Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Piątek 22 Marca 2019
Katarzyny, Bogusława, Bogusławy

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dotycząca pomocy dla rolników pokrzywdzonych „SUSZĄ 2018 r.”

    Komisja Gminna do spraw szacowania strat w uprawach rolnych przyjęła 436 wniosków, na podstawie których wykonano szacunki strat i sporządzono protokoły. Protokoły zostały podpisane i odebrane przez wnioskodawców, a w sierpniu 2018 zostały wysłane do zaopiniowania przez Wojewodę Wielkopolskiego.
    Na podstawie monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r., które zostały przesłane do Komisji dnia 29.05.2018r, nie podjęto szacowania kukurydzy, buraków cukrowych oraz drzew i krzewów owocowych. W przedmiotowej sprawie Burmistrz Pyzdr wystąpił z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na wykonywanie szacunków strat w /w uprawach z uwagi na znaczną powierzchnię upraw kukurydzy (ok. 700ha) i zasychających drzew. W związku z przedłużającym się okresem suszy Komisja Gminna na wniosek rolników przeprowadziła szacunek strat II pokosu łąk i pastwisk. W wyniku którego sporządziła 260 korekt protokołów, które również zostały wysłane do Wojewody w Poznaniu.
    Od dnia 14.09.2018r. do 28.09.2018r. rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową za powstałe szkody w uprawach rolnych, w których szkody wyniosły 70% i wyżej. Wniosek należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe we Wrześni. Do wniosku należy dołączyć protokół sporządzony przez komisję lub protokół korektę potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy zaopiniowanych 50 protokołów, które zostały niezwłocznie wydane rolnikom. W przypadku braku potwierdzonego protokołu przez Wojewodę można załączyć do wniosku posiadany protokół lub korektę protokołu. Po otrzymaniu zaopiniowanego protokołu przez Urząd Miejski w Pyzdry, odwrotnie wnioskodawca zostanie powiadomiony SMS –em o odbiorze.
    Od dnia 26.09.2018r. do 17.10.2018r. rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową za powstałe szkody w uprawach rolnych, w których szkody wyniosły co najmniej 30% i mniej niż 70%, składając również wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro powiatowe we Wrześni, według informacji jak w pierwszym terminie.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/

Kwoty pomocy dla szkód 70% i wyżej w uprawach za każdy 1 ha 1000 zł, w przypadku braku ubezpieczenia upraw co najmniej 50 % / nie wliczając łąk i pastwisk/ w wysokości 500 zł.
Kwoty pomocy dla szkód 30% i mniej niż 70% w uprawach za każdy 1 ha 500 zł, w przypadku braku ubezpieczenia upraw co najmniej 50 % / nie wliczając łąk i pastwisk/ w wysokości 250 zł.

Wojciech Tomaszewski
Podinspektor ds. rolnictwa

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony