Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Piątek 22 Marca 2019
Katarzyny, Bogusława, Bogusławy

Wyszukiwarka

Treść strony

Zebranie Zarządu Miasta – Osiedla

   Zebranie w sprawie podziału środków na rok 2019 przyciągnęło dużą rzeszę zainteresowanych. Przewodniczący Mirosław Balicki przedstawił sprawozdanie za mijający rok, natomiast Burmistrz Pyzdr przypomniał pokrótce jakie inwestycje zostały zrealizowane i jakie są w planie.
   Przewodniczący odczytał sprawozdanie Zarządu za 2018 r. Zgodnie z nim kwota funduszu sołeckiego w roku bieżącym wyniosła 39 099,40 zł. Pieniądze te zostały wydatkowane przede wszystkim na:
- remont Pomnika Powstańców Styczniowych znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Pyzdrach w kwocie 20 000,00 zł,
- dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów przeznaczono 2 500,00 zł,
- działalność kulturalną - 1 500,00 zł,
- Dożynki Parafialne - 3 000,00 zł (jako dar ołtarza – na prace remontowe: odnowienie elewacji ściany południowo - wschodniej kościoła klasztornego w Pyzdrach,
- umundurowanie dla druhów OSP Pyzdry - 4 000,00 zł,
- na naprawę, budowę dróg i chodników przeznaczono 4 000,00 zł,
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby z kwoty rezerwy budżetowej przeznaczyć 1000 zł na rehabilitację Alicji Bartkowiak. Zebrani przyjęli propozycję jednogłośnie.
   W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący przedstawił propozycję podziału środków funduszu sołeckiego na 2019 r., w kwocie 41 454,10 zł na:
- budowę kładki (we współpracy z UM w Pyzdrach) między zbiornikiem zalewowym a Zbiornikiem Szybskim – 20 000,00 zł,
- dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów – 2 954,10 zł,
- Dożynki Parafialne – 3 000,00 zł,
- dofinansowanie dla OSP w Pyzdrach – 3 500,00 zł,
- remont placu zabaw Kubuś – 10 000,00 zł,
- zarybianie stawów w Pyzdrach – 1 000,00 zł,
- na działalność kulturalną – 1 000,00 zł.
   Następnie Przewodniczący Zarządu oddał głos Burmistrzowi Pyzdr, aby opisał zebranym inwestycje zrealizowane w Pyzdrach w mijającym roku:
- budowa targowiska gminnego – koszt inwestycji to blisko 1 900 000,00 zł, w tym 1 000 000,00 zł z PROW. Przy okazji Burmistrz zdementował pojawiające się plotki o planach utworzenia strefy płatnego parkowania na Rynku w Pyzdrach w związku z przeniesieniem handlu na nowy obiekt,
- przebudowa sali widowiskowo - kinowej w kwocie 600 000,00zł,
- przebudowa chodnika na ul. Polnej,
- partycypacja w kosztach przebudowy ul. Szybskiej – dofinansowanie inwestycji w kwocie 150 000 zł,
- inwestycje w budynek szkoły w Pyzdrach w łącznej kwocie 200 000,00 zł,
- prace związane z uatrakcyjnieniem skarpy nadwarciańskiej, tj. wymiana starych pomostów na nowe, stworzenie mozaiki na schodach oraz nasadzenia na skarpie przy ul. Nadrzecznej, w łącznej kwocie 130 000,00 zł,
- inwestycja prowadzona przez INEA – budowa światłowodu; obecnie realizowana na terenie pierwszego z trzech sektorów na które zostało podzielone miasto.

    Plany inwestycyjne na rok 2019:
- rozbudowa stacji wodociągowych,
- remont drugiej części remizy,
- dalsza współpraca z powiatem wrzesińskim na polu przeprowadzania remontów chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta,
- kolejne etapy budowy światłowodu,
- rozpoczęcie gazyfikacji miasta.

JF, JA
fot. JA

wyświetl galerię w Cooliris

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony