Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 11 Lipca 2020
Benedykta, Kaliny, Olgi

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkurs ZUS - poprawa warunków pracy

Konkurs - dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w konkursie, w którym można otrzymać dofinansowanie projektów poprawy warunków pracy.
W konkursie wybierane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.
Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
- nie zalega z opłacaniem podatków;
- nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
- nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
- nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

Więcej informacji znakleźć można na www.zus.pl (w zakładce aktualności).
Szczegółowe warunki konkursu zamieściliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony