Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Niedziela 23 Lutego 2020
Izabeli, Damiana, Romany

Wyszukiwarka

Treść strony

Termin składania wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

– świadczenia wychowawczego z rządowego Programu „Rodzina 500+”
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego
– zasiłki rodzinne
-  specjalne zasiłki opiekuńcze
- „Dobry Start” dla ucznia

będą przyjmowane:

- od dnia 1 lipca 2019 r. -  przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP
- od dnia 1 sierpnia 2019 r. -  papierowo .

 W okresie zasiłkowym 2019/2020  podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2018, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny.  Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.
Osoby, które w 2018 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej  do ww. wniosków muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a)formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku


Ważne!!!!
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony