Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 25 Maja 2019
Grzegorza, Magdy, Urbana

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja w sprawie wyłożenia spisu wyborców do publicznego wglądu

Burmistrz Pyzdr informuje, że w dniach od 06 maja 2019 roku do 24 maja 2019 roku w godzinach pracy urzędu w pokoju Nr 5 Urzędu Miejskiego w Pyzdrach będą udostępnione do publicznego wglądu spisy wyborców.

W związku z powyższym każdy wyborca może sprawdzić czy został w tym spisie uwzględniony. Spis wyborców udostępniany będzie na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie spisu wyborców polega na udzieleniu informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje.

Zgodnie z art. 19 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisani zostaną do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Natomiast stosownie do art. 28 § 1 cytowanej wyżej ustawy wyborca nigdzie niezamieszkały, a przebywający czasowo na obszarze gminy, może być dopisany do spisu wyborców na jego pisemny wniosek, wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do 21 maja 2019 roku. Ponadto informuję, że zgodnie z § 18 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 5) w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może na żądanie otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.        

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera wyłącznie osobiście za pokwitowaniem, albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Powyższe dokumenty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, pokój nr 5, w godzinach od 7:15 do 15:15, w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony