Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Wtorek 31 Marca 2020
Beniamina, Balbiny, Kornelii

Wyszukiwarka

Treść strony

Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży w wieku 15 – 18 lat

OBOWIĄZEK NAUKI
Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży
w wieku 15 – 18 lat
Rok szkolny 2019/2020

Po ukończeniu szkoły podstawowej/oddziałów gimnazjalnych obowiązek nauki spełnia się poprzez:

- uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej

- realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Gmina sprawuje kontrolę i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 15 – 18 lat.
Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie Burmistrza gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Informacje należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry.
-   Druk oświadczenia do pobrania  w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 – Referat oświaty (II piętro) oraz na stronie  
www.pyzdry.pl (w załączniku)

- Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach do dnia 30 września 2019 r.

W przypadku zmiany miejsca realizacji obowiązku nauki w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach do ukończenia 18 roku życia, należy o tym fakcie poinformować Burmistrza Pyzdr.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 (II piętro), tel. 63/276-83-33 wew. 105.

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony