nagrodą za aktywny udział były wycieczki. Wizyta w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego, w Parku rozrywki Fantazja w Słupcy i na basenie w Jarocinie dostarczyły moc wrażeń.

SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200127_103359
 • 20200127_113459
 • 20200128_121028
 • 20200128_122617
 • 20200128_123906
 • 20200128_130731
 • 20200128_131025
 • 20200128_131254
 • 20200128_132757
 • 20200129_101351
 • 20200129_101401
 • 20200129_101937
 • 20200129_101956
 • 20200129_103107
 • 20200129_103950
 • 20200129_105840
 • 20200129_105907
 • 20200129_110328
 • 20200129_115739
 • 20200129_123202
 • 20200129_123205
 • 20200129_124955
 • 20200129_125342
 • 20200130_114218
 • 20200131_093654
 • 20200131_100156
 • 20200131_101847
 • 20200131_102710
 • 20200131_103149
 • 20200131_103337
 • 20200131_103352
 • 20200131_103404
 • 20200131_103414
 • 20200131_103423
 • 20200131_103443
 • 20200131_103509
 • 20200131_103545
 • 20200131_103551
 • 20200131_103606
 • 20200131_103617
 • 20200131_104222
 • 20200131_104929
 • 20200131_105549
 • 20200131_110212
 • 20200131_111024
 • 20200131_112838
 • 20200131_112842
 • 20200131_123959
 • 20200131_124056
 • 20200203_130511
 • 20200203_133349
 • 20200204_113313
 • 20200204_113645
 • 20200204_113907
 • 20200204_113934
 • 20200204_113941
 • 20200204_114625
 • 20200204_122245
 • 20200204_123139
 • 20200204_123326
 • 20200204_123424
 • 20200204_134512
 • 20200204_140052
 • 20200205_101547
 • 20200205_110939
 • 20200205_110955
 • 20200205_111013
 • 20200205_111144
 • 20200205_114303
 • 20200206_100758
 • 20200206_105831
 • 20200207_104901
 • 20200207_114334
 • 20200207_120119
 • 20200207_123051

Nieruchomość na sprzedaż

Gmina Pyzdry posiada nieruchomość na sprzedaż, zlokalizowaną we Wrąbczynkowskich Holendrach. Działka o powierzchni 0,1700 ha była wykorzystywana na cele budowlane (na gruncie znajdują się fundamenty dawnych budynków).

wyświetl galerię w Cooliris
 • nieruchomość wrabhol

Lutowy weekend kinowy (21, 22 i 23.02) - bajki dla najmłodszych

Po raz kolejny zapraszamy dzieci na bajkowe seanse w naszym kinie. W tym miesiącu ponownie wyświetlimy Urwisa i Śnieżkę - na prośbę naszych milusińskich. Mamy też nowość - Gang Zwierzaków.
Zachęcamy grupy szkolne i przedszkolne do rezerwacji biletów (piątek - można dobrać repertuar indywidualnie - tel. 797-358-360).
Bilety można kupić też na https://ekobilet.pl/kino-ferment/ i przed każdym seansem.

Gang Zwierzaków

Pełna przygód animowana komedia o paczce czworonogów, która musi wspólnymi siłami ocalić swoje miasto.
W świecie przyszłości, gdy ludzie przegrywają rywalizację z robotami, cała nadzieja w zwierzakach domowych.
Czas zerwać się ze smyczy!
Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=mz6lYRj_Qe4

Śnieżka i Fantastyczna Siódemka

Przewrotna przygoda z wielkim przesłaniem. Prawdziwe piękno tkwi w nas samych. I nie jest tym, czym wydaje się na pierwszy rzut oka.
Zwiastun https://www.youtube.com/watch?v=sowoZe8xuCU

Urwis

Pełna wyszczekanego humoru opowieść o psie z wyższych sfer, który musi nauczyć się żyć wśród zwykłych ulicznych Burków i Azorów. Okaże się, że jeden prawdziwy przyjaciel wart jest więcej niż cała kiełbasa świata.
Zwiastun  https://www.youtube.com/watch?v=3GkSMsJRbqs

 
 
wyświetl galerię w Cooliris
 • repertuar_PYZDRY_21-23.02.2020
 • URWIS_FKO_PYZDRY
 • ŚNIEŻKA_FKO_PYZDRY
 • GANG-ZWIERZAKÓW_FKO_PYZDRY

Nieruchomość na sprzedaż

Gmina Pyzdry posiada nieruchomość na sprzedaż, zlokalizowaną w Pyzdrach, przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz. Dwie działki (346 i 347) o łącznej powierzchni 0,6677 ha wykorzystywane są obecnie na cele rolnicze - sad.
wyświetl galerię w Cooliris
 • nieruchmośćpyzdry1

Lutowy weekend kinowy (21, 22 i 23.02) - filmy dla dorosłych

Ku naszemu zadowoleniu zainteresowanie pyzdrskim kinem jest spore. Aby sprostać wymaganiom naszych kinomaniaków wyświetlimy kolejne nowości. Zastanawiamy się, który film będzie miał komplet widzów na każdym seansie ...

Bilety można kupić na https://ekobilet.pl/kino-ferment/ i przed każdym seansem.

„Zenek”, to oparta na biografii Zenona Martyniuka historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie: śpiewa i bawi ludzi. Film ukazuje drogę Zenona do wielkiego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom. Król disco polo jest tylko jeden!

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=S3vrSHbU_Bs


Bad Boy

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokat znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola, coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=XbzrrEJAjqs
 

365 dni” to pierwszy polski erotyk. Film powstał na podstawie bestsellerowej książki autorstwa Blanki Lipińskiej. To nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach.
Massimo Torricelli, młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje ostatnią próbę ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go.

Zwiastun - https://www.youtube.com/watch?v=VwvTcI22Pc0

wyświetl galerię w Cooliris
 • repertuar_PYZDRY_21-23.02.2020
 • ZENEK_FKO_PYZDRY
 • BAD-BOY_FKO_PYZDRY2
 • 365-DNI_FKO_PYZDRY

Sercem dla Kornelii

W najbliższą niedzielę, 23 lutego odbędzie się kolejna impreza charytatywna w Pyzdrach. Tym razem dedykowana jest ona 6-letniej mieszkańce gminy Gizałki – Kornelii Rojewskiej, która ma przed sobą ciężką walkę ze złośliwym nowotworem.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy i zachęcamy do okazania potrzebnego wsparcia.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 86638850_3129041803797474_6424641024588513280_o
 • 87120373_3129044097130578_2317854993358520320_n

Przyznano wsparcie na trzy zadania

Burmistrz Pyzdr udzieli dotację trzem organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych gminy. Najwięcej środków finansowych przeznaczonych zostanie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
    Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań z zakresu potrzymania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości, upowszechniania sportu oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Puszcza Pyzdrska'' otrzyma 5 tys. zł na wykonanie mapy puszczy pyzdrskiej. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne ,,Nasza Szkoła''  za kwotę 13 tys. 500 zł zorganizuje aktywne i ciekawe zajęcia dla dzieci. Natomiast Miejski Klub Sportowy ,,Warta Pyzdry'' 60 tys. zł przeznaczy na całoroczną działalność klubu.

SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • ,,Zagraj z Wartą'' otrzymało największe wsparcie. Zostanie...
 • W zeszłym roku z tej samej dotacji powstała publikacja -...
 • Dzieci z Pietrzykowa i okolicy ponownie wezmą udział w...

Wędkarstwo to ich pasja ...

Członkowie pyzdrskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego podsumowali statutowe obowiązki i zadania społeczne minionego roku. Działo się to podczas zebrania sprawozdawczego, zorganizowanego 16 lutego w miejscowej remizie.
   Nim dokonano podsumowań zeszłorocznej pracy wyróżniono najaktywniejszych członków. Medale za rozwój wędkarstwa otrzymali: Kazimierz Mikołajczyk, Bogdan Parus i Kazimierz Matysiak. Medale i odznaki za zasługi wręczono też Piotrowi Gerlofowi i Ryszardowi Sumce. Prezes Ryszard Nowicki dyplomy z podziękowaniem wręczył - Mirosławowi Krysińskiemu, Jerzemu Dębskiemu, Dorocie Pilarczyk, Józefowi Pilarczykowi, Sławomirowi Faryńskiemu, Andrzejowi Nowaczykowi i Janowi Szarzyńskiemu. Ogłosił też wyniki Grand Prix. Wędkarzem minionego roku został Łukasz Makowski. Drugie miejsce przypadło Mirosławowi Krysińskiemu, a trzecie – Jerzemu Grzecznikowi.

Do pyzdrskiego koła wędkarskiego należy 519 członków, w tym 8 kobiet i 36 młodzieżowców. Jest to najliczniejsza grupa, spośród wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

SK
fot. SG


 


 

wyświetl galerię w Cooliris
 • DSC_6201Prezes Ryszard Nowicki podsumował zeszłoroczną...
 • DSC_6198Podziękował też wędkarzom za ich aktywną pracę na...
 • DSC_6202Najaktywniesi otrzymali wyróżniania
 • DSC_6209Najaktywniesi otrzymali wyróżniania
 • DSC_6213Najaktywniesi otrzymali wyróżniania
 • DSC_6209Najaktywniesi otrzymali wyróżniania
 • DSC_6206W zabraniu uczestniczyli członkowie i sympatycy koła
 • DSC_6227

Energosieć ponownie wygrywa halówkę

W minioną niedzielę dobiegły końca rozgrywki Halowej Ligii Piłki Nożnej. Siedem drużyn rywalizowało przez trzy miesiące o Puchar Burmistrza Pyzdr. Podsumowanie i oficjalne zakończenie halówki odbędzie się jednak 29 lutego.
W rundzie zasadniczej było siedem kolejek, a w rewanżowej – pięć. Do ostatecznego finału dotarło sześć drużyn. Zwycięska okazała się Energosieć Pyzdry. Jeden punkt mniej zdobyła ekipa Jóźwiak Materiały Budowlane.


Wyniki z ostatniego spotkania
- Jóźwiak Mat.Bud - Energosieć Pyzdry 3:3
- Twardy Elewacje - Masters 6:6
- Akademia Armat - FC Pomarańczowe Armaty 6:2

Punkty po V kolejce rundy rewanżowej:
- Energosieć Pyzdry 23 pkt. 73:29 bramki
- Jóźwiak Mat.Bud. 22 pkt. 50:25 bramki
- Masters 18 pkt. 49;32 bramki
- Twardy Elewacje 12 pkt. 45:44 bramki
- Akademia Armat 6 pkt. 22:72 bramki
- FC Pomarańczowe Armaty 4 pkt. 18:55 bramki

SK
fot. GF

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 74634600_579081069518088_6482339482098991104_oEmocjonujące...
 • 74680698_584522255640636_5139855893621374976_oEmocjonujące...
 • 75057910_573342086758653_5490057906210471936_oEmocjonujące...
 • 75398314_579081719518023_2439535617332215808_oEmocjonujące...
 • 76169701_579077636185098_2761085735585972224_oEmocjonujące...
 • 76697253_573342460091949_7043604691648774144_oEmocjonujące...
 • 77127433_584525775640284_8407296566641033216_oEmocjonujące...
 • 78035947_584525748973620_2017470993630494720_oEmocjonujące...
 • 78140471_584522918973903_3083952952805687296_oEmocjonujące...
 • 78207809_579079329518262_5478796879917481984_oEmocjonujące...
 • 78405106_584522835640578_515536224597835776_oEmocjonujące...
 • 78663342_584521748974020_7896899279002796032_oEmocjonujące...
 • 78709064_584521622307366_1276788623416492032_oEmocjonujące...
 • 79183775_595789621180566_2085929654182477824_oEmocjonujące...
 • 79203147_595790554513806_625454835818299392_oEmocjonujące...
 • 79290091_595789691180559_8334104542891212800_oEmocjonujące...
 • 80341209_604140010345527_3785517465262358528_oEmocjonujące...
 • 80887201_607785396647655_2971239417387155456_oEmocjonujące...
 • 81237903_607783663314495_3676752804380147712_oEmocjonujące...
 • 81246926_613715002721361_4414140917498249216_oEmocjonujące...
 • 84983576_638015596957968_2073648869509431296_o
 • 85238913_642173529875508_6029470042985332736_o
 • 86174765_642173499875511_709351902344642560_o
 • 86202292_638015370291324_2676782025851011072_o
 • 86375346_642173406542187_2878932207894790144_o
 • 86391614_642173399875521_3088756560193650688_o
 • 86391614_642173399875521_3088756560193650688_o
 • 86492168_642173896542138_4364104879212331008_o
 • 86776578_642173789875482_4133792261601230848_o
 • 87036233_642173429875518_9117333254276382720_o

Trwa budowa sieci światłowodowej

Przedstawiciele firmy Inea i lokalnej władzy samorządowej dokonali podsumowania trwającej w naszej gminie budowy sieci światłowodowej.

Technologia światłowodowa gwarantuje wysoką jakość usług, niezależnie od warunków atmosferycznych. Jest to obecnie najnowocześniejsza i najwydajniejsza technologia dostarczania szybkiego Internetu, najwyższej jakości telewizji oraz nieograniczonego przesyłu danych.
     Do tej pory wybudowano 1100 przyłączy. W zeszłym roku prace wykonano przede wszystkim w Ksawerowie Pietrzykowie-Kolonii, Tarnowej i w Pyzdrach (łącznie ok. 500 przyłączy) . Obecnie trwa ostatni etap budowy. Przyłącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wykonywane będą we Wrąbczynku, Zamościu, Kruszynach i Rudzie Komorskiej. Wszystkie zostaną podłączone do końca września. Termin ten obejmuje także budowę światłowodu na terenie miasta Pyzdry – wszystkie ulice zostaną przyłączone do końca trzeciego kwartału. Podłączenia usług odbywają się na bieżąco, po zakończonych etapach prac budowlanych.
    Osoby które chciałyby skorzystać z oferty firmy INEA na podłączenie do światłowodu mogą umówić się bezpośrednio z przedstawicielami handlowymi obsługującymi obszar gminy Pyzdry dzwoniąc pod nr telefonu: 514 346 536 lub 514 346 589.
    Zachęcamy do rozważania decyzji o przyłączeniu Państwa nieruchomości do sieci.

 

JF, SK

 

Pellet - efektywnym źródłem energii

Wymień kocioł węglowy na pelletowy! Twórz z nami czyste powietrze! - takie hasło nasuwa się po spotkaniu z mieszkańcami w sprawie wymiany źródeł ciepła. Zaproszeni przez burmistrza prelegenci przekazywali niezbędne informacje dotyczące problemów związanych z jakością powietrza, zasad działania ogrzewania pelletowego i możliwościach otrzymania dofinansowania na ekologiczne metody.

Dlaczego dobrze jest palić pelettem?
Pellet jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów opałowych. Cechuje go nie tylko wysoka ekologiczność, ale również wygoda stosowania. Ze względu na swą charakterystykę energetyczną jest jednym z bardziej efektywnych źródeł energii. Opał ten wytwarza się, prasując pod wysokim ciśnieniem odpady drzewne (trociny, kora. wióry, skrawki), do uzyskania postaci granulatu. Dzięki temu opał zajmuje znacznie mniej miejsca i jest wydajniejszy niż nieprzetworzona biomasa. Cena jednej tony opału waha się w granicach 800-900 zł, a zużycie na sezon grzewczy dla domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 może wynosić od 3 do 5 ton, w zależności od zastosowanej metody izolacji domu i sprawności kotła.

Pellet – optymalizacja kosztów ogrzewania
Aby móc zoptymalizować koszty eksploatacji przy ogrzewaniu domu pelletem, należy zaopatrzyć się w specjalny kocioł grzewczy, przeznaczony dla tego typu opału. Zaletą kotłów na pellet jest możliwość ich wysokiej automatyzacji, dzięki czemu obsługa urządzenia jest prosta i zabiera niewiele czasu. Niektóre z tych urządzeń są wyposażone w zasobnik ciepłej wody użytkowej, dzięki czemu spełniają dodatkowe funkcje.
Technologia kotłów pelletowych
Wiele kotłów zawiera czujniki pozwalające sterować systemem grzewczym i dopasowywać go do panujących warunków cieplnych.  Pellet jako paliwo opałowe sprawdzi się w wielu warunkach i wielu domach, zapewniając najwyższą wydajność i bezpieczeństwo przy najniższych kosztach.

Program – Czyste powietrze

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

Maksymalna kwota dotacji:
- korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów
- maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł
- pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki
- minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł

Program przewiduje dofinansowania na:
- wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniające wymagania określone w programie
- docieplenie przegród budynku
- zakup oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (ul. Szczepanowskiego 15a, tel. (61) 845-62-00, tel. (61) 845-62-01, www.wfosgw.poznan.pl biuro@wfosgw.poznan.pl

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Program zakłada możliwość otrzymania dofinansowania m.in...
 • Burmistrz zaprosił mieszkańców na spotkanie informacyjne
 • Maciej Kosiński - Magazyn Biomasa
 • Robert Rogosz - Centrum Ogrzewania Pelletowego
 • Robert Wawrzyniak - lokalny producent pelletu
 • Kinga Świtalska - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i...

Akcja charytatywna zakończona sukcesem

Niedzielna impreza charytatywna, zorganizowana w Pyzdrach, jest dowodem na to, że na pomaganie nie ma granic. Mieszkańcy dwóch ościennych gmin otworzyli swoje serca i portfele. Okazali tym samym wsparcie 6-letniej Kornelii, która zmaga się ze złośliwym nowotworem.

Choroba dziewczynki zjednoczyła ludzi. Świadczy o tym licznie zgromadzona publiczność, zwłaszcza z jej rodzinnego miasta i wielkie zaangażowanie wielu osób w przeprowadzenie całej akcji. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, a impreza zakończyła się sukcesem. Ze sprzedaży gadżetów, dobrowolnych wpłat przy wyjściu i w punktach gastronomicznych uzyskano kwotę 30 tys. zł.
Po raz kolejny byliśmy świadkami dobra płynącego zewsząd. Niech ono trwa jak najdłużej. A Kornelia niech wyzdrowieje jak najszybciej. Tego jej życzymy!

Przypomnijmy – Kornelia mieszka w Gizałkach, ale jej mama pochodzi z Lisewa. Dziewczynce można jeszcze pomóc przekazując 1 proc. podatku (KRS 0000023852) oraz wpłacając pieniądze na Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu nr konta 72 1240 3220 1111 0000 3528 6598 z dopiskiem „Kornelia Rojewska”.

SK
fot. KK

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_0150
 • IMG_0137
 • IMG_0146
 • IMG_0149
 • IMG_0155
 • IMG_0158
 • IMG_0163
 • IMG_0168
 • IMG_0177
 • IMG_0185
 • IMG_0190
 • IMG_0194
 • IMG_0198
 • IMG_0199
 • IMG_0201
 • IMG_0202
 • IMG_0203
 • IMG_0204
 • IMG_0211
 • IMG_0219
 • IMG_0220
 • IMG_0222
 • IMG_0225
 • IMG_0230
 • IMG_0235
 • IMG_0237
 • IMG_0239
 • IMG_0241
 • IMG_0243
 • IMG_0247
 • IMG_0256
 • IMG_0261
 • IMG_0265
 • IMG_0268
 • IMG_0269
 • IMG_0270
 • IMG_0272
 • IMG_0274
 • IMG_0277
 • IMG_0280
 • IMG_0287
 • full_DSC_6296
 • full_DSC_6337
 • full_DSC_6344
 • full_DSC_6347
 • full_DSC_6358
 • full_DSC_6375
 • full_DSC_6377
 • full_DSC_6383
 • full_DSC_6393
 • full_DSC_6420
 • full_DSC_6424

Pyzdry i Mer gminami partnerskimi

Kilka dni temu nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy gminy Pyzdry z gminą Mer we Francji. Wcześniej, 30 sierpnia 2017 roku w Pyzdrach podpisano list intencyjny motywujący gminy do rozwijania współpracy. Po trzech latach ożywionych kontaktów, wymiany doświadczeń i wzajemnych wizyt, zawarto porozumienie o partnerstwie.

   W tym celu od 20 do 22 lutego w Mer gościła delegacja z Pyzdr. Podczas uroczystej ceremonii, do organizacji której gospodarze dołożyli wszelkich starań, nie zabrakło polskich flag i pyzdrskich akcentów.
   Po podpisaniu porozumienia nastąpiła tradycyjna wymiana upominków. Burmistrz Mer Raymond Gervy otrzymał obraz z panoramą naszego miasta, a przewodnicząca Komitetu Partnerstwa Gminy Mer Valerie Duranton szkic wiatraka holenderskiego. Nasza delegacja została miedzy innymi obdarowana prezentem ze słynnej wytwórni fajansu w Gien.
   Zawarte porozumienie zobowiązuje obydwie gminy do wymiany doświadczeń, współdziałania w wielu dziedzinach życia, a przede wszystkim pielęgnowania i rozwijania kontaktów pomiędzy rodzinami i uczniami.
   Najbliższa wizyta rodzin z gminy Pyzdry w Mer zaplanowana jest na przełomie lipca i sierpnia tego roku.

Fot. PD, GJ

wyświetl galerię w Cooliris
 • Zaproszenie na ceremonię podpisania porozumienia
 • Burmistrz Przemysław Dębski i Burmistrz Raymond Gervy...
 • Burmistrz Przemysław Dębski i Burmistrz Raymond Gervy...
 • 4
 • Burmistrz i Przewodnicząca Rady przekazali Burmistrzowi...
 • Wspólne zdjęcie zaproszonych na ceremonię gości
 • Pyzdrski akcent podczas ceremonii - fotokopia...
 • 8
 • Zamek w Chambord (największy zamek nad Loarą)
 • Zamek w Blois (Blois-siedziba powiatu, w którym znajduje...
 • Zamek w Blois (Blois-siedziba powiatu, w którym znajduje...
 • Panorama Blois (Blois-siedziba powiatu, w którym znajduje...
 • Teren przy zamku w Blois

Fotowoltaika – spotkanie z mieszkańcami

Spotkanie na temat instalacji fotowoltaicznych odbędzie się 3 marca w Sali Kina. Omawiane będą m.in. korzyści wynikające z ekologicznej produkcji prądu. Zachęcamy do aktywnego udziału.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat - spotkanie informacyjne Pyzdry

Dzień Kobiet - zapowiedź

Serdecznie zapraszamy Mieszkanki Gminy Pyzdry na uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Zapewniamy wspaniałą zabawę, okraszoną humorem i niespodziankami.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Biesiadny Dzień Kobiet

Sportowe rozgrywki najmłodszych

Hala sportowa w Pyzdrach była miejscem organizacji Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w Piłkę Ręczną Dziewcząt i Chłopców w kategorii ,,Igrzyska Dzieci''. Dobrze w nich wypadły reprezentacje naszej gminy.

26.02.2020 Mistrzostwa Dziewcząt
1. SP Pyzdry
2. SP Miłosław
3. SP Orzechowo
4. SP Bieganowo

20.02.2020 Mistrzostwa Chłopców
1. SP Miłosław
2. NSP Pietrzyków
3. SP Bieganowo
5. SP Orzechowo
5. SP Pyzdry

Zwycięzcy będą reprezentować powiat na zawodach rejonowych.

SK
fot. GF

wyświetl galerię w Cooliris
 • 87851036_648381055921422_2494274855260651520_o
 • 87484921_648457025913825_94577958701760512_o
 • 87448932_648456395913888_2778374078464000000_o
 • 87460017_648456619247199_5989278078331781120_o
 • 87754359_648456472580547_2659936627245187072_o
 • 87814312_648456549247206_6969412838167150592_o
 • 87379421_648346719258189_7334150733777862656_o
 • 87477205_648346675924860_102182932738736128_o
 • 87894275_648346722591522_6741944554057891840_o
 • 87449569_648346815924846_6250134269969039360_o
 • 87046715_644418036317724_3198017289798549504_o
 • 86972041_644487852977409_7857021340883091456_o
 • 86822057_644487882977406_1005892151155884032_o
 • 87013693_644389109653950_8189992356997496832_o
 • 87020519_644389349653926_3990606676246921216_o
 • 86725923_644389136320614_6026159297509982208_o
 • 87438195_644388626320665_1108198383815753728_o

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się 4 marca o godz. 14.00 w Centrum Kultury w Pyzdrach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych i sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na  2020r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.                                                   
11. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Kaliskiej 39 w miejscowości Pyzdry.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pyzdry na lata 2020-2022”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
16. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.
17. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2020 rok.
18. Zatwierdzenie planu pracy Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2020 rok.
19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska,   Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2020 rok.
20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.  
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Zakończenie sesji.
  
              Przewodnicząca Rady
             /-/ Justyna Sosnowska

 

Wspaniałomyślne gesty piłkarzy ...

Rozgrywkom XIV Halowej Ligi Piłki Nożnej towarzyszyły wielkie emocje. Zawodnicy, biorący w niej udział pokazali piękną grę i wspaniałą rywalizację. Na koniec udowodnili, że cały czas - serca wielkie mają...

Zakończenie halówki odbyło się 29 lutego w Restauracji Pavilon. Organizatorzy przyznali wiele wyróżnień indywidualnych. Miano najlepszego bramkarza otrzymał Rafał Cierzniak, a najlepszego zawodnika – Patryk Buczkowski. Odkryciem sezonu został Dominik Grzelewski, a zawodnikiem fair play – Arek Jóźwiak. Królem Strzelców okrzyknięto Łukasza Mocha. Tytuł najsympatyczniejszego kibica zdobyła Weronika Machajewska. Nagrodzono też najmłodszego zawodnika – Aleksa Narożnego i najstarszego – Kazimierza Jastrzębskiego. Podziękowania trafiły do sędziego Karola Kuszki i redaktora Wiadomości Wrzesińskich – Sławomira Grobelnego.
   W rozgrywkach uczestniczyło 7 drużyn, w tym 102 zawodników. Strzelono 257 bramek. Jedna drużyna została wycofana. Zwycięska ponownie okazała się Energosieć Pyzdry. W nagrodę otrzymała m.in. Puchar Burmistrza Pyzdr. Drugie, równie zaszczytne, miejsce przypadło drużynie Jóźwiak Materiały Budowlane, a trzecie drużynie Masters. Kolejne miejsca zajęli: Twardy Elewacje, Akademia Armat i FC Pomarańczowe Armaty.
  Piłkarze po raz kolejny pokazali, że stać ich na wspaniałomyślne gesty. Zrzekli się wpisowego i nagród finansowych na rzecz 2-letniego Franciszka. Chłopiec przyszedł na świat w 26 tygodniu ciąży. Ze swoja mamą Moniką toczy trudną walkę. Wymaga nieustannego leczenia i rehabilitacji.

SK


 

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_0340
 • IMG_0357
 • IMG_0360
 • IMG_0361
 • IMG_0364
 • IMG_0367
 • IMG_0372
 • IMG_0374
 • IMG_0379
 • IMG_0380
 • IMG_0381
 • IMG_0385
 • IMG_0389
 • IMG_0392
 • IMG_0393
 • IMG_0396
 • IMG_0399
 • IMG_0406
 • IMG_0413
 • IMG_0414
 • IMG_0416
 • IMG_0419
 • IMG_0423
 • IMG_0424
 • IMG_0430
 • IMG_0436
 • IMG_0440
 • IMG_0448
 • IMG_0450
 • IMG_0452
 • IMG_0454
 • IMG_0456
 • IMG_0457
 • IMG_0458
 • IMG_0461
 • IMG_0465
 • IMG_0470
 • IMG_0474
 • IMG_0479
 • IMG_0483
 • IMG_0486
 • IMG_0489
 • IMG_0490
 • IMG_0491
 • IMG_0493
 • IMG_0495
 • IMG_0496

Słodkie podsumowanie działalności

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach podsumowali zeszłoroczną działalność i przedstawili nowe plany. W czasie zebrania, zorganizowanego 29 lutego, składano liczne gratulacje, komplementy i podziękowania. Tak słodko dawno nie było …

Jednostka liczy 91 członków, w tym 14 kobiet i 38 członków honorowych. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopięca i dziewczęca mają po 22 osoby. W ubiegłym roku strażacy brali udział w 57 akcjach ratowniczych. Wyróżnili się w nich: Piotr Sikora, Piotr Paterka, Grzegorz Dębski, Tomasz Jankowski, Piotr Jarema, Nikodem Kryszak, Michał Dębski, Grzegorz Zaworski, Marcin Koperski, Sylwester Musiałowski, Grzegorz Paszak, Arkadiusz Marciniak i Kacper Sikora. Najmłodsi druhowie ukończyli kursy pierwszej pomocy, odnosili sukcesy w konkursach i zawodach.

Serdeczne gratulacje i pochwały strażakom składali przedstawiciele lokalnego samorządu oraz straży powiatowej. Wszyscy uczestnicy zebrania zostali podjęci tortem z racji przypadającego w tym roku jubileuszu120-lecia istnienia jednostki.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_0512
 • IMG_0520
 • IMG_0525
 • IMG_0498
 • IMG_0504
 • IMG_0530
 • IMG_0536
 • IMG_0507
 • IMG_0541
 • IMG_0543
 • IMG_0552
 • IMG_0550
 • IMG_0554
 • IMG_0557
 • IMG_0566
 • IMG_0570
 • IMG_0573
 • IMG_0579
 • IMG_0591
 • IMG_0597
 • IMG_0608
 • IMG_0612
 • IMG_0616
 • IMG_0619
 • IMG_0626
 • IMG_0627
 • IMG_0630
 • IMG_0637
 • IMG_0644
 • IMG_0645
 • IMG_0646
 • IMG_0650

Pomoc Żywnościowa

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach informuje, iż w związku z realizacją programu Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019 osoby, które zostały zakwalifikowane przez MGOPS w Pyzdrach do programu otrzymają paczki żywnościowe w dniach 04-06.03.2020 r.
W/w osoby o dokładnym terminie odbioru zostaną powiadomieni telefonicznie przez pracowników MGOPS.

Koronawirus

W związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w Polsce nie zostaną wprowadzone żadne nowe procedury. Należy zachować spokój i zdrowy rozsądek, a przede wszystkim przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym mycia rąk. Ta choroba jest w przebiegu podobna do grypy, 80 proc. osób przechodzi ją łagodnie, nie ma więc powodów do niepokoju.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Bez nazwy-1

Harmonogram imprez 2020

Tegoroczny sezon imprez kulturalno-sportowych w naszej gminie będzie ciekawy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem najważniejszych wydarzeń, tak byście mogli wziąć w nich udział.
    Jednocześnie informujemy, iż oprócz tych cyklicznych na terenie gminy odbywać się będą inne spotkania okolicznościowe, autorskie i wystawy oraz projekcje filmów w kinie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • HARMONOGRAM IMPREZ 2020

Zapraszamy Wystawców na Jarmark Wielkanocny

Dzieła sztuki rękodzielniczej, smaczne potrawy, a nawet rośliny i krzewy ogrodowe ˗ wszystko, co kojarzy się ze Świętami Wielkanocnymi i wiosną. To chcemy zaproponować mieszkańcom gminy Pyzdry i naszym gościom. Dlatego zapraszamy regionalnych producentów, rękodzielników i koła gospodyń wiejskich do udziału w II. Jarmarku Wielkanocnym.

    Wydarzenie mające na celu promocję lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego związanego ze Świętami Wielkanocnymi odbędzie się 5 kwietnia na Targowisku Miejskim w Pyzdrach. Do współpracy zachęcamy firmy, stowarzyszenia i osoby prywatne, które chciałyby zaprezentować m.in. efekty swojej twórczości manualnej, czy też pochwalić się swoimi kulinarnymi specjałami. Zwracamy jednak uwagę, aby asortyment nawiązywał do symboliki i tradycji Świąt Wielkiej Nocy. Jednakże w uzasadnionych przypadkach, dopuszczamy możliwość negocjacji.
    Udział w jarmarku jest bezpłatny! Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej z dokładnymi informacjami oraz ewentualnie fotografią wyrobów do 27 marca. Wszelkich informacje można uzyskać pod nr tel. 632768-207 i 664-178-646

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • zapisjarrmark

Pyzdrzanin w Ameryce

Artystyczną relację ze swojego pobytu w Ameryce zaprezentował nam Karol Budziński. Pyzdrzanin z pochodzenia, fotograf z zamiłowania wczoraj w muzeum spotkał się z mieszkańcami. Zachwycił obrazami i opowieściami.

Karol Budziński to pasjonat, którego można spotkać w wielu miejscach kraju i świata. Fotografuje głównie pejzaż, architekturę, ludzi i wydarzenia. Szczególne miejsce w jego pracach zajmuje fotografia sakralna. Często bywa w rodzinnych Pyzdrach. Na wielu zdjęciach uwiecznił wnętrze fary i klasztoru.

Od kilku lat jest członkiem Związku Artystów Plastyków. Ostatnia jego wystawa związana jest z 3-tygodniowym pobytem w USA. Podroż tą rozpoczął w San Francisco w Kalifornii, a zakończył w stolicy stanu Teksas – Austin. Łącznie pokonał 9 tys. km. Zwiedzał przede wszystkim Parki Narodowe (Sekwoi, Dolina Śmierci z Las Vegas, Zion, Grand Canyou, Yellowstone i Yosemite). Był też na punkcie widokowym ,,Horseshoe Bend'', gdzie rzeka Kolorado meandruje w malowniczym Glen Canyon, tworząc niepowtarzalny kształt podkowy. Najbardziej malowniczym miejscem okazał się jednak Kanion Antylopy i ,,Monument Valley''.

Wystawę Pyzdrzanina można oglądać w naszym muzeum do końca czerwca, do czego serdecznie zachęcamy.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_0664
 • IMG_0674
 • IMG_0683
 • IMG_0692
 • IMG_0688
 • IMG_0695
 • IMG_0704
 • IMG_0705
 • IMG_0709
 • IMG_0710
 • IMG_0712
 • IMG_0715
 • IMG_0717
 • IMG_0719
 • IMG_0723
 • IMG_0748

Żart i piosenka śląska, czyli babski comber 2020

Znany i lubiany kabareciarz Grzegorz Poloczek wczoraj rozśmieszał mieszkanki pyzdrskiej gminy. Okazją do wspaniałej zabawy był oczywiście Dzień Kobiet.
   Gminne obchody tego święta to już tradycja. Różni je tylko zmienna formuła i styl. W tym roku postawiliśmy na biesiadę okraszoną humorem. Autorskie monologi i piosenki Poloczka spodobały się bardzo. Zachwycić i sprawić radość prawie stu osiemdziesięciu paniom to było wyzwanie. Jemu się to udało. Dobrze wypadł też burmistrz Przemysław Dębski. Składając okolicznościowe życzenia, nawiązał żartem do pewnej sytuacji w kraju i na świecie. Otrzymał za to brawa takie, jak na powitanie zaproszony Ślązak.
    I właśnie o to nam chodziło, aby uczestniczki naszej imprezy były cały czas wesołe i zadowolone.
Grzegorz Poloczek do Pyzdr przyjechał niemal prosto ze swojej imprezy jubileuszowej. Dzień wcześniej obchodził bowiem benefis 30-lecia pracy artystycznej. Zarówno na nim jak i tej naszej imprezie wystąpił w towarzystwie wokalistki Kasi Piowczyk i gitarzysty Bartosa.

SK
fot. KK

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_0765
 • IMG_0769
 • IMG_0776
 • IMG_0779
 • IMG_0787
 • IMG_0790
 • IMG_0793
 • IMG_0797
 • IMG_0802
 • IMG_0803
 • IMG_0804
 • IMG_0810
 • IMG_0813
 • IMG_0814
 • IMG_0816
 • IMG_0819
 • IMG_0820
 • IMG_0825
 • IMG_0826
 • IMG_0829
 • IMG_0845
 • IMG_0848
 • IMG_0860
 • IMG_0861
 • IMG_0862
 • IMG_0863
 • IMG_0866
 • IMG_0870
 • IMG_0872
 • IMG_0876
 • IMG_0878
 • IMG_0879
 • IMG_0882

Koronawirus - ważne informacje

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi komunikatami.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • komunikatszkoły
 • imprezy
 • poradnia
 • targowisko

Koronwirus - ważne informacje dla mieszkańców

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 89658791_3184387591596228_1970466996097122304_n
 • 89774093_3184874501547537_2501425971513524224_o
 • 89929695_3184874304880890_6796291085946585088_o

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego - ogłoszenie

W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia:  

 1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych).
 2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy.
 3. Mieszkańcy we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Miejski
  w Pyzdrach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i e-mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną (ul. Taczanowskiego 1) lub poprzez ePUAP /GiMPyzdry/skrytka
 4. Prosimy o dokonywanie wpłat za odpady komunalne na numer:
  30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
  Pozostałe wpłaty na numer: 53 9681 0002 3300 0101 0016 0880.
  Wszystkie wpłaty dokonywane w PBS w Pyzdrach na rzecz Gminy i Miasta Pyzdry pozostają bez dodatkowych opłat. 
 5. Prosimy o podawanie stanów wodomierzy drogą telefoniczną - tel. 694 361 884 lub 667 058 754.
 6. Wykaz danych kontaktowych:

Centrala tel. 63-2768-333, e-mail gmina@pyzdry.pl
Podatki wew. 108, 109 e-mail podatki@pyzdry.pl, podatkiks@pyzdry.pl, Działalność gospodarcza  wew. 108 e-mail kasa1@pyzdry.pl
Urząd Stanu Cywilnego  wew. 102, 127  usc@pyzdry.pl, ewl@pyzdry.pl
Planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami -  wew.115, e-mail planowanie@pyzdry.pl, komunalizacja@pyzdry.pl
Gospodarka odpadami - wew. 119, e-mail mb@pyzdry.pl

                                       Burmistrz Pyzdr
                                   (-) Przemysław Dębski

 

Zakupy dla seniorów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach w okresie walki z pandemią koronawirusa uruchamia usługę "Zakupy dla seniorów".

To wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami mieszkających w Gminie i Mieście Pyzdry. Pomoc obejmowała będzie zakup leków, żywności oraz środków czystości. 

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 63 2768 175 w godzinach 8 00 do 14 00.

Akcja "Zakupy dla seniorów" adresowana jest do seniorów i osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w Gminie i Mieście Pyzdry. Jej celem jest maksymalna ochrona mieszkańców przed koniecznością wychodzenia z domów. 

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych. Leki kupowane będą tylko na podstawie recept.

Z "Zakupów dla seniorów" mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 60 roku życia, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną, które nie posiadają rodziny ( tzn. dzieci, wnuków, prawnuków).

Akcja zakłada jedną pomoc w tygodniu związaną z zakupem produktów codziennego użytku.

Podczas rozmowy z pracownikiem MGOPS w Pyzdrach należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu oraz podać potrzeby. Dzięki tej rozmowę senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji. 

Rozmowy telefoniczne będą podstawowym narzędziem kontaktu. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą.

                                                                                                   Kierownik MGOPS w Pyzdrach

                                                                                                            /-/ Beata Kruszka

Koronawirus - zasady kwarantanny

Wielkopolska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zachęca do zapoznania się z informacją dotyczącą zasad kwarantanny
wyświetl galerię w Cooliris
 • 0001

Punkt konsultacyjny - czynny zdalnie

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach informuje, że Punkt Konsultacyjny działający w każdą środę miesiąca w godz. 15.30 – 17.30 w siedzibie budynku PRO FAMILII w Pyzdrach przy ul. Rynek 5 będzie czynny zdalnie.

W punkcie dyżuruje psycholog p. Elżbieta Tomczak. Wszelkie porady do odwołania będą udzielane telefonicznie pod nr telefonu 516 409 212.

Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców. Wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Aby wypełnić uproszczony wniosek, wystarczy jedynie podać podstawowe dane, takie jak NIP, REGON lub PESEL. We wniosku należy również pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. - W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy, należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie www.zus.pl, w zakładce „koronawirus”.


Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego!

Przypominamy, iż w czasie trwającej epidemii należy przestrzegać zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 0001

A P E L

W związku z wprowadzoną usługą „Zakupy dla seniora” apeluję do WAS DRODZY SENIORZY, żebyście uważali na próby oszustw ze strony fałszywych wolontariuszy.

Pamiętajmy, to senior musi osobiście zadzwonić pod numer telefonu 63 2768-175 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach, aby zgłosić listę zakupów i ustalić termin ich realizacji oraz sposób zapłaty.

Żaden pracownik nie będzie pukał do Państwa drzwi, jeśli starsza osoba nie zgłosi wcześniej przez telefon zapotrzebowania na usługę.
W/w usługę będą realizowali wyłącznie pracownicy Ośrodka.

Bardzo proszę o zachowanie czujności. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 784 060 315

                     Kierownik MGOPS w Pyzdrach
                        /-/ Beata Kruszka

wyświetl galerię w Cooliris
 • zakupy

Informacja - zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych

Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu.

Urząd Miejski w Pyzdrach informuje, że zgłoszenia kandydatów:

1) przyjmowane będą do dnia 10 kwietnia 2020 roku w godzinach poniedziałek  8 30 – 15 30 ,
wtorek – piątek  7 30 – 15 00

2) mogą zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu) w formie skanu, za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@pyzdry.pl
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
W takim przypadku, oryginał zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

3) mogą zostać przesłane pocztą tradycyjną do dnia 10 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


Informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem:
63 27 68 333 wew. 107 lub 112.

 

 

Zawieszone kursy wszystkich linii

Uwaga podróżni! Od 1 kwietnia autobusy Firmy Handlowo-Usługowej WA-MA nie będą wyjeżdżać w trasy.
Jej właściciel Maciej Walicki zawiesza przewozy pasażerskie wszystkich linii.

Ma to związek z epidemią koronawirusa, a co za tym idzie troską o bezpieczeństwo i mniejszym zainteresowaniem.

Zamawiaj lokalnie i wspieraj pobliską gastronomię!

Nastał trudny czas dla gastronomii, ponieważ ze względu na stan epidemii, lokale muszą pozostać zamknięte dla gości. Jedynym sposobem na prowadzenie sprzedaży jest realizowanie zamówień na wynos i dowóz.

Większość lokali z naszego terenu zawiesiła działalność, ale są takie, które nadal będą świadczyć swoje usługi dla nas. Dlatego zachęcamy do korzystanie z ich oferty.

Pizzeria Papu
Pyzdry, ul. Rynek 15, tel. 781-208-333
Czynna w piątek i sobotę (12.00-22.00) i w niedzielę (14.00-21.00)
Zamówienia na dowóz lub odbiór osobisty poprzez ,,okienko''.
Płatność tylko kartą!

Bar Perkoz
Pyzdry, ul. Nadrzeczna
tel. 693-465-419
Można składać zamówienia na catering wielkanocny!

wyświetl galerię w Cooliris
 • 26952311_857151237797652_1196013157260247187_o
 • 91633682_2701158936650150_831501360653402112_o

Koronawirus - Rząd wprowadza nowe obostrzenia‼️

Wobec nasilającej się pandemii koronawirusa rząd zapowiedział nowe restrykcje, zakazy i nakazy. Będą obowiązywać od północy. Dotyczą m.in. robienia zakupów oraz pojedynczych wyjść z domu.

Wprowadzony zostanie obowiązek utrzymania co najmniej dwumetrowej odległości między pieszymi. Osoby niepełnoletnie będą mogły przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą. Wprowadzony zostanie zakaz przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Gabinety fryzjerskie i kosmetyczne zostaną zamknięte. Ograniczony zostanie ruch w sklepach – limit trzy osoby na jedną kasę. Przed wejściem do sklepu trzeba będzie założyć rękawiczki. Od godziny 10 do 12 sklepy i apteki będą otwarte tylko dla osób powyżej 65. roku życia.

Sytuacja jest poważna, czeka nas trudny czas, nie wiadomo, kiedy on się skończy. Musimy być wszyscy odpowiedzialni. Stosujmy się zatem do obowiązujących restrykcji.

wyświetl galerię w Cooliris
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.


Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.


Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.


Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.


W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,

 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),

 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,

 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

 • za pośrednictwem poczty,

 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

Gospodarka odpadami - nowe stawki i nowy numer konta‼️

Przypominamy, iż dniem 1 marca 2020 roku uległa zmianie stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmienił się również numer konta bankowego‼️, na który należy dokonywać wpłat za wywóz nieczystości:  ,,30 9681 0002 0300 0101 2000 0160''

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

- 18,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostować bioodpady w kompostowniku na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Więcej informacji i harmonogram wywozu nieczystości na naszej stronie internetowej https://www.pyzdry.pl/885,nowe-stawki-i-terminarz-odbioru-o…

Już płynie gaz! Zakończony pierwszy etap inwestycji.

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła I etap gazyfikacji gminy Pyzdry. 18 lutego nastąpił odbiór techniczny gazociągu średniego ciśnienia wybudowanego w Rudzie Komorskiej.

   Wykonawcą zadania był Dział Realizacji Inwestycji i Remontów PSG z Krosna. Mieszkańcy Rudy Komorskiej za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pyzdrach mogą już składać wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Pierwszym obiektem na terenie naszej gminy przyłączonym do sieci gazowej jest budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej. 30 marca miało tutaj nastąpić uroczyste odpalenie znicza, które zostało odwołane ze względu na panującą pandemię.

   Gmina Pyzdry, która o gazyfikację stara się od wielu lat, niedawno została włączona do programu przyspieszonej gazyfikacji, realizowanego obecnie przez PSG. Dlatego jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace w ramach II etapu, który obejmuje gazyfikację Pyzdr, Tarnowej oraz części Dłuska, Zamościa i Modlicy. Aktualnie dobiegają końca prace projektowe.

wyświetl galerię w Cooliris
 • ...
 • 91410915_532782037651105_1144719195108278272_n
 • 20200402_122832
 • 20200402_122921

Będzie lepsze ciśnienie wody w kranach

Stacja wodociągowa przy ul. Wrocławskiej w Pyzdrach została rozbudowana. Montaż drugiej pompy i nowej rozdzielni sterującej ma na celu poprawę ciśnienia wody w sieci. Mieszkańcy nie powinni już narzekać, nawet w czasie suszy.

Inwestycja ta była podzielona na dwa etapy. W zeszłym roku dokonano odwiertu studni głębinowej i montażu drugiej pompy, którą włączono do istniejącej sieci. Niedawno zamontowano rozdzielnię, zapewniającą automatyczną i naprzemienną pracę obu pomp. Nie będzie już problemów z ciśnieniem, nawet w przypadku zwiększonego poboru wody.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200403_110601
 • 20200403_110454

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Prosimy o zapoznania się z załączoną informacją, a jednocześnie do stosowania obowiązujących zasad.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Rysunek1

Orzeczenia lekarskie ZUS ważne trzy miesiące dłużej

Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego termin upływa w okresie epidemii, zachowuje ważność przez następne trzy miesiące - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Orzeczenie, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu zostanie wydłużone od dnia upływu terminu jego ważności na kolejne trzy miesiące. Aby tak się stało, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia, należy złożyć wniosek o świadczenie na dalszy okres.

- Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których - ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego też zostaną wydłużone na podobnych zasadach. Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

- Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.

Wielki Czwartek – msza online z naszej parafii

Zbliżające się Święta Wielkanocne będą wyglądały zupełnie inaczej niż w latach poprzednich. Wszystko przez epidemię koronawirusa i rządowe obostrzenia. Wielu Polaków, rezygnując ze spotkań rodzinnych, pozostanie w domach. Większość wiernych będzie brało udział w nabożeństwach i mszach św. za pośrednictwem telewizji i internetu.

Dziś w naszym kościele parafialnym odbyła się msza święta, rozpoczynająca Triduum Paschalne.
-  transmisja dostępna pod linkiem - https://www.youtube.com/watch?v=7Zvy0WGvXMQ

Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia przez Jezusa Sakramentu Eucharystii, a zarazem Sakramentu Kapłaństwa. Słowa podziękowań za pełnioną posługę w stronę duchownych skierowali przedstawiciele ugrupowań kościelnych. Szczególne życzenia otrzymał ksiądz proboszcz Ryszard Kopczyński, który dziś obchodzi 60-te urodziny.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200409_171339
 • 20200409_171606
 • 20200409_172158
 • 20200409_173315
 • 20200409_173425

Wsparcie ZUS dla firm

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

- zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,

- świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (mowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),

- świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,

- ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Pytania dotyczące Tarczy Antykryzysowej prosimy kierować:

 • W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15 pod numerami telefonu:
  • 22 290 87 02,
  • 22 290 87 03,
 • W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii

           22 560 16 00 - wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat 
           rozmowy 7 - wsparcie dla przedsiębiorców).

 

Nowe ograniczenia w walce z koronawirusem

Z domu wyjść można będzie tylko w pojedynkę i tylko w niezbędnych przypadkach. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia w walce z koronawirusem. Z kolei minister zdrowia stwierdził, że należy zrezygnować z świąt w gronie rodzinnym. Sprawdź, co jeszcze się zmienia.

Od 16 kwietnia każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowo wszystkie obowiązujące już zasady bezpieczeństwa będę kontynuowane. Ograniczenia w przemieszczeniu się czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt.
Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. O konkretnych terminach, rząd ma poinformować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów. Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Wkrótce zostanie także wprowadzony nowy obowiązek. Chodzi o zasłanianie nosa i ust. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Dodajmy również ograniczenia w organizacji imprez masowych i zgromadzeń obowiązują do odwołania.

Z kolei zamknięcie granic obowiązuje do 3 maja.


Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:
- ograniczenia w przemieszczaniu się;
- zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
- ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
- ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
- zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
- zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
- zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
- zamknięcie restauracji;
- ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
- ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:
- zamknięcie szkół i uczelni;
- przedszkoli i żłobków;
- zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
- zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:
- zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę);
- obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:
ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

 

Zdalne nauczanie ze wsparciem. Laptopy trafią do uczniów!

Gmina Pyzdry otrzymała grant z projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
Wniosek został złożony 2 kwietnia, a informacja o jego pozytywnej ocenie pojawiła się 7 kwietnia. Niebawem zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. Gmina Pyzdry otrzyma wsparcie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych tj. prawie 56 tys. zł na zakup laptopów.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze naszego kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów.

Laptopy zakupione w ramach grantu trafią do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Pyzdry, którzy nie posiadają sprzętu do realizacji podstaw programowych. Decyzje o jego użyczeniu podejmować będą dyrektorzy szkół w uzgodnieniu z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 1copy-kopia-770x418-450x251.jp-1586338024
 • logo popc

Wielki Tydzień - msze online z naszej parafii

Wczoraj rozpoczęło się Triduum Paschalne, które dla chrześcijan co roku jest wyjątkowym przeżyciem duchowym. Z powodu pandemii koronawirusa wierni nie będą mogli wziąć udziału w nabożeństwach odprawianych w Wielkim Tygodniu. Zachęcamy do udziału w mszach świętych online, które będą transmitowane w internecie. Oczywiście szczególnie polecamy transmisje z nabożeństw odprawionych w naszej parafii.

Transmisje można będzie oglądać na Facebooku Gmina i Miasto Pyzdry, a także na You Tube - kanał UMPyzdry

Wielki Piątek – godz. 17.00

Wielka Sobota – godz. 18.00

Niedziela Wielkanocna – godz. 7.00

Relacje będą udostępnione na żywo, co pozwoli na duchową łączność wszystkich wiernych z naszej parafii. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć transmisji w podanych godzinach, będą mogły to uczynić w późniejszym czasie. Relacje będą cały czas dostępne na Fecebooku i You Tube.

Ochronne maseczki dla seniorów

Od czwartku 16 kwietnia wchodzi w życie obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych. Gmina Pyzdry przygotowała maseczki wielorazowego użytku dla najbardziej narażonych na konsekwencje koronawirusa czyli osób w wieku 65+.

Dystrybucją maseczek zajmą się harcerze (miasto Pyzdry) i strażacy (sołectwa). Zostawią je w skrzynkach na listy lub przy głównym wejściu do posesji – zawieszone na klamce. Planowany termin dostawy maseczek to przyszły czwartek i piątek.

Jeżeli do kogoś maseczka nie dotrze, prosimy o kontakt telefoniczny 784-060-315 lub mailowy opspyzdry@wp.pl Dodać należy, iż używanie maseczek nie daje pełnej ochrony przed koronawirusem i nie zwalnia z konieczności zachowania wszystkich innych metod ochrony

wyświetl galerię w Cooliris
 • Maseczki-ochronne_secyfikacja-1
 • maseczki

Wielkanoc 2020

Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców oraz Sympatyków Gminy i Miasta Pyzdry

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • życzeniawielkanoc

Dziś 80. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Burmistrz Pyzdr i Przewodnicząca Rady Miejskiej oddali hołd i uczcili pamięć Polaków, którzy w 1940 r. zostali zamordowani na obcej ziemi.
Rocznicowa uroczystość została zaplanowana na 19. kwietnia. Jednakże z racji obowiązujących zakazów się ona nie odbędzie. Upamiętnienie Pyzdrzan zostało ograniczone tylko do zapalenia zniczy przy tablicy i dębach katyńskich.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 93418519_2503066043288105_3163907647376195584_n
 • 93305472_2503066069954769_5345614226150916096_n
 • 92798462_2503066136621429_4520218170098712576_n

Święta Wielkanocne - msze online z naszej parafii

Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowe przeżycia duchowe dla chrześcijan. Z powodu trwającej pandemii wierni nie mogli wziąć udział w nabożeństwach. Mogli jednak połączyć się duchowo z całą parafią poprzez nasze transmisje.

Wielki Czwartek - https://www.youtube.com/watch?v=7Zvy0WGvXMQ&t=1572s

Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej - https://www.youtube.com/watch?v=ilClamJ3PyE&t=3111s

Wielka Sobota Liturgia Wigilii Paschalnej - https://www.youtube.com/watch?v=ItFUvtP-9s8&t=2677s

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - https://www.youtube.com/watch?v=Z9ERwFpt6xE&t=2567s

Poniedziałek Wielkanocny - https://www.youtube.com/watch?v=BXYCuiyqfA8&t=1123s

 • 20200413_102010
 • 20200413_102108
 • 20200409_170336
 • 20200409_171606
 • 20200409_172202

Wspominamy pyzdrskich oficerów

Dziś - 13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wśród ofiar masowych mordów, których 80 lat temu w Katyniu, Charkowie i Miednoje dokonali Sowieci, byli także Pyzdrzanie.

Porucznik rezerwy FELIKS BARTECKI

Syn Józefa i Stanisławy z Marciniaków, urodził się 27.10.1908 r. we Wrąbczynku. Ukończył Gimnazjum Humanistyczne w Kaliszu oraz Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Służył w 29 pułku piechoty jako dowódca plutonu. Po agresji radzieckiej został wzięty do niewoli. Zginął zamordowany w Charkowie, w 1940 roku.

Major JAN OLEJNICZAK

Urodził 28.08.1906 r. w Pyzdrach. Syn Antoniego i Anieli z Koralewskich – kapitan piechoty Wojska Polskiego. W latach 1926-1929 był podchorążym Oficerskiej Szkoły Piechoty w Komorowie. Przydzielony został do 68. Pułku Piechoty Wielkopolskiej we Wrześni, a później do Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza "Słobódka". Po agresji radzieckiej został wzięty do niewoli. Więziony w Kozielsku. Zginął zamordowany w Katyniu.

Porucznik JAN BUKOWIECKI

Syn Michała i Stanisławy z Suchorskich, urodził się 15.08.1908 r. w Pyzdrach. Był absolwentem Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego w Pyzdrach oraz Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie i Wyższej Szkoły Handlowej. Służył jako dowódca plutonu w 29. pułku piechoty. Po agresji radzieckiej został wzięty do niewoli. Więziony w Kozielsku. Zginął zamordowany w Charkowie.

Kapitan JAN ZDZISŁAW KOSMALSKI

Syn Władysława, urodził się 17.04.1907 r. Absolwent Gimnazjum w Pyzdrach. Był oficerem 86 pp. W roku 1937 przeniesiony został do baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Słobódka”. Po agresji radzieckiej został wzięty do niewoli. Zginął zamordowany w Katyniu.

Kapitan TADEUSZ MAZOWIECKI

Urodził się 3.10.1907 roku w Łodzi. Był synem Aleksandra i Weroniki z Urbańskich. Absolwent Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego w Pyzdrach oraz Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Cieszynie. Student prawa na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Dziennikarz. Służył w 85. pułku piechoty. Po agresji radzieckiej został wzięty do niewoli. Zginął zamordowany w Katyniu.

SK
źródło: Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej

wyświetl galerię w Cooliris
 • Major JAN OLEJNICZAK
 • Porucznik JAN BUKOWIECKI
 • Kapitan JAN ZDZISŁAW KOSMALSKI
 • Kapitan TADEUSZ MAZOWIECKI

Koronawirus - nadal obowiązują ograniczenia

Przypominamy‼️ Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. nadal obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się, a także te dotyczące korzystania ze sklepów, marketów i innych lokali oraz z gromadzeniem się ludzi.  Prosimy o przestrzeganie nowych zasad!

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 93244569_3261451747223145_8220318068807565312_n
 • 93770126_3261463003888686_6615955914677551104_n (1)
 • 93423796_3261472683887718_45007786928504832_n
 • 93683493_3261472823887704_8419817036259000320_n
 • 93854659_3261474383887548_4375162212386340864_n
 • 93367011_3261472970554356_6734834858469621760_n
 • 93412099_3261474047220915_819937698079834112_n
 • 93269228_3261480097220310_1833547514624606208_n
 • 93421086_3261480340553619_1848324615894466560_n

Koronawirus - zamknięte szkoły i przedszkola

Do niedzieli 26 kwietnia 2020 r. zamknięte są wszystkie szkoły i uczelnie. Zawieszona jest działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 93407219_3261489833886003_4572601107364184064_n
 • 93804653_3261489700552683_6994675676888432640_n

Koronawirus - obowiązek noszenia maseczek

Od czwartku, 16 kwietnia w całej Polsce będzie konieczne zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Możemy w tym celu użyć maseczki, którą można kupić albo zrobić samodzielnie.

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 93409474_3261610927207227_6895681972115341312_n
 • 93282501_3261874110514242_3089720668682452992_n
 • maseczka- jak prawidłowo i zdjąć-1

Był dobrym człowiekiem i wielkim społecznikiem ...

Z ogromnym bólem i żalem informujemy, że 9 kwietnia w tragicznym wypadku zginął Leszek Bulewicz, wieloletni pracownik miejscowej komunalki, zasłużony strażak i wędkarz. Miał 57 lat.

Jego nagła i niespodziewana śmierć wstrząsnęła społecznością lokalną. Wszystkim był dobrze znany. Zawsze uprzejmy, pogodny oraz pozytywnie nastawiony do ludzi i świata. Zawsze gotowy pomagać drugiemu człowiekowi. Bezinteresownie angażował się wszędzie tam, gdzie był potrzebny. Nigdy nie szczędził czasu i swych umiejętności, aby wspierać ważne inicjatywy.

Już jako 16-letni chłopak rozpoczął pracę zawodową. Najpierw w Wielobranżowej Spółdzielni Pracy, później w Spółdzielni Kołek Rolniczych. Od 30 lat jego miejscem pracy stał się Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych.
Jako nastolatek wstąpił do miejscowej straży i pozostał w niej do końca swych dni. Był wieloletnim gospodarzem tejże jednostki. Z dumą nosił mundur, będąc członkiem pocztu sztandarowego czy pełniąc wartę przy Grobie Pańskim.
Nie było dla niego rzeczy niemożliwych, na wszystkie miał chęci i czas. Podobnie wspierał miejscowy związek wędkarski.
Odszedł na wieczną wartę. Zostawił po sobie pustkę, którą trudno będzie zapełnić ...

Uroczystości pogrzebowe śp. Leszka Bulewicza odbędą się jutro na cmentarzu parafialnym. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną szerszy udział w pogrzebie nie jest możliwy. Około godziny 12.00 w momencie złożenie ciała do grobu dla uczczenia jego pamięci zawyje syrena na pyzdrskiej strażnicy.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • 92955587_682769072526520_5043145565261529088_n

Obowiązek zasłaniania nosa i ust!

Pomóż w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa‼️ Stosuj się do zaleceń, w miejscach publicznych zakrywaj usta i nos. Od jutra będzie to już obowiązek!

- Nakaz obowiązuje podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego i w obiektach handlowych
- Dotyczy to również środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.
- Zakrywanie ust i nosa będzie też wymagane na terenach zielonych i leśnych
- Zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości m.in. dwóch metrów.
- Nakazu nie stosuje się m.in. do dzieci w wieku do lat dwóch oraz osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 93409474_3261610927207227_6895681972115341312_n
 • 93282501_3261874110514242_3089720668682452992_n
 • maseczka- jak prawidłowo i zdjąć-1

Ochronne maseczki dla seniorów

Gmina Pyzdry zakupiła maseczki wielorazowego użytku dla najbardziej narażonych na konsekwencje koronawirusa, czyli osób w wieku 60+. Ich dystrybucja rozpocznie się jutro w godzinach popołudniowych.

- Maseczki roznosić będą harcerze (miasto Pyzdry) i strażacy (sołectwa). Zostawią je w skrzynkach na listy lub przy głównym wejściu do posesji – zawieszone na klamce.

- Jeżeli do kogoś maseczka nie dotrze, prosimy o kontakt telefoniczny 784-060-315 lub mailowy opspyzdry@wp.pl

- Dodać należy, iż używanie maseczek nie daje pełnej ochrony przed koronawirusem i nie zwalnia z konieczności zachowania wszystkich innych metod ochrony!

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200415_141954

Koronawirus - obowiązek noszenia maseczek

PRZYPOMINAMY - od dziś (16.04) obowiązuje zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych. Spowolnij rozprzestrzenianie się koronawirusa stosując się do zaleceń.

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 93479113_2814386238630795_6434812834290335744_o
 • 93695730_2814404581962294_1217257262842642432_n

W szkole szyją maseczki dla dzieci

Pracownice gospodarcze miejscowej szkoły podstawowej angażują się w trakcie trwającej epidemii. Szyją maseczki ochronne dla dzieci.

Skrzyknęły się bez wielkiego zastanawiania. Potrzebny materiał ofiarował Maciej Beser, lokalny przedsiębiorca. Panie dołożyły do tego swych krawieckich umiejętności oraz wyobraźni. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Wkrótce maseczki trafią do uczniów z Pyzdr.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200416_114801
 • 20200416_114615
 • 20200416_114823
 • 20200416_114600
 • 20200416_114732

Maseczka dla seniora

Harcerze i strażacy podjęli się ważnego zadania. Dziś rozpoczęli dystrybucję maseczek ochronnych dla seniorów.
Gminna akcja została skierowana do osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200416_120334
 • 20200416_151409
 • 93272407_2602061246675134_6144610677307736064_n
 • 93419714_523544965222463_5195282558245404672_n
 • 93876921_848390112310226_2226743786229202944_n
 • 93890209_541355566563712_3375860907589500928_n

Wznowiony handel na targowisku miejskim

W związku z apelem Ministra Rolnictwa o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej polskiej żywności oraz zachowaniu bytu rolników i sprzedawców, dla których bazary i targowiska są miejscem pracy wielu osób i ich rodzin od dnia 23 kwietnia 2020 r. ponownie zostaje uruchomiony handel na targowisku „ Mój Rynek”  w Pyzdrach.

Handel dotyczyć będzie sprzedaży:

- płodów rolnych, ogrodniczych, runa leśnego, drobiu, jaj, miodu

- artykułów spożywczych,

Targowisko będzie czynne codziennie od godz. 7:00 do godz. 12:00.

Administrator ma prawo regulować liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie targowiska.

Wymagane jest skrupulatne stosowanie i przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (stanowiących załącznik do niniejszej informacji).

Dodatkowo należy stosować się do następujących zasad :

 • miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targu wskazuje upoważniona osoba ze strony Administratora targowiska z zachowaniem minimum  3 m odległości między stanowiskami;

 • sprzedający muszą być wyposażeni w środki do dezynfekcji;

 • należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca - min. 2 metry (zalecana 3 metry); osoby oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans - min. 2 m (zalecane 3 metry);

 • maksymalnie 3 osoby kupujące w obrębie stoiska - co oznacza, iż jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk i liczby 3;

 • obowiązek używania maseczek przez wszystkich sprzedających i  kupujących.

 • obowiązek używania podczas zakupów jednorazowych rękawiczek przez wszystkich sprzedających i  kupujących.

Wszystkie wymienione ograniczenia są podyktowane dbałością o zdrowie mieszkańców (kupujących i handlujących), co jest głównym celem wszelkich działań.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo Administrator będzie dbać o czystość i higienę całego targowiska poprzez wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także mycie i dezynfekcję toalet ogólnodostępnymi środkami, jeśli zajdzie konieczność.

Przy wejściu na targowisko zapewnione będą pojemniki z płynem dezynfekującym.

W tym trudnym czasie prosimy Państwa o podporządkowanie się zaleceniom wydawanym przez służby Administratora targowiska, co znacznie ułatwi pracę, a zarazem zapewni bezpieczeństwo.

W przypadku  pytań, wątpliwości – prosimy o kontakt: tel.: 63 2768333 w.111, e-mail:inwestycje@pyzdry.pl                  

 

Gmina zakupiła laptopy na zdalną edukację

50 laptopów trafi do uczniów z wszystkich gminnych szkół podstawowych, nieposiadających sprzętu do realizacji podstaw programowych. Na ich zakup samorząd otrzymał stuprocentowe dofinansowanie w ramach grantu od Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów.

Poleasingowe laptopy firmy lenovo zostały spisane przez pracowników urzędu i oklejone naklejką informującą o dofinansowaniu. Zostaną użyczone wybranym uczniom. Po zakończeniu zdalnej nauki będą na wyposażeniu szkół.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • 93794014_764996850696537_6687006141316071424_n
 • logo popc

Więcej osób i firm skorzysta z tarczy

Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej.

18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego.

Zwolnienie ze składek

Nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń.

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Świadczenie postojowe

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Bez naliczania odsetek

Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Składajmy wnioski drogą elektroniczną

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.


Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

Załóż konto na PUE ZUS bez wychodzenia z domu

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to bardzo przydatne narzędzie. Poprzez założenie profilu na PUE ZUS szybko i bezpiecznie wyślesz wniosek o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Składanie przez PUE wniosków związanych ze wsparciem z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej to najszybsza i w pełni zautomatyzowana droga. Wszystkie wnioski składane w ten sposób są automatycznie sprawdzane pod kątem poprawności zawartych w nich danych. Dzięki temu wnioski trafiają natychmiast do obsługi.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną - bez konieczności wychodzenia z domu.

Zachęcamy naszych klientów do korzystania z Platformy Usług Elektronicznych. Założenie profilu PUE jest bardzo proste i szybkie. Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez przez internet – za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej. Wystarczy wejść na stronę zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Następnie należy ustalić hasło do konta, a na podany na formularzu adres e-mail dostaniesz login. Ze względów bezpieczeństwa trzeba również potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Konto na PUE można zarejestrować także poprzez serwis bankowości elektronicznej (jeśli konto jest w banku, który zawarł z ZUS porozumienie).

Można to zrobić:

 • przez stronę www.zus.pl – przy wyborze sposobu rejestracji należy kliknąć w ikonę swojego banku,

 • bezpośrednio ze strony swojego banku.

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie:

 • przez Internet na PUE ZUS,

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej)

Wnioski można także złożyć tradycyjnie:

 • za pośrednictwem poczty,

 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty z napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS.

Do Państwa dyspozycji są: specjalne nr telefonu dostępne w dni robocze (pn.–pt.) w godzinach 7–15:

 • nr telefonu 22 290 87 01
  - obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji,
  -  obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły,

 • nr telefonu 22 290 87 02; nr telefonu 22 290 87 03
  – obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców,


oraz ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.–pt.) w godzinach 7–18.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Dopłaty 2020: wnioski do 15 czerwca

Do 15 czerwca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym z Polski, a także z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, która jest związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Przyłbice dla ochrony, kości dla zabawy

Od ponad 15 lat produkują najbardziej wyjątkowe wzory kości RPG pasujące do wielu settingów i gier. Od 4 lat swoją siedzibę mają w Pyzdrach. Kilka dni temu wykonali przyłbice medyczne.

Firma Q WORKSHOP każdego dnia tworzy tysiące przepięknie zdobionych kości. Każda opowiada inną historią. Trafiają one do najbardziej wymagających klientów, niemal z całego świata. Przyłbice, które powstały przekazane zostaną pracownikom lokalnych sklepów, przedstawicielom służb mundurowych i pracownikom socjalnym.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • pathfinder-dice-cup-bundle (1)
 • 20200424_110442

Tarcza antykryzysowa - bezpłatne szkolenie

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza fundacje, stowarzyszenia, instytucje organizujące wolontariat na bezpłatne szkolenie: Tarcza antykryzysowa dla NGO – narzędzia finansowe

Jak uzyskać wsparcie finansowe związane z pandemią? Na te i inne pytania organizatorzy szkolenia odpowiedzą przez pryzmat narzędzi z jakich można skorzystać, by kontynuować działania w czasie epidemii i zapewnić ciągłość funkcjonowania i zatrudnienia.

Gdzie? Na platformie webinarowej

Kiedy? 29 kwietnia (środa) o godz. 13:00

Podczas webinarium poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

 • zwolnienia z opłacania składek ZUS

 • świadczenie postojowe

 • omówienie dokumentów jakie należy wypełnić do ZUS-u, PUP-u i innych instytucji chcąc skorzystać ze wsparcia,

 • mikropożyczka z możliwością umorzenia

 • różne narzędzia finansowe jakie daje organizacjom pozarządowym Tarcza antykryzysowa 2.0.

Rejestracja na webinar poprzez: https://wrkzop.clickmeeting.pl/tarcza-antykrysowa-dla-ngo-narzedzia-finansowe/register?_ga=2.93984543.347921269.1587652762-322765566.1584710324

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/3169750109744268/

Trenerzy: Danuta Gubańska (księgowa z wieloletnim doświadczeniem), Justyna K. Ochędzan (doradca w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych).

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest regionalnym partnerem programu Korpus Solidarności.

Kontakt: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych,
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, doradztwo@wrk.org.pl, tel. 61 85 30 930.

 

Wspomnienie zwycięskiej bitwy, dzisiejsze i to sprzed dwóch lat

Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miejskiej spotkali się przy mogile powstańczej znajdującej się na cmentarzu parafialnym. Upamiętnili 157. rocznicę bitwy pod Pyzdrami, która wymieniana jest jako jedna z ważniejszych w całym Powstaniu Styczniowym.

Niestety z racji trwającej epidemii dzisiejsze wspomnienie bitwy miało bardzo skromny przebieg. Dlatego myślami powróćmy do podobnej uroczystości, ale sprzed dwóch lat. Wtedy licznie zgromadzona społeczność lokalna i goście złożyli hołd naszym przodkom. Odsłonięto odnowioną mogiłę, była okolicznościowa prelekcja, a także inscenizacja przedstawiająca zwycięską potyczkę powstańców styczniowych z oddziałami wojsk rosyjskich.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200429_100811
 • 20200429_101238
 • 20200429_101249
 • 20200429_101441
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 22

Remont obiektu w centrum miasta - jest dofinansowanie!

Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury na przebudowę nowej siedziby Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach. Dzięki pozyskanym środkom możliwy będzie, planowany od lat - remont remizy.

Obiekt zmieni teraz swoje przeznaczenie. Choć jak w kartach historii zapisane – funkcje kulturalne pełnił już niegdyś. Inwestycja, która ma być realizowana w tym roku, jest dopełnieniem wcześniejszego zadania. Niecałe dwa lata temu kapitalny remont przeszła sala widowiskowo-kinowa. Teraz przyszedł czas, a raczej znalazły się środki na pozostałą część.

Starania o uzyskanie dotacji trwały od 2016 r. Wniosek trzykrotnie składano w ramach naborów z WRPO i tyle samo do MKiDN. Przyznane wsparcie w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2020 to kwota 450 tys. , co stanowi 40% planowanych kosztów.

Realizacja inwestycji pozwoli nam wzbogacić ofertę kulturalną, dogodna lokalizacja też nam to ułatwi.
Na zdjęciach pokazujemy obecny stan obiektu. Przypominamy również, jak niedawno wyglądała sala kina.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • mkidn_01_cmyk
 • 20200429_115600
 • 20200429_115517
 • full_640_29748
 • 20171102_113253
 • 20171102_113000

Kasa Urzędowa znowu będzie otwarta. Zalecamy jednak płacić kartą!

Informujemy, że od 6 maja będzie można korzystać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach z usług KASY. Pozostała część Urzędu pozostaje nadal zamknięta dla petentów.

Wizyty w Urzędzie zalecamy tylko w sprawach pilnych i ważnych. Zachowując bezpieczeństwo - w pomieszczeniu kasy przebywać może tylko 1 osoba. (w maseczce).

Kasa otwarta będzie w – godzinach od 8.00 do 12.30
W miarę możliwości prosimy płacić kartą.
Osoby, które mają możliwość dokonania wpłat poprzez bankowość elektroniczną nadal mogą w tej formie dokonywać opłat.
Przypominamy, że wszystkie wnioski można kierować za pomocą Poczty Polskiej, elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail: gmina@pyzdry.pl, ePUAP oraz wrzucać do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do Urzędu.

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji telefonicznie 63-2768-333

Bogata historia, piękny krajobraz i nowe atrakcje turystyczne... To wszystko w Pyzdrach ...

A niechaj narodowe wżdy postronni znają, iż Pyzdry nie Pipidówka, swą historię mają. W dzisiejsze popołudnie, uczestnicy zaplanowanego i niestety odwołanego spaceru po mieście i okolicy mogliby się o tym przekonać. Ciekawe opowieści z dawnych lat miały wzbogacić piękne widoki.

,,Powrót do źródła'' zapoczątkowaliśmy cztery lata temu. Od tego czasu wiele się zmieniło. Powstał ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Warty, nieopodal przystani pojawiły się nowe atrakcje turystyczne. Odrestaurowany został dom podcieniowy i wiatrak holenderski.

Na wspólne spacery przyjdzie jeszcze czas... Póki co zachęcamy do indywidualnego zwiedzania – oczywiście przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 24215
 • 24217
 • 27662
 • 27666
 • 2F5022FD-0ABD-4FE4-AF98-35F4975F1E7F
 • pyzdry-dom-podcieniowy-1600x1067
 • 36228651_2013354085592639_3345759500446466048_n
 • 27648
 • skarpa (25)
 • 19247583_1851919685069414_9027052576873483688_n
 • pyzdry1
 • skarpa (18)

Majowe obchody inne niż zwykle ...

Jutrzejsze Święto Konstytucji 3. Maja i Dzień Strażaka, ze względu na obowiązujące wciąż ograniczenia i zasady bezpieczeństwa, organizujemy w zupełnie innej formie.

O godz. 10.30 w Kościele Farnym odbędzie się msza święta w intencji Ojczyzny i druhów. Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi może wziąć w niej udział tylko 45 osób. Wszystkich chętnych zapraszamy do włączenia się w modlitwę, msza będzie transmitowana na żywo.

Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na FB i YouTube – jutro i w poniedziałek. Będą filmowe premiery.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 30637
 • 20200502_114900
 • 20200502_112639

Wiwat Maj! Trzeci Maj!

Program dzisiejszego Święta Konstytucji 3. Maja dostosowany został do panujących warunków i obowiązujących nakazów. Ograniczona liczba osób wzięła udział we mszy świętej, odprawionej w intencji Ojczyzny i strażaków. Po niej przedstawiciele samorządu, radni powiatowi i druhowie złożyli kwiaty pod pomnikiem POW.

Nie było tłumu mieszkańców i okolicznościowych występów, ale przecież patriotyzm każdy z nas ma w sercu.

Uwadze polecamy film, który powstał specjalnie na dzisiejszą uroczystość - https://www.youtube.com/watch?v=ymA88aVMvIE&t=164s

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200503_113031
 • 20200503_113054
 • 20200503_113111
 • 20200503_113125
 • 20200503_113157
 • 20200503_113205
 • 20200503_113233
 • 20200503_113243
 • 20200503_114840
 • 20200503_114907

Historia, którą piszą ludzie - premiera filmu

Ochotnicza Straż Pożarna w Pyzdrach ma już 120 lat. Przetrwała burzliwe, pełne przełomów lata w niezawodnej służbie dla ratowania zdrowia, życia i majątku mieszkańców gminy i miasta.
Dziś składamy hołd wszystkim założycielom i ich następcom, którzy ofiarnie poświęcali się dla naszego społeczeństwa w walce z groźnym żywiołem pożaru, powodzi oraz innych klęsk przyrody i kataklizmów dziejowych. Wyrażamy szacunek i uznanie wobec wszystkich strażaków.
Niech Wasz patron – Św. Florian ma Was zawsze w opiece!

Film dostępny pod linkiem - https://www.youtube.com/watch?v=UjQA2LudQq4&t=140s

Targowisko dostępne dla wszystkich sprzedających‼️

Ponad tydzień temu częściowo został przywrócony handel na targowisku ,,Mój Rynek'' w Pyzdrach. Dotyczył sprzedaży płodów rolnych i ogrodniczych oraz artykułów spożywczych. Od czwartku (7.maja) funkcjonować będzie dla wszystkich wcześniejszych sprzedawców.

Przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących zasad:

- sprzedający muszą być wyposażeni w środki do dezynfekcji,
- należy zachować bezpieczną odległość -
maksymalnie 3 osoby kupujące w obrębie stoiska
- obowiązek używania maseczek i rękawiczek przez sprzedających oraz kupujących

wyświetl galerię w Cooliris
 • ac2ee5a204beec4439f6dd9ca1518b30_www
 • 95340046_2681907348584226_7314959187811762176_o_www
 • 95272279_2681905521917742_6167345133206372352_o_www
 • 95403365_2681908328584128_1017988832055787520_o_www
 • DSC_6788
 • DSC_6778
 • 95523810_684968278904601_7065372432013459456_n
 • 95540314_237758860647458_9141384585802678272_n
 • 95804834_648334255716005_891457098355834880_n
 • 95894103_1875931105883109_8668581473323843584_n
 • 95933029_2568439846593330_329884747104780288_n

Tarcza antykryzysowa - kolejne szkolenie

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza fundacje, stowarzyszenia, instytucje organizujące wolontariat na BEZPŁATNE szkolenie:

Tarcza antykryzysowa dla NGO – narzędzia finansowe

Jak uzyskać wsparcie finansowe związane z pandemią? Na te i inne pytania odpowiemy przez pryzmat narzędzi z jakich można skorzystać, by kontynuować działania w czasie epidemii i zapewnić ciągłość funkcjonowania i zatrudnienia.

Gdzie? Na platformie webinarowej WRK

Kiedy? 6 maja (środa) o godz. 12:00

Podczas webinarium poruszymy między innymi takie zagadnienia, jak:

 • zwolnienia z opłacania składek ZUS

 • świadczenie postojowe

 • omówienie dokumentów jakie należy wypełnić do ZUS-u, PUP-u i innych instytucji chcąc skorzystać ze wsparcia,

 • mikropożyczka z możliwością umorzenia

 • różne narzędzia finansowe, jakie daje organizacjom pozarządowym Tarcza antykryzysowa 2.0.

Webinarium prowadzone przystępnym językiem i z możliwością zadawania pytań.

Rejestracja na webinar poprzez: https://wrkzop.clickmeeting.pl/tarcza-antykrysowa-dla-ngo-narzedzia-finansowe-6-05/register?_ga=2.244165061.1380538589.1587975520-322765566.1584710324

Trenerzy: Danuta Gubańska (księgowa z wieloletnim doświadczeniem), Justyna K. Ochędzan (doradca w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych).

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest regionalnym partnerem programu Korpus Solidarności.

Kontakt: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych,
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, doradztwo@wrk.org.pl, tel. 61 85 30 930.

 

Otwarcie przedszkoli - komunikat Burmistrza Pyzdr

Komunikat Burmistrza Pyzdr dotyczący otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pyzdry

W dniu 29 kwietnia 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie umożliwiające wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Po konsultacji z dyrektorami szkół oraz wcześniejszym rozeznaniu przez dyrektorów wśród rodziców zapotrzebowania dotyczącego uruchomienia placówek, podjąłem decyzję o nie wznawianiu ich działalności od 6 maja 2020 r.

Jednocześnie informuję, że placówki są gotowe na przyjęcie dzieci jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie u Dyrektorów szkół lub w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach – Referat Oświaty pod numerem 063 27 68 333 wew. 117

Przedszkole Publiczne: „Bajkowy Świat” nie wznowi działalności z dniem 6 maja 2020 r.
Zajęcia opiekuńcze zostaną uruchomione w późniejszym terminie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz potrzeb rodziców/opiekunów ( minimum 24 dzieci zgłoszonych do opieki )

Zajęcia opiekuńcze w klubie dziecięcym: „ Przystanek Maluchowo” zostaną wznowione z chwilą uruchomienia przedszkola ( bez względu na liczbę zainteresowanych osób ).

Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie również nie wznowi działalności z dniem 6 maja 2020 r. ze względu na znikome zainteresowanie rodziców.

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu placówek oświatowych Gminy Pyzdry będę informował na bieżąco.

                            Burmistrz Pyzdr
                      /- / Przemysław Dębski

 

Inormacja dla mieszkańców - odczyt energii elektrycznej

Mieszkańcy Pyzdr, Tarnowej, Ksawerowa i Kolonii Pietrzyków proszeni są o podawania stanu i numeru licznika energii elektrycznej telefonicznie.

- 607-886-325 - można zadzwonić lub wysłać sms
Inkasent odczyta tylko liczniki ogólnodostępne.
Bieżące informacje www.energa-operator.pl

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

V sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się jutro o godz. 14.00 w sali kina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2020r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie położonym w Pyzdrach.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyzdry.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry oznaczonej numerem geodezyjnym 1118/17 cz. o pow. 1.40 ha w drodze bezprzetargowej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry oznaczonej numerem geodezyjnym 1118/17 cz.
  o powierzchni 25.2491 ha w drodze bezprzetargowej.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych Ratajach oznaczonych numerami geodezyjnymi 10/8 i 10/10 w drodze przetargowej.

 14. Zapytania i wolne wnioski.

 15. Zakończenie sesji.

                          Przewodnicząca Rady

                          /-/ Justyna Sosnowska

 

 

 

 

 

 

Odszedł wielki pasjonat i społecznik

3. maja w wieku 92 lat zmarł Jan Rozenkop, zasłużony działacz społeczny, wieloletni prezes pyzdrskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego.

Pan Jan z Pyzdrami związany był całe życie. Powszechnie znany i ceniony. Angażował się w wiele inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu dobro i rozwój miasta. Zawodowo – przez 40 lat – związany z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska. A społecznie? Nie sposób wszystkiego wymienić. Najważniejsze były jednak realizowane zadania na rzecz wędkarstwa, które było jego największą pasją. Dzięki Jego wieloletnim staraniom i zaangażowaniu w 1977 r. przystąpiono do budowy zbiorników rekreacyjno-wędkarskich na rozlewisku Flisy. Przez 60 lat był członkiem miejscowego koła, 40 lat pełnił funkcję prezesa. W 2009 r. w uznaniu za całokształt zasług otrzymał tytuł prezesa honorowego.

Jan Rozenkop przez 75 lat był członkiem miejscowej OSP. Przez 50 lat grał w orkiestrze dętej, a przez 20 lat pełnił funkcję najpierw prezesa jednostki, a później związku gminnego ZOSP. Wcześniej był członkiem Organizacji ZWM i Harcerstwa Polskiego, a także Radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyzdry oraz Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców. Otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń.

Odszedł wyjątkowy i oddany człowiek. Mimo sędziwego wieku nie zrezygnował z udziału w wydarzeniach wędkarskich czy strażackich. Zawsze służył radą i wsparciem. Ciekawie opowiadał stare dzieje...

Uroczystość pogrzebowa śp. Jana Rozenkopa odbyła się dziś na cmentarzu parafialnym.

SK


 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Obraz 104

Tarcza Antykryzysowa i zasiłki opiekuńcze - aktualne informacje

Aktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych.

Na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniono nową wersję wniosku dla osób ubiegających się o:

·         świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),

nowe wnioski dla osób ubiegających się o:

·         odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),

·         zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),

·         świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).

·         świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).
 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

Więcej informacji - www.zus.pl.

 

 

 

Nowy chodnik na Targowej

Kolejny chodnik w Pyzdrach przechodzi metamorfozę. Nową nawierzchnię z kostki brukowej będzie mieć ten na ul. Targowej. Trwają prace budowlane.
Jedna strona została już ukończona, w przyszłym tygodniu czas na drugą. Przebudowa chodnika na długości 520 m zamknie się kwotą około 200 tys. zł. Prace budowlane na zlecenie gminy wykonuje miejscowy zakład gospodarki komunalnej.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200506_124452
 • 20200506_124513
 • 20200506_124357
 • 20200506_124807

Wielkopolscy przedsiębiorcy korzystają z tarczy

Od 1 kwietnia do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło prawie 130 tys. wniosków o zwolnienie ze składek, wypłatę świadczenia postojowego i odroczenie terminu płatności w związku z epidemią koronawirusa.

Najwięcej, bo prawie 88 tys. wniosków, dotyczy zwolnienia z opłacania składek. Kolejne przeszło 28 tys. to wnioski o postojowe – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Do placówek ZUS w naszym województwie wpłynęło również prawie 11,5 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek.

Z najnowszych danych wynika, że ZUS rozpatrzył wnioski 800 tys. przedsiębiorców o zwolnienie ze składek na łączną kwotę 1,6 mld zł, a także wypłacił świadczenie postojowe łącznie dla 265 tys. osób na kwotę 532 mln zł. Rozpatrzył również 48 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca także, aby wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej składać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. To zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy oraz wypłatę świadczenia.


Nowe wersje wniosków już dostępne

Od 7 maja na portalu PUE ZUS dostępne są wzory nowych wniosków o wsparcie: odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO), zawieszenie spłaty umowy (RDS), świadczenie postojowe za kolejny okres (RSP-DK i RSP-CK).

Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można składać elektronicznie (na PUE ZUS), za pośrednictwem poczty oraz osobiście w placówce ZUS. Co ważne, skany i zdjęcia wniosków, a także pliki word, pdf przesłane e-mailem, nie będą przez ZUS rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce Koronawirus.

Imprezy w Pyzdrach - odwołane

Harmonogram wydarzeń kulturalno-sportowych w gminie Pyzdry na ten rok był ciekawy i różnorodny. Niestety nasze plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

Jakiś czas temu musieliśmy podjąć trudne decyzje. Na uwadze mieliśmy bezpieczeństwo mieszkańców i gości, a także możliwość straty finansowej, wynikającej z niewywiązania się z podpisanych umów. Ponadto organizacja imprez w tak trudnych czasach mogłaby skazać je na niepowodzenie. Na ten moment rezygnujemy z wszystkich wydarzeń kulturalno-sportowych, które miały odbyć się w okresie od maja do sierpnia.

Najbliższą dużą imprezą miał być festyn z okazji Dnia Dziecka. Rekompensatą braku atrakcji dla najmłodszych w tym dniu będą upominki, które są w trakcie produkcji. Tematycznie związane oczywiście z Pyzdrami.

Trzeci etap odmrażania gospodarki

Decyzją rządu ponownie uruchomione zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne. Zluzowane będą również obostrzenia dotyczące gastronomii.

Wszystko zacznie funkcjonować od 18 maja. Oczywiście przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych i limitów osób.

Zachęcamy do korzystania z usług lokalnych przedsiębiorców – restauratorów, fryzjerów i kosmetyczek. Bądźcie przy tym wyrozumiali na zasady, jakie wprowadzą.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 96550522_2952508518148977_4325291770859487232_n
 • 97090262_2952509774815518_3641449195409244160_n
 • 96676607_2952509281482234_4419905021307518976_n
 • 96581900_2952509998148829_7466321123882303488_n

,,Bajkowy Świat'' wznawia zajęcia

Przedszkole Publiczne ,,Bajkowy Świat” w Pyzdrach od 25 maja wznawia zajęcia opiekuńcze. Z oferty powinni skorzystać tylko Ci rodzice, którzy faktycznie nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki.

Pierwszeństwo w korzystaniu z przywróconej w przedszkolu opieki mają dzieci:
- obojga rodziców / opiekunów prawnych pracujących
- zdrowe – bez najmniejszych oznak chorobowych,
- z rodzin nie objętych kwarantanną / nie izolowanych

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówki z przedłożonej oferty powinni skorzystali tylko Ci rodzice, którzy faktycznie nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej do 20 maja.
nr tel. 783 073 461
e-mail: biuro.pyzdry@bajkoweprzedszkole.eu

W placówce obowiązują nowe regulacje prawne /procedury i regulaminy/ dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny, z którymi rodzice zostaną zapoznani w najbliższym tygodniu.

 

Proces nauczania zdalnego nadal będzie kontynuowany, zatem dzieci pozostające w domu pod opieką najbliższych nie będą pozbawione możliwości edukacji. Wzorem dotychczasowych działań i współpracy dzieci będą mogły rozwijać umiejętności już posiadane, zdobywać nowe, a także poszerzać swoją wiedzę.

Uczniowie szkoły podstawowej składają hołd wdzięczności

Dziś przypada 100. rocznica urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pyzdrach zostali zaproszeni do udziału w kilku przedsięwzięciach, mających na celu uczczenie pamięci patrona placówki.

Dzieci najmłodsze rysowały serduszka i przygotowywały biało-żółte dekoracje. Nieco starsi – wcielili się w rolę artystów. Nagrywali religijne pieśni, recytowali wiersze, a nawet pisali modlitwy. Wszystko zostało zamieszczone na stronie internetowej szkoły - https://zsppyzdry.pl/ .

wyświetl galerię w Cooliris
 • tablica
 • sciana-patrona-600x300
 • list-1
 • bukiet-7-730x300

Odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu bez wychodzenia z domu

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji  e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis  aktu stanu cywilnego. Wszystko w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych POPC.

Dzięki tej  e-usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać natychmiast w wersji elektronicznej. Dokument generowany jest bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 0001

Na kajakowej tylko tego brakowało ...

Przestrzeń nadrzeczna w Pyzdrach w ciągu ostatnich kilku lat była modernizowana i upiększana. Chwaliliśmy się każdym zadaniem, mającym wpływ na podsienie atrakcyjności tego terenu. Tym razem informujemy o rzeczy może banalnej, ale bardzo ważnej dla mieszkańców i turystów. Na przystani wodniackiej powstało miejsce, gdzie ,,król chodził piechotą'' :-)

Adaptacja jednego z pomieszczeń na łazienkę została zrealizowane w ramach rozwoju infrastruktury technicznej. Na to zadanie gmina otrzymała dotację z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 17 tys. 480 zł, co stawi 45% poniesionych kosztów.

Prace budowlano-montażowe wykonała lokalna firma, której właścicielem jest Kamil Chaciuk. W łazience zamontowano standardowe elementy sanitarne – ustęp, pisuar, umywalkę, natrysk oraz elektryczny podgrzewacz pojemnościowy.
Pomieszczenie od wczoraj jest ogólnodostępne dla wszystkich. Apelujemy przy okazji o stosowanie się do ,,toaletowej etykiety''.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_20191011_120908
 • IMG_20191011_115344
 • IMG_20191011_115251
 • 514px-POL_województwo_wielkopolskie_COA.svg

Ulgi dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 3.0

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej zakłada, że ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł. Dzięki temu rozwiązaniu, więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy.

Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały już opłacone. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Należy wykazać 15-proc. spadek przychodu. Przykładowo na wniosku składanym w maju, przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.

Ponowne postojowe

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

 

Konsultacje społeczne - ogłoszenie

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza.
wyświetl galerię w Cooliris
 • 0001

Do Urzędu osobiście? Już można

Osobiście można już załatwiać sprawy w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

W Urzędzie należy zasłonić usta i nos oraz założyć własne  rękawiczki lub zdezynfekować ręce. Konieczne będzie również używanie własnego długopisu.

Nadal zachęcamy jednak do załatwiania spraw telefonicznie, drogą elektroniczną, poprzez EPUAP. Dokumenty można też włożyć do skrzynki podawczej zamieszczonej przy wejściu do Urzędu.

Wpłaty za odpady komunalne można dokonać na numer: 30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
Pozostałe wpłaty na numer: 53 9681 0002 3300 0101 0016 0880.
Kasa otwarta jest w godzinach 8.00 – 12.30

Wykaz danych kontaktowych:

Centrala tel. 63-2768-333, e-mail gmina@pyzdry.pl
Podatki wew. 108, 109 e-mail podatki@pyzdry.pl, podatkiks@pyzdry.pl,
Działalność gospodarcza  wew. 108 e-mail kasa1@pyzdry.pl
Urząd Stanu Cywilnego  wew. 102, 127  usc@pyzdry.pl, ewl@pyzdry.pl
Planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami -  wew.115, e-mail planowanie@pyzdry.pl, komunalizacja@pyzdry.pl
Gospodarka odpadami - wew. 119, e-mail mb@pyzdry.pl

 

Wytyczne dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców

Już niedługo rozpocznie się sezon owocowo-warzywny. Producenci rolni będą zatrudniać cudzoziemców do prac przy zbiorach. W związku rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 apelujemy o stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

wyświetl galerię w Cooliris
 • ...
 • dezynfekcja_rk_2020 - Kopia-1
 • received_885924601877950

Upominki na Dzień Dziecka

Wzorem lat ubiegłych od kilku dni zapraszalibyśmy najmłodszych na imprezę z okazji ich święta. Niestety w tym roku pandemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany. Impreza, organizowana przez Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach przy wsparciu Burmistrza Pyzdr, się nie odbędzie. Mamy jednak alternatywę. Zobaczcie sami, co to takiego.

Specjalnie dla Was – kochane dzieci – przygotowaliśmy upominki związane z naszym miastem. Są to malowanki oraz karty do gry – w wersji ,,piotrusiowej'' i pokerowej. Mamy nadzieję, że Wam się spodobają. Otrzymacie je w poniedziałek:-)

Wszystkim dzieciom już dziś życzymy zdrowia i nieustającej radości! Niech Wasze dzieciństwo będzie jak najlepsze i trwa jak najdłużej!

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 100829341_262849651500575_8553818882022834176_n
 • 100696672_3922704414438004_7643921947172012032_n
 • 100782899_299893091016521_168533150895439872_n
 • IMG_7213
 • IMG_7228
 • IMG_7246

Harmonogram odbioru odpadów

Przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2020 r. oraz przypominamy o obowiązku ich segregacji. Przypominamy również, iż opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 25-go dnia każdego miesiąca.

Od 1 marca obowiązuje nowa stawka opłaty miesięcznej za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi:
- 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny
- 18,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostować bioodpady w kompostowniku na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Płatności można dokonać przelewem na nr konta: 30 9681 0002 0300 0101 2000 0160 lub w kasie urzędu w poniedziałki od 8:00 do 14:00, pozostałe dni od 8.30 do 13.00.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 33201 — kopia

Odszedł za wcześnie ...

Rodzina, przyjaciele i samorządowcy jutro pożegnają Zdzisława Przybyłę. Sołtys Wrąbczynka i Radny Rady Miejskiej zmarł 2 czerwca. Miał 70 lat.

Wiadomość o Jego śmierci zaskoczyła wielu, zwłaszcza mieszkańców sołectwa, w którym mieszkał. To dla nich angażował się społecznie. Przez siedem ostatnich lat pełnił funkcję sołtysa, a od dwóch był też radnym. Potrafił rozwiązywać wszelkie problemy, zabiegać o potrzebne inicjatywy.

Większość zapamięta Jego donośny, ale przepełniony radością i życzliwością głos. Taki był właśnie Zdzisław Przybyła – konkretny, pełny dobrej energii i zawsze uśmiechnięty.
Pogrzeb Śp. Zdzisława odbędzie się jutro o godzinie. 14.00 w kaplicy cmentarnej w Zagórowie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • DSC_7331

Pyzdry nowym obiektem unikatowego szlaku

Pyzdry od wczoraj oficjalnie są już w strukturze Szlaku Piastowskiego. Trasy łączącej najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii, związanej z początkiem państwa polskiego.

Wczorajsza, jednogłośna decyzja Rady Programowo-Naukowej jest zaszczytem i szansą. Szlak ten jest bowiem jednym z najlepszych produktów turystycznych, jako unikatowy i wyjątkowo ważny dla polskiego dziedzictwa.

Gwarantowanym obiektem szlaku jest więc Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej, w którym znajduje się wystawa - ,,Przy książęcym Trakcie''. Nazwa nieprzypadkowa. Otóż w czasie budowy kanalizacji na ul. Spółdzielców odkryto szczątki dawnej drogi drewnianej. Prowadziła ona niegdyś z grodu książęcego, aż do miejsca targowego. Korzystali z niej w połowie XIII wieku Bolesław Pobożny i Przemysł I.

Wystawa, znajdująca się w piwnicach Domu Podcieniowego, poświęcona została zatem władcom, którzy zostawili w tym mieście swój ślad. Stworzenie tej ekspozycji stanowiło pierwszy etap przedsięwzięć związanych z infrastrukturą i zapleczem turystyczno-gastronomicznym na terenie Gminy Pyzdry.

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 34148
 • 34149

Procesja przeszła ulicami miasta

Tegoroczne uroczystości Bożego Ciała miały przebiegać pod znakiem reżimu sanitarnego. Wielu wiernych miało maseczki. Dystansu społecznego raczej zachować się nie udało.

Nie mogło zabraknąć przystrojonych ołtarzy, kwiatów i kadzideł. Tłum wiernych podążał za Najświętszym Sakramentem. Wierzmy, że udzielone dziś błogosławieństwo uchroni nas między innymi przed panującym wirusem.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200611_112225
 • 20200611_112331
 • 20200611_112411
 • 20200611_113254
 • 20200611_113442
 • 20200611_113633
 • 20200611_113732
 • 20200611_113800
 • 20200611_113803
 • 20200611_113805
 • 20200611_113809
 • 20200611_113811
 • 20200611_113815
 • 20200611_113815
 • 20200611_113831
 • 20200611_114131
 • 20200611_114219
 • 20200611_114246
 • 20200611_115551
 • 20200611_115556

Zmiana lokalu wyborczego w Pyzdrach

Informujemy, że zmieniła się siedziba lokalu wyborczego nr 1 w Pyzdrach z:

Remiza OSP w Pyzdrach ul. Kilińskiego 15

na

Sala widowiskowo – sportowa w Pyzdrach ul. 3 Maja 46

 

Lokal ten dostosowany jest  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Poniżej wykaz ulic i miejscowości należących do lokalu wyborczego nr 1:

Miasto Pyzdry - ulice: Cmentarna, Daszyńskiego, Dworcowa, Kaliska,  Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, Miłosławska, Mostowa, Niecała, Nadrzeczna, Niepodległości, Poznańska, Rynek, Sienkiewicza, Spółdzielców, Szkolna, Staszica, Taczanowskiego, Winnica, Wrzesińska, Wymysłowska, Wrocławska, Zamkowa, Zwierzyniec, 3 Maja, 11 Listopada, Sołectwo: Tarnowa

Wybory Prezydenta RP odbędą się 28 czerwca 2020 r. w godz. 700 – 2100.

 
                     Burmistrz Pyzdr
                 /-/ Przemysław Dębski

 

 

 

 

 

NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020 r.

Burmistrz Pyzdr – Gminny Komisarz Spisowy na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1728) ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy i miasta Pyzdry.


1. Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:

a) pełnoletnia;

b) zamieszkała na terenie gminy i miasta Pyzdry;

c) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;

d) posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie;

e) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt e, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się do 8 lipca 2020 r.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez  Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

5. Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

a) CV, w tym telefon kontaktowy oraz adres e-mail,

b) kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej,

c) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER). Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji kandydata na rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz do uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały i przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje oraz prezentacje i materiały popularyzacyjne.

Szkolenie kandydatów na rachmistrza terenowego odbędzie się w terminie sierpień-wrzesień br. Forma realizacji szkoleń (szkolenie zdalne, stacjonarne lub połączenie obu form) będzie zależała od sytuacji epidemicznej w kraju. Kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego.

Szkolenia będą obejmowały część teoretyczną (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych osobowych i popularyzacja) oraz część praktyczną w formie warsztatów, polegającą na pracy w programach do zbierania danych.

Za pośrednictwem systemu e/m learning zostanie przeprowadzony egzamin kandydatów na rachmistrzów terenowych.

7. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

a) po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

b) po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

8. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail
o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

9. Wywiad bezpośredni będzie przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych przy pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego i realizowany będzie od 1 października do 30 listopada 2020.

W przypadku wzmożonej epidemii wirusa COVID-19, rachmistrze terenowi spiszą przydzielone im gospodarstwa rolne telefonicznie, wykorzystując do tego celu urządzenia mobilne, w które zostali wyposażeni.

Oferty należy składać do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, w Sekretariacie (ul. Taczanowskiego 1) lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie
z dopiskiem:

Nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.”

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 63-2768-333.

 

                    Gminny Komisarz Spisowy

                        /-/Przemysław Dębski

wyświetl galerię w Cooliris
 • plakat (1)

Dyżur poselski

Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski zapraszana dyżur poselski 22 czerwca 2020 w godz. 12.30 – 14.00  w siedzibie biura poselskiego we Wrześni ul. 3 Maja 4 (budynek ZNP).

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019, poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), Burmistrz Pyzdr ma obowiązek udostępnić, w sposób zwyczajowo przyjęty do wglądu, spis wyborców oraz poinformować o czasie i miejscu, w którym spis będzie dostępny.

Wypełniając nałożony ustawą obowiązek, Burmistrz Pyzdr informuje, że spis wyborców Gminy Pyzdry sporządzony dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. dostępny jest do wglądu:

 

od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.

w godzinach 7 15 – 15 15 /poniedziałek w godzinach 8 00 – 16 00/

w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

 

 

 

    Burmistrz Pyzdr

/-/ Przemysław Dębski

 

Można zgłaszać uwagi do projektu

Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Puszcza Pyzdrska'' zamierza zrealizować zadanie publiczne ,,Rowerem po Puszczy''. Każdy może zgłaszać swoje uwagi do projektu, jaki złożony został do Urzędu Miejskiego.

Zaplanowane zadanie obejmuje wykonanie murali na przystankach autobusowych w Pyzdrach, Tłoczyźnie i na Waldze. Mają one przyciągać uwagę turystów, zachęcając ich do rowerowych wycieczek po puszczy.

 

 

 

Webinarium - wparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" zapraszają na webinarium pt.:
 
"Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla wielkopolskich przedsiębiorców",
 
które odbędzie się 23 czerwca 2020 r. w godz. 13:00 do 15:00.
 
 
Spotkanie poprowadzą:
 
• Ada Twarowska, Specjalistka ds. funduszy europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 
• Krzysztof Leń, Prezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.,
 
•Jacek Rzeszczak – Starszy Specjalista ds. ryzyka pożyczkowego, Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
 
 
Przedstawione zostanie aktualne wsparcie dla przedsiębiorców, m.in.:
 
- dotacje i pożyczki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz
 
- instrumenty finansowe oferowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. (pożyczki i poręczenia).
 
Udział w webinarium jest bezpłatny.
 
Link do rejestracji: https://wsseinvestpark.clickmeeting.pl/wsparcie-samorzadu-wojewodztwa-wielkopolskiego-dla-wielkopolskich-przedsiebiorcow/register?_ga=2.22348541.772738735.1592201973-1487396930.1589460888
 
wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200622_132715

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XVI sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 26 czerwca 2020 r.  w sali kinaw Pyzdrach o godz. 14 00.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzednich sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy Pyzdry za 2019 r.

 9. Debata nad raportem o stanie gminy Pyzdry za 2019 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania.

 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

 12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2019 rok.

 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

 14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym.

 15. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.

 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

 17. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 rok.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Wrzesińskiego.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2020/2021.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2019.

 29. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pyzdrach za 2019 rok.

 30. Zapytania i wolne wnioski.

 31. Zakończenie sesji.

 

                        Przewodnicząca Rady
                          Justyna Sosnowska

 

 

Informacja o lokalach wyborczych w Pyzdrach

W związku z zarządzonymi  na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta RP podaje się informację o lokalach wyborczych w Pyzdrach i przynależności ulic: 

Sala widowiskowo – sportowa, ul. 3 Maja 46

Miasto Pyzdry - ulice: Cmentarna, Daszyńskiego, Dworcowa, Kaliska, Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, Miłosławska, Mostowa, Nadrzeczna, Niecała, Niepodległości, Poznańska, Rynek, Sienkiewicza, Spółdzielców, Staszica, Szkolna, Taczanowskiego, Winnica, Wrocławska, Wrzesińska, Wymysłowska, Zamkowa, Zwierzyniec, 3 Maja, 11 Listopada 
Sołectwo: Tarnowa.

Przedszkole Publiczne, ul. Jana Pawła II 10

Miasto Pyzdry - ulice: Asnyka, Bolesława Pobożnego, Dąbrowskiej, Farna, Flisa, Głowackiego, Jana Pawła II, J. Tuwima, Kochanowskiego, Konopnickiej, Leszka Czarnego, Matejki, Mickiewicza, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Plac Sikorskiego, Polna, Prusa, Słowackiego, Sportowa, Szybska, Targowa, Wąska, Władysława Łokietka, Żeromskiego.

 

Przypomina się o obowiązku zasłaniania ust i nosa w czasie przebywania 
w lokalu wyborczym.

Strategia rozwoju gminy - ankieta

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy i Miasta Pyzdry!

W związku z podjęciem prac nad przygotowaniem dokumentu pt: „Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025” zachęcamy Państwa do czynnego włączenia się w tworzenie tego istotnego dla naszej gminy dokumentu i wypełnienie tej krótkiej ankiety. Ankieta jest częścią integralną konsultacji społecznych, do których Państwa serdecznie zapraszamy

Ankieta dostępna pod linkiem:
wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200625_094912
 • 20200625_094853

Odbiór folii rolniczych i innych odpadów

Informujemy, iż w dniach 6-7 lipca na stadionie zawarciańskim (obok strzelnicy) odbywać się będzie odbiór odpadów rolniczych w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Osoby zainteresowane odbiorem, które nie złożyły w ubiegłym roku deklaracji dot. ilości i rodzaju posiadanych odpadów proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, pokój nr 16 w celu złożenia deklaracji. Najpóźniej do 30 czerwca‼️

Dodatkowe informacje można uzyskać u Doroty Roszak tel. 508-992-518 oraz Mirosława Balickiego tel. 505-175-586.

Opuścili szkolne mury ....

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pyzdrach otrzymali dziś świadectwa. W uroczystej akademii, wieńczącej rok szkolny, wzięli udział tylko absolwenci placówki.

Spotkanie było okazją do podziękowań i pożegnań. Najlepszym wręczono też nagrody. Słowa uznania należą się jednak wszystkim. I to zarówno uczniom, jak i rodzicom. Bowiem wykonywać obowiązek szkolny w tych nowych i trudnych czasach z pewnością nie było łatwo.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 106106235_728937701199090_713053041369940599_o
 • 105939283_728937384532455_6408581221263027725_o
 • 74693200_728937474532446_1530844201701510853_o
 • 79228412_728937314532462_6926311881115379165_o
 • 105675809_728937391199121_852270101739569290_o
 • 105901391_728937447865782_8406477748848954417_o
 • 106198996_728937387865788_7106608010307282357_o
 • 106337687_728937371199123_7333519944440064522_o
 • 106414437_728937377865789_7302231954956619038_o
 • 106507713_728937454532448_7324667164231288866_o
 • full_105809924_728938554532338_8584671647102113714_o
 • full_106173337_728938677865659_4118553776442659897_o
 • full_106283393_728938667865660_2491602679040931753_o
 • full_106419027_728938657865661_649971684142746357_o
 • full_106010093_728938534532340_7308952666763671774_o

Wybory prezydenckie.. Zachęcamy do aktywnego udziału!

Już w najbliższą niedzielę (28 czerwca) wybierać będziemy prezydenta Polski. O fotel głowy państwa walczy 11 kandydatów. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości i maseczki.

Obwodowe komisje wyborcze

Mieszkańcy gminy będą mogli głosować w sześciu lokalach wyborczych – (Pyzdry – 2 lokale, Pietrzyków, Wrąbczynkowskie Holendry, Górne Grądy i Lisewo) od godz. 7.00 do 21.00. Przypominamy o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1, mieszczącej się dotychczas w remizie OSP. Z uwagi na trwający remont została przeniesiona do hali widowiskowo-sportowej (ul. 3 Maja 46).

Reżim sanitarny

Prawo do udziału w wyborach mają obywatele, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 18 lat, posiadają prawa wyborcze i znajdują się w stałym rejestrze wyborców. Udając się do obwodowej komisji, należy mieć ze sobą ważny dokument ze zdjęciem, może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. W tym roku, z uwagi na epidemię koronawirusa, musimy dodatkowo przygotować się na obostrzenia sanitarne.

I tak w lokalu wyborczym należy mieć założoną maseczkę ochronną, a przed wejściem do niego zaleca się dezynfekcję rąk (płyn do dezynfekcji będzie dostępny na miejscu). Ponadto w pomieszczeniu w tym samym czasie będzie mogła przebywać nie więcej niż 1 osoba głosująca na 4 mkw. ogólnodostępnej powierzchni. W przypadku, gdy pojawi się więcej osób pozostali będą musieli poczekać na zewnątrz lokalu zachowując dystans społeczny.

Ważny głos

Po potwierdzeniu tożsamości, na chwilę trzeba będzie zdjąć maseczkę, otrzymamy jedną białą kartkę formatu A4. Na karcie do głosowania kandydaci są umieszczeni w kolejności alfabetycznej. Nazwisk będzie 11. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce obok jego nazwiska. Wszelkie inne znaki w obrębie kratki powodują nieważność głosu. W szczególności są to przekreślenia kratki, jej zamazania, zygzaki, myślniki, kropki itp. Po wypełnieniu karty należy wrzucić ją do urny.

Druga tura

Nazwisko zwycięzcy wyścigu o najważniejszy fotel w państwie powinniśmy poznać jeszcze w niedzielę, późnym wieczorem lub w poniedziałkowy poranek. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50 proc. głosów Polaków, konieczna będzie druga tura. Wtedy do urn ponownie pójdziemy 12 lipca.Wybory 2020! Trwa głosowanie!

Trwają wybory prezydenckie. Głos można oddać w sześciu lokalach wyborczych do godziny 21.00. Obowiązuje reżim sanitarny.

Przypominamy o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1, mieszczącej się dotychczas w remizie OSP. Z uwagi na trwający remont została przeniesiona do sali widowiskowo-sportowej.

Podajemy przynależność ulic do lokali wyborczych w Pyzdrach

Sala widowiskowo – sportowa, ul. 3 Maja 46

Miasto Pyzdry - ulice: Cmentarna, Daszyńskiego, Dworcowa, Kaliska, Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, Miłosławska, Mostowa, Nadrzeczna, Niecała, Niepodległości, Poznańska, Rynek, Sienkiewicza, Spółdzielców, Staszica, Szkolna, Taczanowskiego, Winnica, Wrocławska, Wrzesińska, Wymysłowska, Zamkowa, Zwierzyniec, 3 Maja, 11 Listopada 
Sołectwo: Tarnowa.

Przedszkole Publiczne, ul. Jana Pawła II 10

Miasto Pyzdry - ulice: Asnyka, Bolesława Pobożnego, Dąbrowskiej, Farna, Flisa, Głowackiego, Jana Pawła II, J. Tuwima, Kochanowskiego, Konopnickiej, Leszka Czarnego, Matejki, Mickiewicza, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Plac Sikorskiego, Polna, Prusa, Słowackiego, Sportowa, Szybska, Targowa, Wąska, Władysława Łokietka, Żeromskiego.

Zmiana siedziby Punktu Konsultacyjnego

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach informuje, że Punkt Konsultacyjny mieszczący się w budynku PRO Familii w Pyzdrach przy ul. Rynek 5 zmienia swą siedzibę. Z dniem 8 lipca br. psycholog p. Elżbieta Tomczak dyżurować będzie tak jak dotychczas w każdą środę miesiąca w godz. 15.30 – 17.30 w budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przy ul. Kaliskiej 25. Wszelkie porady są udzielane również telefonicznie pod nr telefonu 516 409 212. Przeniesienie siedziby Punktu Konsultacyjnego podyktowane jest ograniczeniami wprowadzonymi na czas pandemii w funkcjonowaniu Przychodni Zdrowia.

Wybory 2020! Wyniki z Gminy Pyzdry!

Jak przedstawiają się wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Pyzdry? Na kogo głosowali mieszkańcy? Otóż – zdecydowanym zwycięzcą pierwszej tury został Andrzej Duda. 

Uprawnionych do głosowania było 5.554 osób. Zagłosowało 3.213, co stanowi 57,85 %. Największą frekwencję odnotowano w obwodzie nr 2 (Przedszkole), a najmniejszą w obwodzie nr 6 (Górne Grądy). 
Urzędujący prezydent w każdym okręgu zyskał znaczną przewagę nad Rafałem Trzaskowskim i Szymonem Hołownią, którzy uplasowali się kolejno na drugiej i trzeciej pozycji.
Zestawienie wyników:
Duda Andrzej Sebastian – 58,46%
Trzaskowski Rafał Kazimierz – 18,80%
Hołownia Szymon Franciszek – 12,40%
Bosak Krzysztof – 5,28%
Kosiniak-Kamysz Władysław Marcin – 3,37%
Biedroń Robert – 1,19%
Żółtek Stanisław Józef – 0,19%
Piotrowski Mirosław Mariusz – 0,16%
Jakubiak Marek – 0,06%
Tanajno Paweł Jan – 0,06%
Witkowski Waldemar Włodzimierz – 0,03%

Druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca. 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • wyborypyzdry

Zabierz Pyzdry na wakacje!

Jeśli lubicie Pyzdry i wakacje, to ten konkurs jest dla Was! Ogłaszamy zabawę dla wszystkich Pyzdrzan i Sympatyków naszego miasta! Zadanie polega na wykonaniu wakacyjnej fotografii z ciekawych zakątków kraju z elementem promującym Pyzdry.

Tegoroczne wakacje z pewnością będą inne. Koronawirusowa rzeczywistość wywróciła do góry nogami plany na letni wypoczynek. Jeśli nigdzie nie wyjedziecie, nie przyjmujcie się! Tu też możecie przecież znaleźć urokliwe miejsca i wykonać konkursowe zdjęcia.

Najważniejszym warunkiem uczestnictwa w naszej zabawie jest sfotografowanie w aurze wakacyjnej elementu promującego Pyzdry. Może to być dowolny gadżet miejski. Tych ostatnio nie brakuje. Kupicie je w muzeum i księgarni, pomocna okaże się też lokalna firma, produkująca różne wyroby o pyzdrskiej tematyce. Ważne, aby prace miały pozytywny przekaz. Liczymy na Waszą wyobraźnię.

Zdjęcia należy wysłać na adres mailowy: cksip@pyzdry.pl z tytułem ,,Zabierz Pyzdry na wakacje'' w terminie do 31 sierpnia. Zwycięzców najlepszych fotek typować będą internauci. Przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody!

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200629_175536

Prawie 8 mln na poprawę warunków życia mieszkańców

Jednogłośne absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok otrzymał od Rady Miejskiej burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Podjęcie najważniejszej uchwały poprzedziło odczytanie sprawozdań, opinii i raportu o stanie gminy.

W minionym roku zrealizowano wiele inwestycji z różnych dziedzin życia. Skutecznie pozyskiwano przy tym środki zewnętrzne. Prawie 5 mln zł przeznaczono m.in. na: budowę dróg i chodników (ul. Pobożnego, Tuwima, Kilińskiego, Polna i droga w Kolonii Lisewo), gospodarkę wodno-ściekową (rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta Pyzdry i rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Ratajach), bezpieczeństwo (zakup wozu bojowego i innego sprzętu dla OSP), a także turystykę i rekreację (zakup i remont domu podcieniowego oraz wiatraka holendra).

Dzięki staraniom władz gminy wykonano pierwszy etap gazyfikacji, wybudowano chodnik na odcinku Rataje-Pietrzyków i przebudowano chodnik na ul. Szybskiej. Kolejne wioski i część miasta doczekała się światłowodu, a na cieku Flisa podjęto prace utrzymaniowe. Te zadania łącznie opiewały na kwotę prawie 3 mln zł i zostały sfinansowane przez instytucje zewnętrzne.

Jak podkreślał burmistrz praca na rzecz rozwoju gminy jest możliwa dzięki dobrej współpracy z radnymi, sołtysami i pracownikami. Wszystkim za to podziękował.

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_0935
 • IMG_0936
 • IMG_0941
 • 20200626_144951
 • 20200626_144957
 • IMG_0968
 • IMG_0974

Terminy i formy składania wniosków zasiłkowych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
- świadczenia dobry start 300+ 

na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w następujących formach:

- w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2020 r.
- w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Natomiast wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać dopiero od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecne świadczenie wychowawcze 500+ przyznane zostało do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze świadczenie z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.

Zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -,pic1,1154,134608,234173,with-ratio,16_9

Wiatrak już zachwyca! Czas na rewitalizację terenu w jego sąsiedztwie!

Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy zabytkowym wiatraku holenderskim będzie dofinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wczoraj doszło do podpisania umowy, na mocy której gmina otrzyma wsparcie w wysokości 25 tys. zł.

Do Pyzdr przyjechał Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa. Po wypełnieniu urzędowych formalności zobaczył okolicę. Był zachwycony wiatrakiem i jego mechanizmem, podobnie jak nadwarciańskim krajobrazem. Do Poznania wrócił ze sprawdzoną informacją, iż Pyzdry są ciekawym punktem na mapie turystycznej Wielkopolski.

Na wejście do ,,nowej atrakcji miasta'' zwiedzający muszą jeszcze trochę poczekać. Póki co można podziwiać obiekt z zewnątrz. Świetnie wychodzą fotki na jego tle.

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20200630_144349
 • IMG_1184
 • IMG_1199
 • 20200630_142204
 • 20200630_143656
 • 20200630_143921
 • 20200630_145347
 • 20200630_151150
 • 20200630_151157
 • 20200630_151734
 • 20200630_152256

Ponad milonowe wsparcie na kanalizacje

Dotację w wysokości 1,5 mln zł otrzyma gmina na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody i przebudowę sieci wodociągowej w Pietrzykowie Kolonii.

Projekt dofinansowany będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa'' w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich''. Stosowną umowę, na mocy której będzie udzielone wsparcie podpisał dziś w Pyzdrach Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, a także burmistrz i skarbnik gminy.

Realizacja inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku, a jej łączny koszt wyniesie 2 mln 882 tys. zł. Przypomnijmy, iż intensywne prace budowlane trwają w Ratajach. Wieś ta na koniec października będzie skanalizowana. Na to zadanie gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚi GW w kwocie 2 mln zł, z czego 500 tys. zł ma być umorzone.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • DSC09401
 • DSC09402
 • DSC09407
 • DSC09410
 • DSC09417
 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony