Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 22 Sierpnia 2018
Cezarego, Marii, Zygfryda

Wyszukiwarka

Treść strony

Turnusy Rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników w 2018 r.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  informuje, że w okresie wakacji  2018 roku  organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci  rolników ubezpieczonych w KRUS, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

•    Chorób układu oddechowego
•    Wad i chorób układu ruchu,

    Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane zostaną w :
Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie w terminie od 30.06-20.07.2018r.Dla dzieci z  wadami i chorobami     narządów układu ruchu w:
Centrum  Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od  09.07-29.07.2018r.
    Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok,
2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2003- 2011 (7-15 lat).
3. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r.
w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia     i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 860).
Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko /wniosek można pobrać w  Placówce Terenowej KRUS  lub dostępny jest na stronie internetowej KRUS:www.krus.gov.pl / Do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie wypełnioną informację o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku gdy dziecko leczone jest w Poradni Specjalistycznej, należy dołączyć opinię (zaświadczenie) lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do podjęcia Rehabilitacji leczniczej.
4. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (należy dołączyć kopię orzeczenia).
5. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Centralę KRUS. Umowa zawarta z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.
6. Przewóz dzieci może odbywać się:
– publicznym środkiem transportu
– autokarem wynajętym przez oddział regionalny/placówkę terenową.
    Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS
w Koninie pod nadzorem wyznaczonego pracownika, odpowiedzialnego za bezpieczny przejazd dzieci na trasie PT- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony