Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Wtorek 23 Października 2018
Marleny, Seweryna, Jana

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dotycząca niedoboru wody w uprawach rolnych „SUSZA 2018”

    W związku z niedoborem wody do prawidłowego wzrostu roślin na terenie gminy Pyzdry w okresie kwiecień – czerwiec 2018r., miejscowo i z coraz to większą intensywnością występuje susza rolnicza. Problem dotyczy upraw na gruntach słabych -piaszczystych, szczególnie w miejscowościach: Tarnowa ,Białobrzeg, Górne Grądy, Żdżary, Ksawerów, Pietrzyków Kol. w pozostałych miejscowościach jak i m. Pyzdry wystąpienia zaschnięcia roślin są obecnie w mniejszym stopniu.
    Według monitoringu suszy rolniczej na terenie gminy Pyzdry prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, najwyższe zagrożenie suszą występuje dla zbóż jarych, ozimych, truskawki, krzewy i drzewa owocowe.

    Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nr 263/15 z dnia 30.04.2015r. z późn. zm. powołał Komisję Gminną do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych w których wystąpiły szkody spowodowane suszą. Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie informuje się, że przedmiotowa Komisja Gminna w Pyzdrach jest przygotowana do przyjmowania wniosków, wyjaśniania sposobu przeprowadzania wyliczeń strat. Do wyliczenia strat w gospodarstwie rolnym, poszkodowany jest zobowiązany do podania użytkowanej powierzchni gospodarstwa rolnego z rozpisaniem na strukturę użytków i zasiewów, oddzielnie dla gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy Pyzdry – szacuje straty komisja w Pyzdrach i oddzielnie poza granicami gminy Pyzdry – szacuje straty komisja według położenia gruntów, wniosek można składać w gminie położenia gruntów..

Przykładowo:

- gospodarstwo rolne o powierzchni 12 ha położone na terenie gminy Pyzdry i 6 ha na terenie innych gmin ,w którym zaschły mieszanki zbożowe na pow. 4 ha w 80% na terenie gminy Pyzdry, pozostałe uprawy są w stanie dobrym, do wyliczeń strat należy podać szczegółowo wszystkie uprawy. Powierzchnia ogólna gospodarstwa musi się z sumować z rozpisanymi uprawami.
Składający wniosek do wglądu przedkłada wniosek o dopłatach obszarowych złożony w ARiMR.

Druki -wniosków oraz potrzebne oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Pyzdr www.pyzdry.pl / BIP/ogłoszenia/ rolnictwo / lub w tutejszym Urzędzie pokój nr 16 .
Wnioski można składać do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach osobiście lub elektronicznie na Email : rolnictwo@pyzdry.pl w terminie do 30 czerwca 2018r. 

 

Wojciech Tomaszewski

Podinspektor ds rolnych

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony