Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Wtorek 31 Marca 2020
Beniamina, Balbiny, Kornelii

Wyszukiwarka

Treść strony

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach od sierpnia 2019 roku przystąpił do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
     W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry do zgłoszenia się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach w dniach 12.08.- 31.08. 2019 r. w celu otrzymania skierowania na nowy Podprogram 2019.
        Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 402 z  dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 632768 75
Zachęcamy do korzystania z tej formy wsparcia.

                                               Z poważaniem

                                     Kierownik Miejsko-Gminnego
                                     
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach
                                                       /./ Beata Kruszka

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony