Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Czwartek 19 Lipca 2018
Wincentego, Wodzisława, Alfreda

Wyszukiwarka

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

Ogłoszenie

Dnia 16 marca 2018 roku o godz. 14 00  

w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 

odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji :

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018 – 2027. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont elewacji od strony południowo – wschodniej na budynku kościoła pofranciszkańskiego p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela 

w Pyzdrach ze szczególnym zabezpieczeniem przypór i gzymsów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki organizacyjne.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Pyzdrach. 

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

15. Zakończenie sesji.

 

            Przewodnicząca Rady       

                            /-/ Elżbieta Kłossowska

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony