Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 8 Lipca 2020
Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Treść strony

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie  
 

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”
 
operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

 

Budowa targowiska w Pyzdrach
Wartość operacji: 1 799 680,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 463 154,47 zł
Dofinansowanie: 931 005,00 zł
Termin realizacji: 2018 r.
Cel: Zapewnienie infrastruktury handlowej i rozwój lokalnej przedsiębiorczości na terenie gminy i miasta Pyzdry poprzez budowę targowiska.
 
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
 

poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 

Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego
Wartość operacji: 202 476,80 zł
Koszty kwalifikowalne: 202 476,80 zł
Dofinansowanie: 128 835,00 zł
Termin realizacji: 2017 r.
Cel: zagospodarowanie czasu wolnego lokalnej społeczności i udostępnienie miejsca odpoczynku na świeżym powietrzu poprzez przebudowę parku
 

 

Operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg gminnych”
Poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
 
Przebudowa drogi gminnej m. Walga
Wartość operacji 811 938,33 zł
Koszty kwalifikowalne: 808 314,74 zł
Dofinansowanie: 514 330,00 zł
Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru i dostępu do infrastruktury społecznej przekładająca się na wzrost komfortu życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez przebudowę drogi o długości 2,384 km.
 
Przebudowa dróg gminnych ul. Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach
Wartość operacji  619 452,24 zł
Koszty kwalifikowalne: 619 452,24 zł
Dofinansowanie: 394 157,00 zł
Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej i dostępności do infrastruktury społecznej przekładająca się na wzrost komfortu życia mieszkańców Pyzdr poprzez przebudowę dróg o łącznej długości 0,716 km.
 
Przebudowa drogi gminnej Zapowiednia

Wartość operacji: 791 851,40 zł                                                                              
Koszty kwalifikowalne: 785 622,68 zł                                    
Dofinansowanie: 499 891,00 zł
Okres realizacji: 2018 rok
Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej i dostępu do infrastruktury społecznej wpływająca na wzrost komfortu życia mieszkańców miejscowości Zapowiednia poprzez przebudowę drogi o długości 1,480 km.
 
Przebudowa drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy

Wartość operacji: 1 080 700,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 066 963,60 zł
Dofinansowanie: 678 908,00 zł
Okres realizacji: 2018 rok
Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej i dostępu do infrastruktury społecznej podnosząca komfort życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez przebudowę drogi o długości 1,850 km.


Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna

Wartość operacji: 519 850,71
Koszty kwalifikowalne: 519 850,71
Dofinansowanie: 330 780,00
Okres realizacji: 2020 rok

Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej i dostępu do infrastruktury społecznej wpływająca na wzrost komfortu życia mieszkańców miejscowości Tłoczyzna poprzez przebudowę drogi gminnej.

 

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Operacja typu: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”
Zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowacja Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry

Wartość operacji: 923 172,72 zł
Koszty kwalifikowalne: 816 712,62 zł
Dofinansowanie: 500 000,00 zł
Okres realizacji: 2019 rok

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  kulturalnej, poprzez zakup dwóch obiektów zabytkowych w mieście Pyzdry i renowację jednego z nich.

Projekty zrealizowane przez:
 
PARAFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ PW NNMP W PYZDRACH

 
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
 
poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 
Remont elewacji wraz z wymianą okien z parapetami wewnętrznymi i drzwi budynku poklasztornego od strony ul. Zamkowej w Pyzdrach
Wartość operacji:
98 260,86 zł
Koszty kwalifikowalne: 98 260,86 zł
Dofinansowanie: 98 260,86 zł
Termin realizacji: 2017 r.
Cel: Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, zabezpieczenie przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, poprawa estetyki oraz przyciągnięcie lokalnej społeczności i odwiedzających do cennego zabytku na terenie LGD ,,Z Nami Warto".
 

 

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony