Treść strony

Parafianie lubią się bawić i pomagać

Festyn parafialny zorganizowany w minioną niedzielę udał się jak zwykle. Dopisała pogoda i frekwencja. Ponownie zebrane pieniądze trafią do potrzebujących.
   Na sukces tej imprezy od lat składa się otwartość serca, życzliwość i bezinteresowna pomoc wielu ludzi i podmiotów. Parafialnemu Zespołowi Caritas nikt tego nie odmawia. Ważne jest też zainteresowanie ze strony mieszkańców. Każdy swoim udziałem chce udzielić wsparcia, bo przecież liczy się każda złotówka.
Program wczorajszego festynu był różnorodny, dla dzieci i tych trochę starszych. Można było przez kilka godzin miło spędzić popołudnie.

SK
fot. SK PS

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20190922_133453
 • 20190922_133755
 • 20190922_134331
 • 20190922_134332
 • 20190922_134333
 • 20190922_134334
 • 20190922_140007
 • 20190922_140032
 • 20190922_141706
 • 20190922_141706
 • 20190922_141842
 • 20190922_141849
 • 20190922_141922
 • 20190922_143410
 • 20190922_144148
 • 20190922_145036
 • 20190922_150226
 • 20190922_151931
 • 20190922_151932
 • 20190922_152554
 • 20190922_152603
 • 20190922_152641
 • 20190922_152645
 • 20190922_154307
 • 20190922_154311
 • 20190922_160015
 • 20190922_160026
 • 20190922_160601
 • 20190922_160602
 • 20190922_161217
 • 20190922_161229
 • IMG_7144
 • IMG_7146
 • IMG_7148
 • IMG_7149
 • IMG_7150
 • IMG_7163
 • IMG_7172
 • IMG_7173
 • IMG_7179
 • IMG_20190922_151418

Pomoc - susza rolnicza 2019

Urząd Miejski w Pyzdrach  na podstawie ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych rolników, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 3.10.2019 r. do  dnia 29.10.2019 r. będzie przyjmować wnioski o udzielenie pomocy dla producentów rolnych.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje się, że będzie wynosić:

 • 1000 zł w na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej;
 • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.

    Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa.
                             

                                                 Burmistrz Pyzdr
                                              Przemysław Dębski

 

 

 

Posiłek dla seniora

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry zaprasza seniorów 60+ do skorzystania z akcji: „ Posiłek dla Seniora”. Osoby chętne do wzięcia udziału w w/w akcji proszone są o zgłoszenie się do dnia 25.10.2019 r. u intendenta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach.
   Posiłki dostępne będą w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach w godz. 12.30 - 12.45. Osoby posiadające Gminną Kartę Seniora za posiłek zapłacą 11,00 zł, pozostali 16,00 zł.
Planowany początek akcji 04.11.2019 r.
   Wszystkie osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł, a dla osoby samotnej 1.051,50 zł mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach w celu skorzystania z rządowego programu: „ Posiłek w szkole i w domu”.

AW

Wanda Biernat - kobieta o złotym sercu z diamentami

Wanda Biernat zrezygnowała z pełnienia funkcji przewodniczącej Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wzruszające pożegnania i podziękowania za jej 40-letnią społeczną pracę miały miejsce w czasie uroczystości z okazji Dnia Seniora.
  Pyzdrski związek emerytów liczy nieco ponad 120 członków, którzy od kilkunastu już lat aktywnie korzystają ze wszelkich form spędzania wolnego czasu. Biorą udział w okolicznościowych spotkaniach i wyjeżdżają na wycieczki. Inicjatorką wszystkiego była pani Wandzia -  tak do niej wszyscy się zwracają. Zawsze pogodna i uśmiechnięta, bo praca na rzecz emerytów była przyjemnością i źródłem radości.
  Szczególne zasługi Wandy Biernat docenili przedstawiciele samorządu lokalnego i powiatowego, a także sami członkowie związku. Dziękowali  za jej zaangażowanie i poświęcenie, podkreślając przy tym, że serce ma jak 24 karatowe złoto wysadzane diamentami.

SK
fot. KK

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_7205
 • IMG_7208
 • IMG_7212
 • IMG_7213
 • IMG_7217
 • IMG_7228
 • IMG_7236
 • IMG_7239
 • IMG_7246
 • IMG_7247
 • IMG_7248
 • IMG_7252
 • IMG_7253
 • IMG_7260
 • IMG_7275
 • IMG_7281
 • IMG_7284
 • IMG_7287
 • IMG_7288

Wszyscy się angażują. Mają moc!

Na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie po raz kolejny została zorganizowana wyjątkowa zbiórka. Poświęcono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, a mieszkańcom składano podziękowanie za pomoc w jego pozyskaniu.
   W uroczystości wzięli udział strażacy i sympatycy tej jednostki. Po poświęceniu wozu i przekazaniu kluczyków kierowcy przyszedł czas na gratulacje i podziękowania. Zaproszeni goście wyrażali zachwyt nad działaniami podejmowanymi w Pietrzykowie. Zwłaszcza tymi społecznymi.
   Przypomnijmy zakup wozu opiewał na kwotę 763 tys. 338 zł. Wsparcia finansowego udzieliła Gmina Pyzdry, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem otrzymania dofinansowania było jednak posiadanie wkładu własnego. Jednostka musiała wyłożyć na ten cel 40 tys. zł. Niemożliwe? Nic takiego – druhowie zrzekli się należnego im ekwiwalentu za działania bojowe, prowadzili zbiórkę i sprzedaż elektrośmieci, a mieszkańcy wsparli ich swoimi datkami. Teraz wszyscy mają powód do radości i satysfakcji.
   Strażackiej uroczystości towarzyszyła ,,Biesiada z pyrką'', na której program złożyły się konkursy, mecz i animacje dla dzieci.

SK
fot. SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_7398
 • IMG_7297
 • IMG_7299
 • IMG_7302
 • IMG_7304
 • IMG_7306
 • IMG_7308
 • IMG_7309
 • IMG_7314
 • IMG_7317
 • IMG_7325
 • IMG_7328
 • IMG_7332
 • IMG_7335
 • IMG_7338
 • IMG_7347
 • IMG_7356
 • IMG_7357
 • IMG_7365
 • IMG_7368
 • IMG_7373
 • IMG_7376
 • IMG_7378
 • IMG_7379
 • IMG_7380
 • IMG_7382
 • IMG_7389
 • IMG_7390
 • IMG_7392
 • IMG_7398
 • IMG_7399
 • IMG_7400
 • IMG_7402
 • IMG_7404
 • IMG_7409

Pyzdrzanie upamiętnili Stefana Korbońskiego

Pamięć o Stefanie Korbońskim w Pyzdrach będzie wciąż żywa. Na promenadzie przy Szkole Podstawowej jest ławeczka poświęcona temu wielkiemu polskiemu patriocie. Wczoraj dokonano jej uroczystego odsłonięcia.
   Stefan Korboński to symbol walki o wolną Polskę, której poświęcił całe swoje życie. Był działaczem ruchu ludowego, współzałożycielem Polskiego Państwa Podziemnego. Rodzinnie związany z Pyzdrami. To tu w latach 1921-1923 pracował jako wychowawca i nauczyciel języka polskiego i geografii.
   W podniosłem wydarzeniu, upamiętniającym wybitną postać, wzięli udział przedstawiciele samorządu, społeczność szkolna i jego rodzina. Specjalną oprawę zapewniła Pyzdrska Orkiestra Dęta, Wrzesiński Chór Camerata i reprezentacja 2. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej z Sulechowa. Okolicznościowe prelekcje wygłosił Paweł Cichocki, przedstawiciel Fundacji im. Stefana Korbońskiego i Michał Czerniak, Dyrektor Muzeum Ziemi Pyzdrskiej. Nie zabrakło też wystawy, ilustrującej najważniejsze fakty z życia wielkiego patrioty.

SK
fot. SG,DL

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • DSC_4354
 • DSC_4357
 • DSC_4361
 • DSC_4363
 • DSC_4365
 • DSC_4369
 • DSC_4370
 • DSC_4373
 • DSC_4374
 • DSC_4376
 • DSC_4377
 • DSC_4380
 • DSC_4381
 • DSC_4382
 • DSC_4383
 • DSC_4388
 • DSC_4390
 • DSC_4391
 • DSC_4397
 • DSC_4398
 • DSC_4400
 • DSC_4404
 • DSC_4408
 • DSC_4409
 • DSC_4411
 • DSC_4421
 • DSC_4429
 • DSC_4431
 • DSC_4434
 • DSC_4436
 • IMG_7502
 • IMG_7503
 • IMG_7506
 • IMG_7507

Trwają badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie gminy Pyzdry, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizują Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Dodatkowe informacje o aktualnych badaniach ankietowych dostępne są na https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/ oraz https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

 

Informacja w sprawie wyłożenia spisu wyborców do publicznego wglądu

Burmistrz Pyzdr informuje, że w dniach do 11 października 2019 roku w godzinach pracy urzędu w pokoju Nr 5 Urzędu Miejskiego w Pyzdrach będą udostępnione do publicznego wglądu spisy wyborców.
   W związku z powyższym każdy wyborca może sprawdzić czy został w tym spisie uwzględniony. Spis wyborców udostępniany będzie na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie spisu wyborców polega na udzieleniu informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje.
   Zgodnie z art. 19 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisani zostaną do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.
  
   Z kolei wyborca:
- czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały /w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy/,
- wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
- nigdzie niezamieszkały,

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 roku złoży w tut. urzędzie pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Ponadto informuję, że zgodnie z § 18 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 5) w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może na żądanie otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.   

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w tut. urzędzie do dnia 11 października 2019 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera wyłącznie osobiście za pokwitowaniem, albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
Powyższe dokumenty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, pokój nr 5, w godzinach od 7:15 do 15:15, w poniedziałki od 8:00 do 16:00.
                                    
                                                                                                           Burmistrz Pyzdr
                                                                                                     /-/ Przemysław Dębski

 

Ranking samorządów 2019

Trwały i zrównoważony rozwój brany był pod uwagę przy tworzeniu tegorocznego Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej. Wyróżniono najlepsze polskie miasta i gminy. W klasyfikacji, na tle innych miast, dobrze wypadły Pyzdry.
   Zwycięzcami rankingu zostają nie tyle najbogatsze samorządy, które mogą pozwolić sobie na duże wydatki, ile realizujące przemyślaną strategię rozwoju. Takie, które stawiają przed sobą określone cele, mają pomysł, jak je osiągnąć i są konsekwentne w swoich działaniach, co widać po namacalnych dla mieszkańców efektach.
   Pyzdry zostały ujęte w kategorii – Gminy Miejskie i Miejsko-Wiejskie. Na 864 branych pod uwagę gmin nasza uplasowała się na 118 pozycji. Najwięcej punktów otrzymaliśmy za trwałość społeczną oraz jakość zarządzania i współpracę. Dla porównania Września zajęła 112 miejsce, Nekla – 712, a Miłosław – 695.

SK

 

Zajęcia tematyczne - zapowiedź

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach zachęca dzieci, młodzież i dorosłych do skorzystania z oferty, będącej sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu oraz rozwojem zainteresowań i pasji. Przedstawiamy pierwszą propozycję na sezon jesienno-zimowy. Szczegóły na załączonym plakacie.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • jesienno-zimowe inspiracje

Już w niedzielę zagramy dla Darka!

Wyjątkowa impreza odbędzie się 6 października w hali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach. Wyjątkowa, bo cel który jej przyświeca jest bardzo ważny dla nas wszystkich. Zysk z jej organizacji zostanie przeznaczony na leczenie Dariusza Mikołajczyka.

Zapraszamy serdecznie do udziału w imprezie charytatywnej ,,Chramy dla Darka''. Jej program jest bardzo różnorodny. Będą rozgrywki piłkarskie i występy artystyczne, a także liczne licytacje. Dodatkiem będą stoiska gastronomiczne (kiełbasa z grilla, grochówka oraz kawa i ciasto), a także kiermasz różności i akcja pluszakowa. Osoby, które chciałyby nas wesprzeć mogą w dniu imprezy przynieść swoje najlepsze wypieki, maskotki lub przedmioty na kiermasz. My je będziemy sprzedawać, tak aby zebrać jak najwięcej pieniędzy na leczenie Darka.

Główna cześć licytacji rozpocznie się około godziny 17:00. Wylicytować będzie można między innymi: koszulkę meczową Arki Gdynia z autografami piłkarzy, piłkę z autografami piłkarzy Lecha Poznań, oryginalny oficjalny garnitur reprezentacji olimpijskiej na IO w Londynie, piłkę do koszykówki podpisaną przez Marcina Gortata, kask żużlowy z autografem Mirosława Okońskiego, koszulkę Tomasza Majewskiego z jego autografem, cenne płyty winylowe czy gitarę akustyczną firmy Fender.

Zapraszamy do licznego udziału! Zagrajcie z nami

SK, JP

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Gramy dla darka plakat

Piękny gest mieszkańców i przyjaciół! Wszyscy zagrali dla Darka!

Mieszkańcy Pyzdr i nie tylko okazywali wczoraj wielkie wsparcie Dariuszowi Mikołajczykowi. Swoją liczną obecnością i przekazywaniem dobrowolnych wpłat udowodnili, że nie są obojętni na jego cierpienie. Postanowili pomóc Mu wygrać z rakiem! Uzbierali pieniądze na Jego leczenie!
   W przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą był Jakub Pera, zaangażowało się wielu ludzi, instytucji i firm. Każdy pomagał tak jak mógł. Przyświecał im jeden cel – spełnić marzenie Darka.      
   Impreza, zorganizowana w sali widowiskowo-sportowej, wypadła wspaniale. Jej program wypełniły mecze piłki nożnej, ręcznej koszykowej, a także występy artystyczne. Zaprezentowały się dzieci z Przedszkola ,,Bajkowy Świat'', uczniowie Szkoły Podstawowej, akordeonista Wiktor Bąk, Pyzdrska Orkiestra Dęta i Chór Bel coro. Prowadzone były liczne licytacje. Najwyższą kwotę uzyskano ze sprzedaży vouchera na weekendowe wypożyczenie najnowszego mercedesa (2 tys. 300 zł). Nie zabrakło też kiermaszu różności, akcji pluszakowej i punktu gastronomicznego.
   Łącznie uzbierano kwotę 34 tys. 200 zł, z czego aż 17 tys. zł z licytacji. Dodać należy, iż przez ostatnie dwa tygodnie odbywały się licytacje internetowe, które kwotą 55 tys. 422 zł zasiliły zbiórkę prowadzoną na koncie Fundacji Siepomaga. Wszystkie środki zostaną w całości przeznaczone na leczenie Darka.
    Nie sposób wymienić wszystkich osób, firm i instytucji zaangażowanych w całą akcje pomocy. W imieniu jej głównego organizatora – Jakuba Pery, a także -  Darka i jego rodziny kierujemy do wszystkich słowa podziękowań i uznania. Dobro, które okazaliście z pewnością do Was z podwójną siłą powróci.
   Darkowi – życzymy zdrowia! Trzymamy kciuki, aby marzenie się spełniło!

SK
fot. KK

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_7523
 • IMG_7528
 • IMG_7543
 • IMG_7551
 • IMG_7554
 • IMG_7561
 • IMG_7567
 • IMG_7573
 • IMG_7582
 • IMG_7585
 • IMG_7591
 • IMG_7596
 • IMG_7603
 • IMG_7606
 • IMG_7607
 • IMG_7614
 • IMG_7616
 • IMG_7618
 • IMG_7623
 • IMG_7626
 • IMG_7631
 • IMG_7631a
 • IMG_7632
 • IMG_7639
 • IMG_7642
 • IMG_7645
 • IMG_7646
 • IMG_7647
 • IMG_7658
 • IMG_7664
 • IMG_7667
 • IMG_7672
 • IMG_7675
 • IMG_7684
 • IMG_7703
 • IMG_7704
 • IMG_7711
 • IMG_7725
 • IMG_7726
 • IMG_7738
 • IMG_7764
 • IMG_7768
 • IMG_7772
 • IMG_7775
 • IMG_7781
 • IMG_7782
 • IMG_7796
 • IMG_7799
 • IMG_7803
 • IMG_7804
 • IMG_7830
 • IMG_7837
 • IMG_7844
 • IMG_7851
 • IMG_7855
 • IMG_7859
 • IMG_7863
 • IMG_7868
 • IMG_7873
 • IMG_7881
 • IMG_7886
 • IMG_7888
 • IMG_7893
 • IMG_7895
 • IMG_7899
 • IMG_7902
 • IMG_7905
 • IMG_7909
 • IMG_7920
 • IMG_7926
 • IMG_7929
 • IMG_7932
 • IMG_7935
 • IMG_7937
 • IMG_7940
 • IMG_7944
 • IMG_7947
 • IMG_7951
 • IMG_7954
 • IMG_7955
 • IMG_7958
 • IMG_7960
 • IMG_7966
 • IMG_7971
 • IMG_7973
 • IMG_7982
 • IMG_8000
 • IMG_8006
 • IMG_8008
 • IMG_8013
 • IMG_8022
 • IMG_8025
 • IMG_8028
 • IMG_8034
 • IMG_8035
 • IMG_8040
 • IMG_8051
 • IMG_8054
 • IMG_8059
 • IMG_8065

Pyzdrskie specjały na Powiatowym Święcie Smaków

Powiatowe Święto Smaków odbyło się 6 października we Wrześni. Wśród stoisk gastronomicznych z lokalnymi produktami nie zabrakło reprezentacji z naszej gminy.
   Impreza została zorganizowana po raz pierwszy. Jej program stanowiły pokazy i warsztaty kulinarne. Gościem specjalnym był Robert Makłowicz, dziennikarz kulinarny i podróżnik.
   Pyzdrskie specjały przywiozły: Koła Gospodyń Wiejskich z Pietrzykowa i Pietrzykowa Kolonii oraz z Wrąbczynkowskich Holendrów (wypieki i lokalne potrawy), Zakład Przetwórstwa Mięsnego Paszak (wędliny), Gospodarstwo Sadownicze Jacka Wojciechowskiego (jabłka i śliwki) i Sylwia Machajewska (sok naturalny z owoców).

SK
fot. Archiwum Wiadomości Wrzesińskie i Nowa Września

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • DSC_9392
 • DSC_9418
 • DSC_9426
 • DSC_9466
 • DSC_9472
 • full_DSC_1345
 • full_DSC_1415
 • full_DSC_1427
 • full_DSC_1439
 • full_DSC_1442
 • full_DSC_1490

Nawadnianie gospodarstw wybawieniem w czasie suszy

Przedstawiciele powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazywali wczoraj rolnikom i sadownikom z Pyzdr informacje o nowym programie dotyczącym dofinansowań nawadniania gospodarstw rolnych.
    Nowy rodzaj wsparcia, który oferuje Agencja, ma na celu zabezpieczyć uprawy przed skutkami suszy. Rolnicy i sadownicy mogą otrzymać dofinansowanie na budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
   Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.
   Wnioski można składać do 22 listopada w biurze powiatowym ARiMR. Nabory będą ogłaszane cyklicznie.

SK
fot. SK

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20191009_100525
 • 20191009_100747
 • 20191009_103715
 • 20191009_103723

Darek nie żyje. Odczedł do wieczności .....

Miał tylko jedno marzenie. Chciał żyć. Dziś w nocy (11.10) Dariusz Mikołajczyk, po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł do wieczności. Swoim cierpieniem i wolą walki poruszył serca wielu. Dziś Jego śmierć spowodowała pustkę w tych sercach....
    Nie ma słów, by opisać żal i współczucie, jakie wszyscy czujemy. Jeszcze kilka dni temu cała społeczność lokalna i nie tylko brała udział w trudnej walce o Jego życie. Darek zjednoczył Pyzdrzan, a pomoc płynęła zewsząd. Jego dramatyczna sytuacja i trwające dobro przywróciło wielu osobom wiarę w ludzi.
    Niestety, mimo okazanego wsparcia nie udało się tej trudnej i nierównej walki wygrać. Rodzinie i bliskim przekazujemy w imieniu wszystkich mieszkańców – wyrazy najszczerszego współczucia.

SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 72766336_741696959626666_8675967618777088000_n

Pasowanie pierwszaków

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Pyzdrach są już pełnoprawnymi uczniami. Dzisiaj (11.10) odbyło się uroczyste pasowanie. Było to wyjątkowe wydarzenie.
   W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Dyrektor szkoły dokonał pasowania symbolicznym ołówkiem.
Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do prezentowania swoich umiejętności. Wypadli wspaniale.

SK
fot.SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_8077
 • IMG_8084
 • IMG_8085
 • IMG_8086
 • IMG_8092
 • IMG_8093
 • IMG_8096
 • IMG_8098
 • IMG_8101
 • IMG_8108
 • IMG_8111
 • IMG_8114
 • IMG_8117
 • IMG_8120
 • IMG_8124
 • IMG_8126
 • IMG_8127
 • IMG_8130
 • IMG_8131
 • IMG_8134
 • IMG_8136
 • IMG_8139
 • IMG_8143
 • IMG_8149
 • IMG_8156
 • IMG_8157
 • IMG_8158
 • IMG_8160
 • IMG_8164
 • IMG_8169
 • IMG_8171
 • IMG_8180
 • IMG_8183
 • IMG_8183
 • IMG_8191
 • IMG_8198
 • IMG_8201
 • IMG_8203
 • IMG_8204
 • IMG_8206
 • IMG_8206
 • IMG_8209
 • IMG_8211
 • IMG_8222
 • IMG_8223
 • IMG_8225
 • IMG_8227
 • IMG_8229
 • IMG_8234
 • IMG_8241
 • IMG_8243
 • IMG_8253
 • IMG_8262
 • IMG_8268
 • IMG_8273
 • IMG_8278

Wybory parlamentarne - trzeba spełnić obywatelski obowiązek

Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne. To ważne, aby jak najliczniej wziąć w nich udział. Warto znaleźć swoją motywację skorzystania z prawa wyborczego, a także do wypełnienia obywatelskiego obowiązku. Zadecydujmy, kto będzie rządził naszym krajem! W tym dniu wybierzemy łącznie 460 posłów i 100 senatorów. Jak i gdzie mogą głosować mieszkańcy gminy Pyzdry, a także jak wyglądają karty do głosowania? Przekazujemy Wam najważniejsze informacje.

   Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00. Komisje wyborcze mają swoje siedziby w remizie OSP w Pyzdrach, Przedszkolu Publicznym w Pyzdrach, Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie, Filii Szkoły Podstawowej w Pyzdrach – we Wrąbczynkowskich Holendrach , Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i Szkole Podstawowej w Lisewie.

   Każdy kto chce oddać głos w wyborach musi zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości. W lokalu wyborczym dostaniemy dwie karty do głosowania. Na jednej większej, będą listy z kandydatami na posłów (ich nazwiska będą na szarym tle). Na drugiej będą  kandydacie na senatorów (ich nazwiska będą na żółtym tle). Głosujemy poprzez postawienie znaku ,,x'' (co najmniej dwóch przecinających się linii) w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. 

   Ważne: Gdy postawimy więcej niż jeden ,,x'' na liście danego komitetu – głos zostanie zaliczony kandydatowi na pierwszym miejscu. Gdy postawimy ,,x'' na listach różnych komitetów – głos będzie nieważny.

SK


 

Jak głosowali wczoraj mieszkańcy gminy Pyzdry: wyniki wyborów parlamentarnych

KW Prawo i Sprawiedliwość zyskał największe poparcie mieszkańców pyzdrskiej gminy w czasie wczorajszych wyborów parlamentarnych. Kandydaci na posłów i senatorów z tego komitetu zyskali   56 % poparcia. 
    Łącznie z przywileju wyborczego skorzystało 2997 wyborców, co stanowiło 54,14 % uprawnionych do głosowania.

Spośród kandydatów do Sejmu najwięcej głosów otrzymali:
Zbigniew Grzegorz Hoffmann KW Prawo i Sprawiedliwość (440)
Zbigniew Dolata KW Prawo i Sprawiedliwość (387)
Krzysztof Jan Ostrowski KW  Prawo i Sprawiedliwość(184)
Witold Wojciech Czarnecki KW Prawo i Sprawiedliwość (179)  - brak mandatu
Tadeusz Tomaszewski KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (159)
Tomasz Piotr Nowak KKW  (171)
Michał Pyrzyk KW Polskie Stronnictwo Ludowe (144) – brak mandatu

Spośród kandydatów do Senatu najwięcej głosów otrzymali - Robert Kazimierz Gaweł KW Prawo i Sprawiedliwość (1647) -brak mandatu i Paweł Antoni Arndt KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni (858).

SK

Zjazd organizacji pozarządowych

Zjazd organizacji pozarządowych Subregionu Konińskiego odbędzie się 26 października o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. Mogą w nim wziąć udział również organizacje pozarządowe i ich rodziny z naszej gminy.
   Program zjazdu obejmuje wykłady, możliwość prezentacji swojej organizacji lub poznania działalności innych organizacji. Dla dzieci zaplanowano gry i zabawy, a także występy artystyczne.
  W bezpłatnego zaproszenia mogą też skorzystać grupy nieformalne i lokalni społecznicy.
Chęć udziału w zjeździe można zgłosić za pomocą poniższego formularza
https://forms.gle/qBxX9oCYVXqHHizW7

SK

 


\

Dzień Edukacji okazją do wyróżnień

Burmistrz Pyzdr spotkał się z dyrektorami pyzdrskich placówek oświatowych oraz trzema nauczycielami. Okazją był Dzień Edukacji Narodowej.
  Włodarz gminy składał podziękowanie za ich pracę, trud i serce wkładane w wychowanie i kształcenie młodego pokolenia. Wyróżnienia oprócz dyrektorów otrzymali nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pyzdrach – Dorota Sikora, Piotr Dowbusz i Artur Kuźmik. Burmistrz docenił ich autentyczność. To, że angażują się i podejmują różnego rodzaju inicjatywy, nawet w czasie wolnym od szkolnych zajęć. A wszystko to dla dobra dzieci i młodzieży.

SK
fot. SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_8345
 • IMG_8346
 • IMG_8351
 • IMG_8355
 • IMG_8358
 • IMG_8362
 • IMG_8364
 • IMG_8366
 • IMG_8371
 • IMG_8374
 • IMG_8376
 • IMG_8378
 • IMG_8386

Kolejny chodnik w mieście przechodzi metamorfozę:-)

Niedługo zakończy się pierwszy etap przebudowy chodnika przy ul. Szybskiej w Pyzdrach. Zniszczona trylinka przez kilka ostatnich lat była utrapieniem dla przechodniów. Można jeszcze porównać jak chodnik wyglądał przed remontem, a jak prezentuje się teraz. Widać różnicę prawda? Jest ładnie i bezpiecznie:-)
Realizacja inwestycji finansowana jest przez Powiat Wrzesiński.

SK
fot. SK PS

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20191016_141942
 • 20191016_141918
 • 20191016_141707
 • 20191016_141613
 • 20191016_141534
 • 20191016_141511
 • 72307738_2207728969524980_1870621882777075712_n
 • 73381349_1118511731872054_3865358489228410880_n
 • 5

Inwestycje drogowe z milionowym dofinansowaniem

Poważne inwestycje drogowe będą realizowane w gminie. Wykonanie dwóch nowych nawierzchni asfaltowych w Pyzdrach i budowa drogi na Tłoczyźnie zamknie się kwotą 1 mln 500 tys. zł. I co najważniejsze z dofinansowaniem w wysokości prawie milion.

    Nowego asfaltu doczekają się ulica Klińskiego i Polna. Zadanie to jest kontynuacją kompleksowej modernizacji, wcześniej remontowano chodniki. Przebudowa ulicy Kilińskiego, obejmująca odcinek o długości 616 metrów, opiewać będzie na kwotę 462 tys. 659 zł. Gmina otrzyma dotację z Funduszu Dróg Samorządowych – 2019 w wysokości 277 tys. 595 zł. Przebudowa ulicy Polnej, obejmująca odcinek o długości 761 metrów, opiewać będzie na kwotę 508 tys. 474 zł, a dotacja również z Funduszu Dróg Samorządowych – 2019 wyniesie 305 tys. 084 zł. Zadania zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

     Przebudowie poddawane są także ulice Pobożnego, Łokietka i Farna w Pyzdrach. Koszt realizacji zadania to: 452 970,35 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego na zadania dotyczące przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w kwocie 119 925 zł.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 71878208_2341150342813010_4846340981118730240_n
 • 20191016_084005
 • 20191016_102245
 • 72143907_2341150939479617_7980810780914221056_n
 • 20191016_084257
 • 71284465_2341150802812964_1854827621582372864_n
 • 1-56786

Budowa drogi gminnej na Tłoczyźnie obejmować ma odcinek o długości 960 metrów, z włączeniem do drogi wojewódzkiej. Wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego i obustronne pobocza tłuczniowe. Realizacja zadania oszacowana została na 519 tys. 850 zł. Dofinansowanie w wysokości 330 tys. 780 zł pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SK
fot. SK, JF

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 71907872_2690947654283286_7681179663183380480_n
 • IMG_20190510_093202
 • IMG_20190510_093100
 • IMG_20190510_093236
 • prow 2014
 • UE1

Plac zabaw w Pyzdrach i Edukacyjny Park Rozrywki w Pietrzykowie - głosowanie rozpoczęte

Mieszkańcy Gminy i Miasta Pyzdry mogą do 28 października oddać swój głos na jedno z zadań, które będzie realizowane w 2020 r. w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Wrzesińskiego. Zachęcamy do udziału w głosowaniu. To od Was zależy, czy zaproponowane zadania będą realizowane.

Na realizację projektów w naszej gminie samorząd powiatowy przeznaczył 50 tys. zł, z czego na realizację jednego zadania maksymalnie 25 tys. zł.

Zadania zakwalifikowane do głosowania:

- w m. Pietrzyków: Edukacyjny Park Rozrywki – wykonanie miejsca rekreacji, odpoczynku oraz nauki poprzez zabawę
- w m. Pyzdry: Doposażenie placu zabaw „Kubuś” cz. II – rozbudowa oraz wymiana starych urządzeń.

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy, którzy mają ukończone 18 lat. Każda osoba może oddać tylko jeden głos na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka. Obowiązującą kartę do głosowania można pobrać z naszej strony internetowej lub już wydrukowaną w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny, która znajduje się w urzędzie w terminie do 28 października 2019 r.

RK, SK
 

 

Karta do głosowania

wyświetl galerię w Cooliris
 • 8547
 • IMG_20191018_081424

Pomoc dla poszkodowanych producentów rolnych w wyniku przymrozków wiosennych oraz suszy

Urząd Miejski w Pyzdrach informuje wszystkich zainteresowanych sadowników oraz rolników, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła termin składania wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
    Wnioski należy składać do 15 listopada 2019 r. u kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni.

    

Można składać wnioski o dofinansowanie

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania ,,Z Nami Warto” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie

1) URUCHAMIANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU PREMIA na START
2) ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Termin naboru: do 4 listopada 2019 r. w godzinach 8:00 – 16:00

Miejsce składania wniosków: biuro LGD „Z Nami Warto” ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, tel. 61 438 50 18
Doradztwo udzielane jest w biurze LGD we Wrześni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w biurze LGD w Żerkowie ul. Rynek 7e, tel. 62 740 20 49 lub 512 297 867 tylko w poniedziałek i piątek w godz. 7:30 do 15:30. Wskazane jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie z pracownikiem biura.

Szczegółowe informacje https://www.znamiwarto.pl/wyniki-naborow

 

 

Z Doliny Loary nad Wartę

Współpraca polsko-francuska kwitnie. 24 – osobowa delegacja z gminy Mer gościła przez miniony tydzień w Pyzdrach. Czas ten został wykorzystany na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie funkcjonowania samorządu, a także  na bezpośrednią integrację między mieszkańcami.
  Co łączy Mer z Pyzdrami? Położenie w pobliżu rzek, rolniczy charakter gmin, podobna liczba mieszkańców i nastawienie na rozwój oferty turystycznej. Współpraca rozpoczęła się w 2017 r. Wtedy doszło do podpisania przez lokalne władze listu intencyjnego. Rok później Pyzdrzanie, w tym duża grupa młodzieży, zawitali w Mer. Teraz Francuzi gościli u nas. Do swoich domów przyjęły ich pyzdrskie rodziny.
   Program wizyty obejmował zwiedzanie Pyzdr, Witaszyc, fabryki Volkswagena i Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach oraz klasztoru w Lądzie. Delegacja Francuska spotkała się z radnymi Rady Miejskiej, odwiedziła Dom Bretanii w Poznaniu, wspólnie z harcerzami spędzała czas na łonie natury w Białobrzegu, a w Pietrzykowie – wzięła udział w międzynarodowym gotowaniu.
   Podczas wizyty wielokrotnie odnoszono się do historii naszych narodów, przywołując liczne dowody przyjaźni polsko-francuskiej. Ta przyjaźń będzie trwać i owocować.

SK

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20191020_170512
 • 20191021_103816
 • 72786229_767989683665944_4410326475438292992_n
 • 72915467_577191129693782_467772563313917952_n
 • 72891074_539088829998564_2722498490973290496_n
 • 71556679_526448351487273_4110972950033727488_n
 • 20191021_174201
 • 20191021_174218
 • 20191021_174227
 • 20191021_171248
 • 20191021_172535
 • 20191021_174634
 • 20191021_180043
 • 20191021_191108
 • 20191021_191123
 • 20191021_191200
 • 20191021_191246
 • 72776355_496197031236596_8284062517420883968_n
 • 72873846_513244786180352_2636341172137623552_n
 • 73024784_3181893981881923_5665986939250016256_n
 • 73321464_487825351821868_7465086453928689664_n
 • 73370564_2377038479067553_5578603750848724992_n
 • 75258487_524143815084014_7404388296769404928_n
 • 75540150_763816394080541_4637116756010205184_n
 • 75540150_763816394080541_4637116756010205184_n
 • 73324640_684778822043507_5435973036614352896_n
 • 74693499_2144491465858201_8849339535662776320_n
 • 72695732_927695804278623_2263866017497219072_n
 • 75279191_2382107858770214_7750652060571271168_n
 • 73524530_938653586513012_1431128509421453312_n
 • IMG_8404
 • IMG_8406
 • IMG_8408
 • IMG_8409
 • IMG_8411
 • IMG_8415
 • IMG_8427
 • IMG_8429
 • IMG_8439
 • 75341233_2531092450452560_5814214305108721664_n

Kino w Pyzdrach - reaktywacja

Na tę wiadomość czekało wielu. Już niebawem odnowiona sala widowiskowo-kinowa stanie się miejscem ciekawych spotkań i wydarzeń.
Możecie już zaplanować sobie przyszły weekend (8 i 9 listopada) - wtedy startujemy z kinem. W repertuarze znajdą się premierowe seanse dla dzieci i dorosłych. Będzie też wieczór kabaretowy i szlagierowy.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • 39087749_716943868639530_1664478811372126208_n

Zapraszamy do Kina w Pyzdrach! Przedstawiamy repertuar!

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią serdecznie zapraszamy na seanse filmowe w pyzdrskim kinie. Aby realizować to ważne dla Was przedsięwzięcie podjęliśmy współpracę z Ferment Kino Objazdowe. Startujemy już w najbliższy weekend, tj. 8 i 9 listopada. W załączeniu prezentujemy repertuar.

Event dostępny jest online: https://www.facebook.com/events/571782196960937/

Bilety można kupić online: https://ekobilet.pl/kino-ferment
lub w kasie przed seansem.

wyświetl galerię w Cooliris
 • repertuar_PYZDRY_08-09.11.2019
 • Basia_3_B1_v01_prev
 • baranek_shaun_film._farmageddon
 • bb
 • Rodzina Addamsow
 • Boze-Cialo-Plakat-01
 • 5eab84ea40559ee386823df73661

Święto Odzyskania Niepodległości – zapowiedź

Burmistrz Pyzdr serdecznie zaprasza mieszkańców pyzdrskiej gminy do czynnego udziału w uroczystych obchodach Święta Niepodległości.
   Wydarzenie to rozpocznie się zbiórką zaproszonych gości, pocztów sztandarowych i delegacji związkowych przy remizie. Po niej wszyscy przejdą do kościoła farnego, w którym odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny. Dalsza część uroczystości odbędzie się na rynku. Akcję słowną muzyczną zapewnią uczniowie Szkoły Podstawowej w Pyzdrach. Delegacje związkowe złożą kwiaty pod pomnikiem POW i Ofiar Katyńskich, a orkiestra dęta zagra utwory patriotyczne. Nie zabraknie tradycyjnego poczęstunku niepodległościowego -  czerwonego barszczu i rogali franciszkańskich.
   Po południu w sali kina wyświetlony zostanie film ,,Kurier''. Na darmowe bilety obowiązuje wcześniejsza rezerwacja (tel. 632768-207 lub 664-178-646), odbiór biletów od 6 do 8 listopada w Centrum Kultury, Urzędzie Miejskim i Kwiaciarni Wrzos w godzinach otwarcia.

SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 74569470_773761989726423_5824796872597831680_n

Usuwanie odpadów rolniczych - informacja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
   Urząd Miejski w Pyzdrach planuje przystąpić do powyższego konkursu, jednak warunkiem koniecznym  do złożenia wniosku przez gminę jest sporządzenie i dołączenie inwentaryzacji odpadów.
   W związku z powyższym każdy rolnik chcący usunąć z terenu swojego gospodarstwa odpady typu: folia rolnicza, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, proszony jest o złożenie pisemnej informacji na specjalnym druku, dostępnym w siedzibie urzędu, u sołtysa lub na stronie internetowej o ilości i rodzaju posiadanych odpadów.
     Niniejsze zgłoszenia należy dostarczyć do tut. Urzędu –pok. 16 do dnia 22 listopada 2019 r.

 Osoby do kontaktu:
Dorota Roszak  – 63 276-83-33 wew. 116
Mirosław Balicki – 63 276-83-33 wew. 119

 

                                   Burmistrz Pyzdr
                                          Przemysław Dębski

                        

 

Jarmark Bożonarodzeniowy 2019 - zapraszamy do współpracy wystawców!

Do najpiękniejszych polskich świąt jeszcze daleko, ale my już zaczynamy przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wyjątkowa impreza dla dzieci i ich rodziców odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej 8 grudnia. W programie kiermasz i spotkanie z Mikołajem.
     Jarmark Bożonarodzeniowy to impreza, dzięki której w Pyzdrach robi się tłoczno i gwarno, a przede wszystkim ciekawie. To zdrowsza forma przedświątecznego szaleństwa. W jednym miejscu będziecie mogli Państwo zakupić oryginalne podarki dla najbliższych, a także unikatowe ozdoby, które sprawią, że zbliżające się święta będą magiczne.
    Tradycyjnie kiermasz zostanie połączony ze świątecznymi animacjami dla dzieci i młodzieży. Dla naszych milusińskich zaplanowaliśmy ciekawy program interaktywny, a przede wszystkim spotkanie z Mikołajem,
a co z tym związane szereg innych niespodzianek.
      Do współpracy zapraszamy twórców ludowych, przedsiębiorców, koła gospodyń wiejskich oraz firmy i instytucje, a tym samym do skorzystania z możliwości prezentacji i sprzedaży swoich wyrobów.
Wystawcy, którzy chcieliby zaprezentować swoje produkty, m.in. jedzenie, wyroby tradycyjne, ozdoby świąteczne i inne związane z tematyką wydarzenia proszone są o zgłoszenie swojego udziału do dnia 27 listopada 2019 r.
     Formularze zgłoszeniowe można przesyłać mailowo (cksip@pyzdry.pl) lub listownie (Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach, ul. Kaliska 25, 62-310 Pyzdry. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo wyboru propozycji najbardziej atrakcyjnych dla charakteru imprezy.


SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 26450
 • 26560
 • 26565
 • 26476
 • 26448
wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_8441
 • IMG_8442
 • IMG_8444
 • IMG_8445
 • IMG_8446
 • IMG_8447
 • IMG_8449
 • IMG_8451
 • IMG_8452
 • IMG_8453
 • IMG_8454
 • IMG_8459
 • IMG_8460
 • IMG_8467
 • IMG_8470
 • IMG_8488
 • IMG_8441
 • IMG_8442
 • IMG_8444
 • IMG_8445
 • IMG_8446
 • IMG_8447
 • IMG_8449
 • IMG_8451
 • IMG_8452
 • IMG_8453
 • IMG_8454
 • IMG_8459
 • IMG_8460
 • IMG_8467
 • IMG_8470
 • IMG_8488
 • IMG_8495
 • IMG_8501
 • IMG_8503
 • IMG_8506
 • IMG_8508
 • IMG_8510
 • IMG_8512
 • IMG_8514
 • IMG_8517
 • IMG_8518
 • IMG_8520
 • IMG_8523
 • IMG_8525
 • IMG_8527
 • IMG_8528
 • IMG_8530
 • IMG_8532
 • IMG_8537
 • IMG_8539
 • IMG_8546
 • IMG_8547
 • IMG_8554
 • IMG_8558
 • IMG_8560

URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34
e-mail: gmina@pyzdry.pl
www.pyzdry.pl

czynny: pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu